INDEXPARAFIASTRONA GŁÓWNAOGŁOSZENIA PARAFIALNEINTENCJE MSZALNEWSKAZANIA LITURGICZNEGAZETA PARAFIALNACMENTARZ PARAFIALNYHISTORIA PARAFIIHISTORIA NA FOTOGRAFIIGRUPY PARAFIALNEAKCJA KATOLICKAKSMMINISTRANCIRÓŻE RÓŻAŃCOWEINNE GRUPYMUZYKA W PARAFIIDLA DUCHAŻYCIE KOŚCIOŁASERCE BOŻEZIARNO SŁOWAKALENDARZ LITURGICZNYLINKI RELIGIJNE

http://www.ak.przemyska.pl/foto/logo%20DIAK.jpg

http://www.ksmap.pl/static/img/logo.jpg


WYDARZENIA PARAFIALNE:  
2007 - 2008/1 - 2008/2 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013
- 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022

WYDARZENIA 2021


24.12.2021r. Koncert przed Pasterką. W wigilijny wieczór parafianie czuwali przy żłobku słuchając kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru Musica. Mszę świętą pasterską rozpoczęto od odczytania Martyrologium o Narodzeniu Pańskim. Bogata oprawa liturgiczna podkreśliła podniosły ton tego wydarzenia. Po zakończeniu Eucharystii wierni wychodząc ze świątyni składali sobie życzenia. Winszowanie trwałoby być może dłużej gdyby nie śnieżyca. Warunki atmosferyczne w tym roku oddają dawny, polski klimat Świąt.


W tym roku Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kończąca rok liturgiczny przypadała 21 listopada. Podczas uroczystej sumy 5 kandydatów na ministrantów złożyło przyrzeczenia i otrzymało książeczki ministranta. Dzień ten jest także świętem patronalnym Akcji Katolickiej i KSM. Członkowie tych grup  sprawowali oprawę liturgiczną Mszy św. fotogaleria>>


Listopad rozpoczynają dni radości i zadumy, dziękczynienia i prośby. Wszak pierwszy dzień listopada czcimy Wszystkich Świętych, którzy przez swoje prawe, pokorne życie otrzymali wieniec chwały. Radością napawa fakt, że wielu z nich spotkaliśmy zapewne na swej drodze życia. Bo świętość właśnie zdobywa się w codzienności - w wiernym wypełnianiu woli Bożej, do której jesteśmy wszyscy powołani. Tego dnia po sumie udaliśmy się procesyjnie na cmentarz parafialny odmawiając litanię do Wszystkich Świętych i modląc się przy mogiłach naszych krewnych i znajomych, rozpoczynając od pierwszego proboszcza ks. Władysława Nowaka.

Kolejny dzień to wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, którzy potrzebują naszej pomocy, pomocy Kościoła i wstawiennictwa świętych, aby osiągnąć pełnię zjednoczenia z Bogiem. Im właśnie ofiarowaliśmy 3 Msze św., modlitwy i wspomnienia. W tym dniu po jednej z Mszy św. modliliśmy się przy Pomniku Wdzięczności za pokolenia naszych przodków, którzy na tej ziemi od setek lat żyli, pracowali, modlili się i umierali.

6 listopada z kolei grupa wiernych z Ks. Proboszczem zebrała się na Wygonie, przy mogile Łęczan zmarłych na choroby zakaźne. Tutaj także odmawialiśmy modlitwy, zapaliliśmy znicze i złożyli kwiaty. Tutaj piękną, artystyczną galerię fotograficzną wykonał nowy adept fotografii w naszej miejscowości Michał Jaracz, za co mu w szczególny sposób dziękujemy. fotogaleria>>


W sobotę 16 października 2021r odbyła się pielgrzymka do klasztoru (opactwa )sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Klasztor i wczesnobarokowy kościół pod wezwaniem Św. Mikołaja i Stanisława biskupa został zbudowany w XVII wieku. Opactwo Zostało ufundowane przez Annę Ostrogską. Przepiękny ołtarz główny i ołtarz Matki Bożej Miłosierdzia w kolorze ceglanym, - jak wiele innych ciekawych miejsc znajdujących się na terenie ogrodu - zachęca do zwiedzania, modlitwy i skupienia. fotogaleria Agnieszki>>  fotogaleria Michała>>


