INDEXPARAFIASTRONA GŁÓWNAOGŁOSZENIA PARAFIALNEINTENCJE MSZALNEWSKAZANIA LITURGICZNEGAZETA PARAFIALNACMENTARZ PARAFIALNYHISTORIA PARAFIIHISTORIA NA FOTOGRAFIIGRUPY PARAFIALNEAKCJA KATOLICKAKSMMINISTRANCIRÓŻE RÓŻAŃCOWEINNE GRUPYMUZYKA W PARAFIIDLA DUCHAŻYCIE KOŚCIOŁASERCE BOŻEZIARNO SŁOWAKALENDARZ LITURGICZNYLINKI RELIGIJNE

http://www.ak.przemyska.pl/foto/logo%20DIAK.jpg

http://www.ksmap.pl/static/img/logo.jpg


WYDARZENIA PARAFIALNE:  
2007 - 2008/1 - 2008/2 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013
- 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

WYDARZENIA 2020


Ostatnie tygodnie roku 2020 przebiegały pod ciężarem obostrzeń i reżimu sanitarnego.  Zamknięte cmentarze w okolicy Uroczystości Wszystkich Świętych były kolejnym historycznym wydarzeniem tego roku. 

Skromniej niż dotychczas wyglądały tegoroczne roraty. Trudno było zapraszać na nie dzieci, które od kilku miesięcy pozostają odizolowane od kolegów i koleżanek ze szkolnych ławek. Dzieci, które zdecydowały się uczestniczyć w tej szczególnej Eucharystii dostawały pamiątkowe naklejki. 

Podczas rorat nie praktykowano oczekiwania na Chrystusa w świątyni przy zgaszonym świetle. Parafianie mieli możliwość używania małych świec, których światło symbolizowało Jasność nieskończoną – Jezusa. 

W IV niedzielę Adwentu harcerki z naszej parafii przyniosły do świątyni ogień, który został przywieziony z Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju jest akcją trwającą w Polsce od 1991 roku. Harcerze światło to przekazują zawsze Prezydentowi RP, Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Sejmu i Prymasowi Polski. Od kilku lat ogień z miejsca narodzenia Jezusa trafia również do naszej świątyni, a tym samym na stoły wigilijne parafian. 

Podczas uroczystej sumy ksiądz proboszcz umieścił przed ołtarzem lampion z betlejemską świecą. Z racji reżimu sanitarnego w tym roku nie miał miejsca zwyczaj zapoczątkowany przez proboszcza Danaka, polegający na łamaniu się z parafianami opłatkiem. Ksiądz przełamał symbolicznie opłatek sam, co miało być wyrazem bliskości z każdym parafianinem. 

Dzięki bezprecedensowej decyzji Ojca Świętego Franciszka, jeden kapłan mógł odprawić aż cztery msze dziennie podczas Uroczystości Narodzenia Pańskiego (25 grudnia), Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia) oraz Uroczystości Objawienia Pańskiego (6 stycznia). Dzięki decyzji Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów we mszach świętych mogło uczestniczyć więcej wiernych. Z tej możliwości skorzystał również łęcki duszpasterz. 

W wigilijną noc przed pasterką, o godzinie 23.20 rozpoczął się koncert kolęd i pastorałek szkolnego chóru „Musica”. Równo o północy przy radosnym śpiewie kolędy „Wśród nocnej ciszy” rozpoczęło się kolejne Boże Narodzenie. W świątyni zgromadziło się tyle osób, ile nakazują wymogi rządowe. Znakomita większość przestrzegała nakazu zasłaniania ust i nosa. 

Ksiądz proboszcz w krótkiej homilii nawiązywał do etymologii nazwy miasta, w którym narodził się Jezus. Betlejem w tłumaczeniu z języka hebrajskiego znaczy „dom chleba”. 

Po zakończonej Eucharystii ksiądz proboszcz procesyjnie przeniósł figurę Chrystusa Nowonarodzonego od ołtarza do szopki. (tekst i foto: Mateusz Więcek) fotogaleria>>


3 października odbyło się ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie. Przygotowali go i przeprowadzili wierni z rejonu 11. tego. Nabożeństwo poprzedziła Msza św. koncelebrowana, pod przewodnictwem ks. Pawła Zająca, wikariusza parafii Kobylany, z udziałem ks. prob Marka Danaka. Oprawę liturgiczną Mszy św. oraz dary ołtarza przygotowali również wierni z tego rejonu, którzy zadbali także o piękny wystrój świątyni, łącznie z figurą Serca Pana Jezusa.

Kontynuując rozważania o rodzinie, ks. Paweł oparł swoją homilię o nauczanie w tej kwestii Św. Jana Pawła II, który niemalże w każdym swoimi wystąpieniu, listach pasterskich i encyklikach podkreślał rolę rodziny, bez której świat nie będzie istniał. Dlatego - jak podkreślał kaznodzieja - musimy dbać o rodzinę, modlić się za rodzinę, wspierać rodzinę, a wszystko w bezgranicznym zawierzeniu i ufności w matczyną opiekę Maryi, która także w swych objawieniach nawołuje do poszanowania i budowy więzi rodzinnych opartych na Dekalogu i Ewangelii. To dlatego właśnie, jak z naciskiem podkreślał ks. Paweł, szatan tak zawzięcie walczy z rodziną, o czym każdego dnia możemy się dowiadywać ze środków przekazu. Niszcząc rodzinę, niszczy się społeczeństwo, Kościół, naród.

Podsumowując swoje rozważania kaznodzieja podkreślił, że głównie na nas, na tych, którzy mają tego świadomość, spoczywa obowiązek modlitwy, wyrzeczenia, postu, ofiary za rodzinę, a nade wszystko - czytelnego świadectwa życia i przywiązania do wartości wyznawanej wiary.

Po Mszy św. zespół "Łęczanie" z kapelą zagrał i zaśpiewał pieśń. "Matko, Tyś jaśniejsza niż zorza". Różaniec fatimski odmawialiśmy w intencjach: - o duchowe odrodzenie i jedność Narodu Polskiego, - o nawrócenie grzeszników,  - o pokój w rodzinach, - za kapłanów, - za dusze w czyśćcu cierpiące - za naszą parafię i za wszystkich, którym ta modlitwa jest potrzebna. Szczególnym wyrazem tej troski były słowa zaczerpnięte z pierwszej tajemnicy, które każdy z nas winien sobie mocno wziąć do serca: " Pokaż mi Ojcze moją postawę, ile warte są moje zapewnienia o miłości. Jak przechodzę bez odruchu serca wobec tabernakulum, jak mijam tych, których kocham - odwracając wzrok. Czy ja naprawdę kocham?"

Jak co miesiąc, po nabożeństwie różańcowym miała miejsce zmiana tajemnic Róż Różańcowych której dokonał ks. Paweł, procesja wokół świątyni z figurą Matki Bożej oraz odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski. A po błogosławieństwie, przy akompaniamencie zespołu, zaśpiewaliśmy Czarna Madonno. fotogaleria>>


14 września po Mszy św. udaliśmy się pod nasz parafialny Krzyż Misyjny, by na krótkiej modlitwie i błogosławieństwie spod Krzyża uwielbić narzędzie naszego zbawienia. I chodź Święto Podwyższenia Krzyża jest obchodzone na pamiątkę odnalezienia Krzyża na którym umarł Zbawiciel, to w tym dniu oddajemy szczególną cześć i dziękczynienie Zbawicielowi za Jego odkupieńczą ofiarę. Ten Krzyż po dziś dzień jest odrzucany, wzgardzony, wyszydzany, gdyż wielu ludzi nie chce przyjąć do wiadomości, że jest narzędziem naszego zbawienia. Czyli to zbawienie Odkupiciela, Jego mękę i śmierć na Krzyżu dla naszego zbawienia - odrzuca. Tym bardziej my, ludzie wierzący, jesteśmy zobowiązani do dziękczynienia za odkupieńczą ofiarę Krzyża i wynagradzania za bluźnierstwa odrzucenia tego zbawienia przez innych ludzi.


5 września spotkaliśmy się na kolejnym nabożeństwie fatimskim które przygotowali wierni z rejonu dziesiątego. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Paweł Zając, nowy wikariusz parafii Kobylany, który sprawował Najświętszą Ofiarę w intencji wiernych z rejonu 10. tego. Oni również przygotowali oprawę liturgiczną Mszy św. Ks. Proboszcz zaś sprawował intencję własną.