2 października spotkaliśmy się na ostatnim w tym roku nabożeństwie fatimskim. Mszę św. sprawował i okolicznościową homilię wygłosił ks. Łukasz Czaja, wikariusz parafii Kobylany, którego w obowiązkach na tejże parafii zastąpił ks. prob Marek Danak. W homilii ks. Łukasz podjął temat modlitwy, która "nie może ograniczać się do gotowych formułek, ale być głównie spotkaniem z Żywym Bogiem". I tutaj właśnie "winniśmy brać za przykład takiego spotkania Maryję, która trwała przy Chrystusie w ciszy i skupieniu w każdej możliwej chwili i aż do końca, do Jego śmierci na Krzyżu". Z takiego właśnie spotkania z Bogiem rodzi się ufność i oczekiwanie na to, co Bóg do nas powie. I tutaj znów dał nam za przykład scenę z Ewangelii podczas pierwszego cudu Jezusa, gdy Maryja rzekła do sług na weselu w Kanie Galilejskiej: "Uczyńcie wszystko, co wam powie". W tym właśnie przekazie zawiera się nasze szczęście teraz i w wieczności. Spotkać Żywego, Osobowego Boga na modlitwie i czynić to, czego od nas oczekuje.

Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotowali wierni z rejonu 3. W modlitwie wiernych wzywaliśmy Boże Miłosierdzie m.in. w intencjach: * o łaskę nawrócenia dla nas, naszych rodzin, braci odłączonych, zatwardziałych grzeszników, alkoholików, abyśmy w ten jedynie skuteczny sposób – modlitwą i cierpieniem - mogli przeciwdziałać nieszczęściu i ratować nas wszystkich od potępienia oraz * o łaskę miłości i zgody narodowej, która umożliwi nam wydobycie się z kryzysu moralnego i materialnego oraz o łaskę opamiętania dla ludzi deklarujących swą wiarę w Boga, a jednocześnie głoszących zdeformowane hasła religijne, aby przypomnieli sobie, że Bóg jest Miłością.

Wierni z rejonu 3 przygotowali również dary ołtarza oraz ufundowali wystrój świątyni i figury Pani Fatimskiej. Pozostałe fundusze zebrane wśród mieszkańców zostaną przeznaczone na zakup kwiatów na grób ks. Władysława Nowaka. Msza św. była sprawowana "w intencjach o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mieszkańców rejonu 3, a dla zmarłych o życie wieczne z Chrystusem".

Część bolesną Różańca ofiarowaliśmy w "intencji księdza proboszcza i wszystkich naszych parafian a szczególnie tych, którzy najbardziej potrzebują Bożego Miłosierdzia".

Po Różańcu dokonana została zmiana tajemnic Róż Różańcowych, a następnie udaliśmy się w procesji z figurą Pani Fatimskiej wokół świątyni. Była już chłodna, ciemna noc, rozświetlona gwiazdami i światłami ulicznymi, gdy błogosławieństwem z balkonu świątyni i śpiewem pieśni "Zapada zmrok" zakończyliśmy tegoroczne nabożeństwa fatimskie. fotogaleria>>


W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września, nasza parafia przeżywała dzień szczególny. Biskup pomocniczy naszej diecezji Stanisław Jamrozek dokonał wizytacji kanonicznej, podczas której zapoznał się ze stanem duchowym i materialnym naszej wspólnoty parafialnej. Taką wizytację - które odbywają się co 5 lat. - przeżywa obecnie cały nasz dekanat dukielski.

Podczas wizyty w naszej parafii zapoznał się ks. bp ze stanem ksiąg parafialnych, świątyni, cmentarza - na którym zebrało się kilkudziesięciu parafian na wspólną modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia, którą poprowadził ks. biskup, a także na wspólnej modlitwie i poświęceniu kapliczki na "Zapłociach", naprzeciw pp. Chomentowskich i Deryniowskich,  ufundowanej przez rodzinę Karaś. Wcześniej odwiedził także naszą społeczność szkolną.

O godz. 17:20 w świątyni parafialnej ks. bp spotkał się z grupami działającymi w naszej parafii, które przedstawił ks. prob Marek Danak. O godz. 18:00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia koncelebrowana pod przewodnictwem ks. biskupa oraz koncelebransów: ks. Marka Danaka i dziekana dukielskiego ks. Stanisława Siuzdaka. Oprawę muzyczną przygotował p. Andrzej Aszlar, a liturgiczną członkowie Akcji Katolickiej i młodzieży, która tego dnia przystąpiła do sakramentu bierzmowania.