W homilii ks. Paweł skupił się na dwóch aspektach: zagrożeniami płynącymi ze współczesnych ideologii oraz analizy Objawień Fatimskich w odniesieniu do czasów współczesnych. A więc bardzo mocno zdiagnozował współczesne zgorszenia, profanacje obrazów, figur, kościołów, po czym postawił tezę, że to zło panoszy się wyłącznie dlatego, że my milczymy i pozwalamy na nie! Tak, my chrześcijanie wolimy siedzieć cicho, by się nie narazić, a tymczasem zło "pożera" coraz większe przestrzenie naszego bytowania i człowieczeństwa, aż w końcu - nie niepokojone przez nas - zniszczy nas samych.

I drugi ważny aspekt uwypuklony w homilii. Objawienia fatimskie są skierowane wybitnie w stronę obrony rodziny. Maryja nie na próżno ukazała dzieciom piekło, do którego trafiają ci, którzy odrzucają Boga, a tym samym boskie pochodzenie człowieka. To pochodzenie człowieka od Boga nakłada na niego obowiązek przekazywania wiary następnym pokoleniom - głównie przez rodziców i dziadków. To oni w głównej mierze biorą na swoje sumienia to, że ich dzieci i wnuki odchodzą od wiary, od Kościoła, bo sami kierują się ku bożkom tego świata i nie dają przykładu swym dzieciom. Jak powiedział kaznodzieja: "To, że dzieci tutaj nie ma, to świadczy o niedojrzałości tych rodzin, z których się wywodzą, o ich braku wiary. To będzie im zapłatą, co teraz sieją".

Ks. Paweł nie pozostawił nas samych z tą smutną diagnozą. Wskazał mocno na Maryję z Objawień Fatimskich, która daje nam niezawodną receptę i lekarstwo: Pokuty! Pokuty! Pokuty! Do tego wzywa nas Maryja! Do pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, zaniedbania, zmarnowane Boże łaski. Spowiedź, Komunia św. wynagradzająca, ofiarowanie cierpienia. Tak wiele cierpienia jest zmarnowane, gdyż zamiast ofiarowywać je Bogu we wszystkich możliwych intencjach oraz za dusze cierpiące, wolimy użalać się nad sobą, czy do innych, odrzucać je i złorzeczyć. A cierpienie złączone z ofiarą Krzyża w tajemnicy Eucharystii - dokonuje cudu nawrócenia i zbawienia. Potrzeba tylko ufności.

Po Mszy św. rozpoczął się Różaniec fatimski, którego treść rozważań pięknie współbrzmiała z wygłoszoną homilią ks. Pawła, że musimy odpowiedzieć na wezwanie Maryi do pokuty i nawrócenia.

Jak co miesiąc, po nabożeństwie nastąpiła zmiana tajemnic Róż Różańcowych oraz procesja zakończona błogosławieństwem i odśpiewaniem pieśni "Czarna Madonno". fotogaleria>>


15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia Maryi, dziękujemy Panu Bogu za tegoroczne plony. To piękny, polski zwyczaj, gdy owoce ziemi i pracy rąk ludzkich przynosimy do świątyni, aby przez ręce Maryi dziękować za dary Boże i trud rolnika.

W tym roku podczas każdej Mszy św. miał miejsce obrzęd poświęcenie przyniesionych owoców ziemi i kwiatów, a podczas Mszy św. o godz. 10:00 także przyniesionych wieńców dożynkowych wykonanych przez Akcję Katolicką oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Łęk Dukielskich i Myszkowskiego oraz chlebów upieczonych na tę okazję, które po Mszy św. zostały pokrojone i rozdane wiernym obecnym na tej uroczystości.

Pięknym dopełnieniem uroczystości maryjnej i święta plonów był koncert skrzypcowy dzieci i dorosłych wykonany w naszej świątyni, a przygotowany przez niezmordowaną propagatorkę muzyki - szczególnie wśród dzieci - panią Elżbietę Węgrzyn.