W okolicznościowej homilii ks, bp wskazał na trzy główne wątki: przypadające tego dnia Święto Podwyższenia Krzyża, które winno nas wszystkich uczyć "wielkości przez całkowite oddanie i uniżenie". Do młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania, aby "zawsze szukali najpierw dobra drugiego człowieka, wspólnoty, a na końcu - swego". Rodziców zaś kaznodzieja prosił, "by zawsze umacniali swoje dzieci w wierze, chronili  przed zgubnym wpływem świata, a gdy już będą dorośli i pójdą swoimi drogami, aby ich wspierali modlitwą i ofiarą".

Po homilii 15. osobowa grupa naszej młodzieży przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.

Po Mszy św. i końcowej mowie ks. biskupa rodzice bierzmowanych wynieśli Figurę Serca Pana Jezusa pod nasz Krzyż Misyjny, gdzie zgromadzili się wszyscy uczestnicy Eucharystii. Po modlitwach, błogosławieństwie  i odśpiewaniu pieśni Figura rozpoczęła nawiedzenie domów naszej parafii poczynając od domu pp. Buczyńskich. fotogaleria>>


W pierwszą sobotę miesiąca, 4 września, przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej przedostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie. Przygotowali go wierni z rejonu drugiego - wystrój świątyni i figury Matki Bożej, oprawę muzyczną i liturgiczną Mszy św., dary ołtarza oraz rozważania i prowadzenie części chwalebnej Różańca Świętego.

Mszy św. koncelebrowanej z udziałem Ks. Proboszcza przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił ks. Łukasz Czaja, do niedawna wikariusz parafii w Korczynie, a obecnie w Kobylanach. Kaznodzieja podjął w homilii temat związany z orędziami fatimskimi, przynaglający ludzkość do nawrócenia i pokuty - siedem grzechów głównych. Zaakcentował zwłaszcza pierwszy z nich, pychę, w której człowiek uważa, że żyje dla siebie i wszystko od niego zależy. Nie uznaje Boga i drugiego człowieka, którzy nie są mu do niczego potrzebni. Z tego grzechu wypływają też wszystkie kolejne grzechy główne, które jeszcze do niedawna były nazywane "śmiertelnymi". Ich waga bowiem jest wielka, a trwanie w nich zrywa całkowicie naszą więź z Bogiem - Dawcą i Źródłem życia. Tak ważnym jest zatem częste korzystanie z sakramentu pokuty i powierzenie się Bogu, zdanie się na Jego łaskę oraz opiekę Maryi i świętych, którzy szli taką drogą. Tutaj ks. Łukasz prosił, aby każdy z nas zadał sobie te fundamentalne, egzystencjalne  pytania, o naszą drogę życia, nieustannej walki i przeciwstawieniu się złu wypływającemu z grzechów głównych. Czy my tę walkę podejmujemy?

Po Mszy św. odmówiliśmy Różaniec, dokonana została zmiana tajemnic Róż Różańcowych oraz uczestniczyliśmy w procesji z figurą Matki Bożej wokół świątyni. Apel Jasnogórski, błogosławieństwo i odśpiewanie pieśni "Maryjo, dziękujemy Ci" zakończyło nasze czuwanie z Maryją Fatimską. fotogaleria>>


15 sierpnia obchodziliśmy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Święto to od wieków jest obchodzone w tradycji ludowej jako Święto Matki Bożej Zielnej i jest okazją do dziękczynienia za zebrane plony.

W naszej parafii tradycyjne "ziela" święcone były podczas każdej Mszy św., natomiast podczas uroczystej sumy przyniesione zostały wieńce wykonane przez Panie z Kół Gospodyń z Łęk Dukielskich i Myszkowskiego, Kółka Rolniczego, dzieci (podczas Mszy o 11:30) oraz dzieło sztuki wykonane przez p. Beatę Bojdę - Monstrancję, która reprezentowała Akcję Katolicką.

Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotowały Koła Gospodyń i Kółko Rolnicze.