Z kolei podczas Mszy Świętej z udziałem dzieci, która jak w każdą niedzielę i święta okresu wakacji odbywała się o 11.30 miały miejsce tzw. dożynki dzieci. Dzieci przyniosły do ołtarza przygotowany specjalnie wieniec dożynkowy, który wyrażał dziękczynienie za tegoroczne plony, które zebrali ich rodzice i dziadkowie. W oprawę liturgiczną uroczystości zaangażowały się również najmłodsze pociechy z naszej parafii. fotogaleria>> (zdjęcia wykonał Mateusz Więcek)


Sierpniowe nabożeństwo fatimskie przypadło 1 dnia miesiąca, a oprawę liturgiczną, dary ołtarza i prowadzenie Różańca oraz procesję z figurą MB Fatimskiej przygotowali i prowadzili parafianie z rejonu 9. Frekwencja tym razem była niewielka, gdyż wcześniej w tym dniu wypadł pogrzeb tragicznie zmarłego naszego parafianina. Mszę św. sprawował ks. Piotr Fil, wikariusz z parafii Kobylany, a Ks. Proboszcz w tym czasie sprawował tam wieczorną Mszę św. i powrócił podczas nabożeństwa. Ks. Piotr wygłosił płomienne kazanie oparte o czytanie ze Starego Testamentu z Księgi proroka Jeremiasza: "Teraz więc zmieńcie swoje postępowanie i swoje uczynki, słuchajcie głosu Pana, Boga waszego; wtedy ogarnie Pana żal nad nieszczęściem, jakie postanowił przeciw wam" (Jr 26, 11-16. 24).

Nawiązując do powyższego fragmentu podkreślił, że zgromadziła nas tutaj Maryja na nabożeństwie fatimskim, ale tak naprawdę Ona tylko przyprowadza nas do Jezusa i na Niego wskazuje, jako źródło Miłości i Miłosierdzia. Jednak, byśmy dostąpili Jego darów, musimy być szczerzy w tym, co robimy, szczerzy w wyznawaniu naszych win i grzechów, błagać o łaskę nawrócenia, czyli odwracania się od zła, a kierowania ku dobru. Wtedy dostąpimy Jego Miłosierdzia. Tutaj ks. Piotr wskazał na głębsze i pełniejsze przygotowanie do sakramentu pokuty oparte o rachunek sumienia stosowny do naszego stanu i wieku oraz częste do niego przystępowanie. Pan zna nasze serca i nawiedzi nas ze swym miłosierdziem jak celnika Zacheusza. W tym kontekście musimy powierzyć swoje życie Maryi, aby nas do Swego Syna prowadziła każdego dnia i w każdej sytuacji i prosić Ją o pomoc w zmianie naszego myślenia i postępowania.

Po Mszy św. odmówiliśmy Różaniec z rozważaniem poszczególnych tajemnic, kapłani dokonali zmiany tajemnic Róż Różańcowych oraz przeszliśmy w procesji wokół świątyni, którą zakończył Apel Jasnogórski, błogosławieństwo i pieśń na rozesłanie. fotogaleria>> 


W pierwszą sobotę miesiąca, 4 lipca, o godz. 18:00 rozpoczęliśmy kolejne nabożeństwo fatimskie które przygotował rejon 8. Kazanie wygłosił ks. Józef Nowak. Przypomniał genezę objawień fatimskich oraz położył nacisk na fakt, że Maryja zawsze, gdy przychodzi, to wzywa do nawrócenia i pokuty – za siebie i za grzeszników zatwardziałych. Po nabożeństwie miała miejsce zmiana tajemnic róż różańcowych oraz procesja z figurą Matki Bożej, którą zakończyło błogosławieństwo i odśpiewanie pieśni. fotogaleria>>


19 czerwca przeżywaliśmy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest naszym świętem parafialnym. Uroczysta suma koncelebrowana w intencji parafii miała miejsce o godz. 11:00, a przewodniczył jej ks. Stanisław Babiarz, proboszcz parafii Bóbrka, której także patronuje Serce Boże. Ks. Stanisław wygłosił  płomienne kazanie, w którym było wiele pytań o naszą postawę i codzienne życie w odniesieniu do patronującego naszej parafii Serca Bożego, a zwłaszcza naszej osobistej postawy chrześcijańskiej, która sama z siebie jest odpowiedzią na nieprzebraną miłość Bożego Serca do każdego człowieka.