Poświęcone i pokrojone bochny chleba zostały przez panie rozdane wśród wszystkich chętnych zebranych na tej Mszy św. fotogaleria>>


7 sierpnia nabożeństwo fatimskie, oprawę Mszy św. oraz wystrój świątyni przygotowali wierni z rejo pierwszego. Mszę św. celebrował i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prob Marek Danak. Jak w zeszłym miesiącu, po odmówieniu Różańca odbyła się zmiana tajemnic Róż Różańcowych oraz procesja z figurą Pani Fatimskiej oraz otrzymaliśmy błogosławieństwo z balkonu świątyni. fotogaleria>>

Zdjęcia wykonał Mariusz Jaracz


3 lipca odbyło się w naszej wspólnocie parafialnej kolejne nabożeństwo fatimskie. Przygotowali rozważania, oprawę liturgiczno-muzyczną, zakupili kwiaty i dary ołtarza parafianie z naszych przysiółków: Myszkowskiego i Pałacówki. Mszę św. celebrował i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prob Marek Danak.

Po odmówieniu Różańca odbyła się zmiana tajemnic Róż Różańcowych oraz procesja z figurą Pani Fatimskiej oraz otrzymaliśmy błogosławieństwo z balkonu świątyni. fotogaleria>>


W tym roku odpust parafialny mieliśmy wyjątkowy. Do parafii zostały wprowadzone Relikwie Świętego Biskupa Przemyskiego, Józefa Sebastiana Pelczara.

Jest to osoba bardzo ważna, gdyż pochodzi z naszych okolic, a dokładniej z Korczyny koło Krosna. Dlatego też, zrodził się pomysł, aby pielgrzymować do Korczyny, poznać trochę historii związanej z tym miejscem i Jego Osobą.

Pielgrzymka odbyła się 26 czerwca 2021 roku. Uczestniczyło w niej 25 pielgrzymów. Wyruszyliśmy autobusem z parkingu przy kościele. Gdy dotarliśmy na miejsce, przywitał nas ksiądz kustosz Edward Sznaj, opiekun tego sanktuarium. Przybliżył on nam sylwetkę świętego, który urodził się 17 stycznia 1842 roku w rodzinie średniozamożnych rolników. Jak się okazuje, całe życie księdza biskupa związane było z Maryją, gdyż jeszcze przed narodzinami jego matka ofiarowała go najświętszej Marii Pannie. Wzrastał tutaj w atmosferze głęboko religijnej i po zdaniu matury wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu. Po święceniach podjął pracę jako wikariusz w Samborze. Następnie został skierowany na studia w Kolegium Polskim w Rzymie, na którym uzyskał doktorat z prawa kanonicznego i teologii. Po powrocie do kraju został wykładowcą w seminarium duchownym w Przemyślu, a następnie profesorem i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ksiądz biskup odznaczał się szczególną gorliwością i nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu, Serca Bożego i Najświętszej Maryi Panny. Podczas pobytu w Krakowie związany był z franciszkanami konwentualnymi. Założył Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. W 1899 roku został biskupem pomocniczym, a 17 grudnia 1900 roku ordynariuszem diecezji przemyskiej. Jako arcypasterz bardzo dbał o diecezję, troszczył się o ubogich, chorych, dbał o podnoszenie wiary duchowieństwa i wiernych. Przeprowadził reformę religii w szkołach podstawowych. Chojnie wspierał wszelkie dobre i potrzebne inicjatywy. Pod jego dyktando i opiekę został ukończony kościół w Korczynie.

Ksiądz kustosz przedstawił nam też historię kościoła i parafii w Korczynie. Okazało się, iż Korczyna posiadała drewniany kościół, który zlokalizowany był na terenie tak zwanego „starego cmentarza”. Był to niewielki kościół. W okresie reformacji właściciele Korczyny przeszli na kalwinizm pozbawiając Korczyny własnego kościoła. Później w 1612 roku powstał nowy dość okazały drewniany kościół, lecz ta świątynia spłonęła w czasie pożaru miasteczka. W roku 1812 Józef hrabia Jabłonowski ufundował dla parafii nowy murowany , który z czasem uległ uszkodzeniu i zdecydowano o odbudowaniu go ponownie pod opieką i dużą pomocą materialną księdza biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. Nowy kościół powstał w latach 1910 – 1914, który stoi do dzisiaj. To jak wygląda kościół dzisiaj, jego styl i symbolika zarówno ołtarza głównego jak i całej reszty kościoła zawdzięczamy ks. biskupowi i wpływie jaki miała Matka Najświętsza na jego życie. Warto również dodać w tym miejscu, że okazałe unikalne witraże zaprojektował Stefan Matejko a wykonała krakowska firma Żeleńskich. Oprócz księdza biskupa fundatorami witraży byli dziedzic Korczyny - generał Stanisław hrabia Szeptycki z rodziną i parafianie. Wspominam o Szeptyckim, gdyż była to osoba bardzo ważna nie tylko dla Korczyny, lecz również dla całego kraju, co ksiądz kustosz mocno podkreślił swojej opowieści. Po wizycie w kościele, udaliśmy się pod kapliczkę z figurą księdza biskupa, gdzie szczególnie uderzyła nas dbałość o to piękne miejsce, pełne kwiatów. Następnym punktem pielgrzymki było udanie się śladem drogi krzyżowej, która odbywa się z Sanktuarium Świętego Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie, aż do ruin zamku w Odrzykoniu, gdzie przy drodze znajduje się duża skała, która przypomina francuskie „Lourdes”. Kolejnym punktem pielgrzymki było zwiedzenie kościoła pod wezwaniem Świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara który nawiązuje z budową do Porcjunkuli z Asyżu. Wybudowany został w latach 90 na potrzeby społeczności zamieszkującej Podzamcze.

Ostatnim punktem pielgrzymki było odwiedzenie cmentarza i modlitwa za wspomnianego wcześniej generała Stanisława Szeptyckiego. Na końcu muszę dodać, iż oprócz tej duchowej oprawy było też coś dla ciała, gdyż w międzyczasie odwiedziliśmy w Korczynie wytwórnię czekolady oraz ruiny zamku w Odrzykoniu. fotogaleria>>

tekst: Mariusz Jaracz, zdjęcia Mateusz Jaracz, MK.


11 czerwca w tym roku przypadła Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - nasz odpust parafialny. Przedv sumą odpustową o godz. 10:00 modliliśmy się Litanią do Serca Bożego, której przewodniczyła szefowa Akcji Katolickiej Zofia Jakubczyk.  Tegoroczne święto parafialne miało niezwykle głęboki wymiar. Oto staraniem Księdza Proboszcza, w naszej wspólnocie parafialnej gościł ks. prałat Edward Sznaj, proboszcz Parafii NMP Królowej Polski, i kustosz Sanktuarium św. Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie, który przywiózł do naszej parafii cenny dar: Relikwie Świętego Biskupa Przemyskiego, Józefa Sebastiana Pelczara. Nasza parafia tym samym "pozyskała" jeszcze jednego, potężnego orędownika naszych modlitw, próśb i błagań u Tronu Bożego, a w szczególności do Serca Pana Jezusa, któremu całe swoje życie i posługę kapłańską i biskupią zawierzył święty.  Ale nie tylko, gdyż przez całą swoją posługę biskupa przemyskiego gorliwie szerzył kult Serca Bożego. I teraz - wydaje się - z taką rolą będzie również w naszej parafii, gdyż nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak wielką łaską jesteśmy obdarzeni.

Ksiądz Edward przewodniczył uroczystej Mszy św. podczas której wygłosił okolicznościową homilię. Padło wiele bardzo wartościowych słów, duchowych napomnień i umocnień, ale wszystko nawiązywało do początkowych słów homilii: "Miej serce i patrzaj w serce", zaczerpniętych z sentencji naszego narodowego wieszcza Adama Mickiewicza. Bo to oznacza, że widzi się więcej, głębiej, prawdziwiej, z miłością i wszystkimi tymi cechami, które wypływają z Bożej natury, z Bożego Serca. Tym właśnie określeniem zakończył ks. Edward homilie, gdy zostawił nam niezawodną wskazówkę: "Miej serce i patrzaj w serce...Jezusowe".

Ale we wcześniejszych słowach homilii przedstawił nam także krótki życiorys Św. Biskupa oraz wspomnianą na wstępie wielką Jego cześć do Serca Bożego i szerzenie Jego kultu. Tutaj także kaznodzieja przywołał postać innego świętego, patrona naszej szkoły, Jana Pawła II, który - podobnie jak biskup Pelczar - był rozmiłowany w Sercu Bożym. Obaj znacząco podkreślali, że z Serca Bożego narodził się Kościół i sakramenty. Z przebitego boku Zbawiciela wypłynęły zdroje Miłosierdzia, które sam potwierdził przez siostrę Faustynę.