W koncelebrze uczestniczyli także: Ks. Proboszcz oraz nasz rodak ks. Jan Wilusz. Obecni byli także księża z naszego dekanatu i ojcowie Bernardyni z dukielskiego klasztoru.

Oprawę liturgiczną uroczystej sumy odpustowej sprawowali parafianie i dzieci pierwszo-komunijne oraz zespół Łęczanie. W procesji z figurami zaś, Koła Gospodyń z Łęk Dukielskich i Myszkowskiego, młodzież i wspomniany zespół ludowy. Po błogosławieństwie rozdawane były jeszcze bilety Straży Honorowej Serca Pana Jezusa. fotogaleria>>


Zakończenie oktawy Bożego Ciała przypada 8 dni po uroczystości. W tym dniu święcone są wianki z kwiatów i ziół, przyniesione przez wiernych, a także ma miejsce błogosławieństwo małych dzieci i matek w stanie błogosławionym. I tak też było w naszej parafii 18 czerwca, a o wszystkim "opowie" fotogaleria>>


Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zawsze gromadzi wielu parafian. Tak też było i w tym roku, 11 czerwca. I chociaż - po raz pierwszy od wielu lat - procesja odbywała się jedynie wokół świątyni, to nic nie straciła ze swego duchowego wymiaru i była świadectwem naszej wiary i publicznego wyznania wiary w Chrystusa Eucharystycznego.
Ołtarz pierwszy procesji był w kościele po zakończeniu Mszy św., a pozostałe w jego otoczeniu. Przygotowały je rodziny z rejonów: I i II.  Jak zwykle licznie stawiły się dzieci z dzwoneczkami i kwiatami, którymi "ścieliły drogi, którymi Pańskie szły nogi".
Asystę procesji stanowili panowie strażacy niosący  baldachim, harcerki - figurę Św. Stanisława Kostki, Redakcja gazety Powołanie - Serca Pana Jezusa, panie z KGW: Łęki Dukielskie - Pana Jezusa, Myszkowskie - Matki Najświętszej.
Przy śpiewie pieśni eucharystycznych dziękowaliśmy Panu Jezusowi "że się nam zostawił" w swoim Ciele i Krwi jako nasz pokarm na życie wieczne - umocnienie, ożywienie i uświęcenie.
Uroczystym odśpiewaniem Te Deum laudamus - Ciebie Boga wysławiamy i błogosławieństwem z balkonu świątyni zakończyliśmy tę doniosłą uroczystość. fotogaleria>>

7 czerwca, 20 osobowa grupa dzieci z klasy III przyjęła z rąk Ks. Proboszcza po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii Świętej. To doniosły dzień i dla dzieci, rodziców, rodzin, ale także całej naszej wspólnoty parafialnej. Wszak w roku ubiegłym, z powodu reorganizacji szkolnictwa, taka uroczystość się nie odbyła.
Dwuletnie przygotowania zwieńczyły trud Ks. Proboszcza, dzieci i rodziców. Pan Jezus zamieszkał w sercach naszych małych parafian i teraz od nich i ich bliskich zależy, czy pozostanie tam na zawsze. Ten trud i pielęgnacja tej duchowej zmiany ma zaowocować ich świętym życiem, rozwojem duchowym i postępowaniem zgodnym z wiarą na co dzień i w każdej sytuacji.
Trzeba podkreślić doskonałe przygotowanie dzieci pod względem oprawy muzycznej. Same, bez akompaniamentu, pięknie zaśpiewały psalm, aklamację i pieśni, a także poprowadziły czytania mszalne.
Dopełnieniem i podkreśleniem piękna duchowego tego dnia był - równie piękny - wystrój naszej świątyni parafialnej. fotogaleria>>

W sobotni wieczór 6 czerwca zebraliśmy się licznie w naszej świątyni parafialnej na pierwszym w tym roku nabożeństwie fatimskim. Względy bezpieczeństwa związane z epidemią koronawirusa nie pozwoliły na organizację "Fatimy" w miesiącu maju, ale już w czerwcu mogliśmy przeżywać to wspaniałe  nabożeństwo, które tym razem zorganizowała społeczność szkolna. Czynny udział harcerek w oprawie muzycznej, liturgicznej oraz prowadzenia rozważań różańcowych, a także solistek pod wodzą p. Andrzeja Aszlara ubogaciły liturgię i dały "poczuć" atmosferę modlitwy z Maryją Fatimską.
Mszy św. koncelebrowanej z Ks. Proboszczem przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Piotr Fil, wikariusz parafii Kobylany, który nawiązując do przeczytanej Ewangelii o ubogiej wdowie zaakcentował, że Bogu mamy oddać WSZYSTKO, jak ta uboga wdowa. A znaczy to dla nas - najkrócej - tyle, że WSZYSTKO mamy od Boga i nic nie możemy zatrzymywać dla siebie, ale całe nasze życie, prace, radości, smutki, cierpienia przeżywać na chwałę Boga i nieustannie odnawiać z Nim nasze Przymierze. Bo wszystko przeminie. Zostanie tylko Bóg.
Procesja w szpalerze harcerek z pochodniami, błogosławieństwo z balkonu świątyni i odśpiewanie pieśni "Zapada zmrok" zakończyło duchowe przeżycia naszej wspólnoty parafialnej w tym dniu. fotogaleria>>

Na przełomie kwietnia i maja wykonano w naszej parafii ważne prace remontowe związane z odnowieniem naszej świątyni wewnątrz oraz kaplicy cmentarnej na zewnątrz. Położono także płyty na wjeździe dla niepełnosprawnych, a wkrótce rozpocznie się na nim montaż barierek (ostatecznie zamontowano je końcem maja - zdjęcia w galerii). W fotogalerii można zobaczyć, jak wiele zostało zrobione oraz jak wielu parafian było w te dzieła zaangażowanych. fotogaleria>>


Dzieci z Przedszkola Niepublicznego WIATRACZEK, by uczcić 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II pracowały w myśl projektu „Tydzień ze Świętym Janem Pawłem II”. Cała Społeczność WIATRACZKA pragnie w ten sposób uczcić naszego Papieża, który tak bardzo kochał dzieci. Pamiętamy również słowa Jana Pawła II, że „należy pamiętać o tym, że okres dzieciństwa dostarcza cennych możliwości działania, które przyczynia się zarówno do budowania Kościoła, jak i humanizacji społeczeństwa”.

Wdzięczność za wszystko, co nam ofiarował składają dzieci z rodzicami, panie i prowadzący przedszkole.

fotogaleria grupa Biedronki>>  fotogaleria grupa Papużki>>


20 marca w rozważaniach Drogi Krzyżowej rozmyślaliśmy o naszym odniesieniu do drugiego człowieka, pokonywaniem naszych wad, egoizmu i pychy własnej, które mogliśmy złączyć z ofiarą Zbawiciela z Krzyżowej Drogi i zacząć - z Jego pomocą - ich pokonywanie. Rozważania przygotowali i nabożeństwo poprowadzili członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. I chodź epidemia koronawirusa zdziesiątkowała wiernych we wszystkich kościołach świata, to wymowa nabożeństwa Drogi Krzyżowej zyskała w tym kontekście jeszcze większe znaczenie. fotogaleria>>


13 marca rozważania na Drodze Krzyżowej poświęcone były małżeństwu i rodzinie. Przygotowali je i prowadzili mężczyźni naszej parafii. fotogaleria>>


6 marca nabożeństwo Drogi Krzyżowej przygotowały i prowadziły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. fotogaleria>>


26 lutego rozpoczęliśmy tegoroczny Wielki Post. W piątek 28 lutego odbyło się pierwsze nabożeństwo Drogi Krzyżowej którą przygotowała i prowadziła młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które na nowo powstało w naszej parafii. fotogaleria>>


6 stycznia, w Święto Objawienia Pańskiego, w naszej świątyni przeszła symboliczna procesja - orszak Trzech Króli. Wydarzenie miało miejsce na wejście przed Mszą św.  fotogaleria>>

Po południu nasze harcerki pięknie kolędowały w naszych domach. krótki film>


 

5 stycznia, po sumie, miał miejsce w naszej świątyni koncert kolędowy w wykonaniu skrzypaczek: Elżbiety Węgrzyn - jej uczennicy Antosi Gac - oraz Izabeli Klapuch i Joanny Ludwik. Był to już drugi koncert tego kwartetu w naszej parafialnej świątyni.


   
www.stowledkidukielskie.dukla.org        2013           webmaster: kychen