Na zakończenie Mszy św., został odczytany - w łączności z całym Kościołem w Polsce -  akt poświęcenia naszej Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, oraz modlitwa za wstawiennictwem Św. Biskupa Pelczara. Uroczysta procesja zwieńczyła uroczystość odpustową, a zakończyło ją błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem z balkonu naszej świątyni. Każdy chętny otrzymał także obrazek z wizerunkiem i modlitwą wstawienniczą przez ręce Świętego Patrona.

Oprawę muzyczną uroczystości sprawował chór szkolny  pod wodzą p. Aszlara, a oprawę liturgiczną członkowie Akcji Katolickiej i zespołu Łęczanie. Procesję z darami zorganizowały panie z Kół Gospodyń z Łęk Dukielskich i Myszkowskiego, które także niosły w procesji feretrony, młodzież figurę Św. Stanisława, a Łęczanie figurę Serca Bożego. Obecne były poczty sztandarowe Szkoły i OSP. fotogaleria>>


10 czerwca, na zakończenie Oktawy Bożego Ciała, nasza wspólnota parafialna zebrała się licznie na Eucharystii. W tym dniu w kościele było wyjątkowo gwarno. Bo oprócz wielowiekowej tradycji poświęcenia wianków i kwiatów tego dnia, tradycją jest także błogosławieństwo dzieci.

Obrzęd poświęcenia wianków miał miejsce na początku Mszy św., a po niej i procesji z Najświętszym Sakramentem wokół świątyni, wszystkie dzieci uczestniczące w liturgii tego dnia zebrały się pod naszym krzyżem misyjnym, gdzie ksiądz prob Marek Danak udzielił każdemu z nich błogosławieństwa przez nałożenie rąk.

Do duchowych  doznań - niejako w podzięce większości z dzieciaków za całotygodniową oprawę procesji - ks. prob "dokładał" ekstra słodycze, aby i ciała mogły skorzystać na duchowej uczcie. fotogaleria>>


W sobotni wieczór 5 czerwca zebraliśmy się licznie w naszej świątyni parafialnej na nabożeństwie fatimskim. Mogliśmy przeżywać to wspaniałe nabożeństwo, które tym razem zorganizowała społeczność szkolna – klasy siódme i ósma, jako dziękczynienie za rok szkolny uczniów, nauczycieli i rodziców.

W kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyła się uroczysta msza święta z udziałem Pocztu Sztandarowego naszej szkoły. Mszy świętej przewodniczył ksiądz proboszcz Marek Danak ,który wygłosił homilię. Oprawę liturgiczną, dary i modlitwę różańcową z rozważaniami przygotowała pani katechetka Beata Kasprzyk – Homlak. Udział chóru szkolnego pod kierunkiem pana Andrzeja Aszlara ubogacił Eucharystię.

Zaangażowanie uczniów w liturgii dały „poczuć” atmosferę modlitwy z Maryją Fatimską. Wspólna procesja, błogosławieństwo z balkonu świątyni i odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego zakończyło duchowe przeżycie naszej wspólnoty parafialnej w tym dniu. fotogaleria>>

tekst: Beata Kasprzyk – Homlak


03.06. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ołtarze wokół kościoła przygotowali wierni z rejonów 3 i 4.  Jak co roku  panowie strażacy nieśli chorągwie i baldachim, panie z Kół Gospodyń feretrony, młodzież figurę Św. Stanisława, a dzieci sypały płatki kwiatów. Procesja eucharystyczna miała miejsce po Mszy św. o godz. 11:30, która była  zarazem Mszą św. rocznicową I Komunii św. dzieci, które ten sakrament przyjęły w roku ubiegłym. fotogaleria>>


Pierwsza Komunia Święta to wydarzenie w życiu dziecka, które pogłębia jego relację z Jezusem Eucharystycznym.

Ze względu na panującą sytuację związaną z pandemią COVID19, przez część roku dzieci miały utrudnione zadanie – musiały przygotowywać się do tej najważniejszej w życiu uroczystości w domu na zdalnych katechezach, pod okiem rodziców. Dopiero na miesiąc przed Komunią, po odwołaniu większości obostrzeń, mogły spotykać się na próbach w kościele.

Duży wkład w przygotowanie i organizację mieli także rodzice, którzy ofiarowali pięknie haftowane obrusy Maryjne jako Dar Ołtarza oraz kwiaty do dekoracji kościoła i Serca Pana Jezusa przed świątynią. Zadbali także o stroje pierwszokomunijne dzieci.

W niedzielę, 30 maja w naszym kościele parafialnym przeżywaliśmy uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci klasy trzeciej ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Piętnaścioro dzieci przyjęło po raz pierwszy Pana Jezusa do swojego serca. Uroczystość poprzedzona była sakramentem I Spowiedzi Świętej, do którego dzieci przystąpiły dzień wcześniej.

W dniu Pierwszej Komunii Świętej, pogoda nie sprzyjała i dzieci nie mogły spotkać się przed kościołem. Ksiądz Proboszcz powitał więc bohaterów dnia wewnątrz świątyni. Po rozpoczęciu Mszy Świętej, delegacja rodziców poprosiła Ks. Proboszcza o udzielenie sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Dzieci wspaniale udzielały się podczas całej uroczystości – przeczytały Słowo Boże, zaśpiewały psalm, odmówiły modlitwę wiernych oraz brały udział w procesji z darami. Każde dziecko podchodziło by przyjąć Pana Jezusa wraz z rodzicami.

Na zakończenie były podziękowania, dzieci wręczyły kwiaty ks. Proboszczowi i Pani Dyrektor naszej szkoły oraz otrzymały poświęcone obrazki. Wykonano także pamiątkowe zdjęcia.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej jest zawsze wielkim świętem parafii i mimo aktualnej sytuacji było tak i tym razem. Dzieci cieszyły się tym wyjątkowym wydarzeniem wraz z rodzicami, dziadkami i rodzicami chrzestnymi, a o oprawę Mszy Św. zadbał również organista Pan Jerzy oraz Pani Elżbieta, która wykonała wraz z podopiecznymi krótki koncert skrzypcowy.

Przez cały kolejny tydzień dzieci będą uczestniczyły w tzw. „Białym tygodniu”, odnawiając m.in. przyrzeczenia chrzcielne oraz biorąc udział w uroczystości Bożego Ciała i Nabożeństwie Fatimskim.

W imieniu swoim i wszystkich rodziców dziękuję szczególnie ks. Proboszczowi za wspaniałe przygotowanie naszych dzieci do uroczystości. Dziękuję także wszystkim zaangażowanym w to święto osobom, dzięki którym było ono niezapomnianym przeżyciem. fotogaleria>>

tekst Justyna Kandefer


W dniach 10 - 12 maja trwały Dni Krzyżowe, czyli Dni Modlitw o Urodzaje. Łączą się one nierozerwalnie z Wniebowstąpieniem Pańskim gdyż obchodzone są w poniedziałek, wtorek i środę przed tą uroczystością. Są to dni błagalnej modlitwy o urodzaj i zachowanie od klęsk żywiołowych. Obchód Dni Krzyżowych zapoczątkował w Galii ok. roku 470 biskup diecezji Vienne - Mamert, w związku z klęskami nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojny. Nazwa Dni Krzyżowe wywodzi się stąd, że modlono się wówczas, idąc w procesji z głównego kościoła do innych kościołów, kaplic i krzyży przydrożnych. Od IX wieku śpiewano podczas procesji Litanię do Wszystkich Świętych.

Także w naszej parafii modlono się i śpiewano w kolejne dni przy kapliczkach przydrożnych położonych na Myszkowskim (10.05 - zdjęcia Beata Bojda), Pałacówce (11.05) i na Folwarku (12.05 - zdjęcia Mariusz Jaracz). fotogaleria>>


W sobotni wieczór 1 maja zebraliśmy się w naszej świątyni parafialnej na pierwszym w tym roku nabożeństwie fatimskim. Przygotowali i poprowadzili go wierni z rejonu XII. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Paweł Ostafiński, wikariusz posługujący w krośnieńskiej Farze.  fotogaleria>>

Święte Triduum Paschalne i Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego na fotografii. (zdjęcia Mateusz Więcek) fotogaleria >>  


17 lutego rozpoczęliśmy Wielki Post. W piątek 19 lutego odbyło się pierwsze nabożeństwo Drogi Krzyżowej które poprowadził ks. prob Marek Danak. W kolejne piątki Wielkiego Postu prowadzili je:  26 lutego członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, 5 marca dzieci,  12 marca panie z KGW, 19 marca mężczyźni, 26 marca młodzież, 2 kwietnia, w Wielki Piątek Rada Parafialna.  fotogaleria>>


   
www.stowledkidukielskie.dukla.org        2013           webmaster: kychen