INDEXPARAFIASTRONA GŁÓWNAOGŁOSZENIA PARAFIALNEINTENCJE MSZALNEWSKAZANIA LITURGICZNEGAZETA PARAFIALNACMENTARZ PARAFIALNYHISTORIA PARAFIIHISTORIA NA FOTOGRAFIIGRUPY PARAFIALNEAKCJA KATOLICKAKSMMINISTRANCIRÓŻE RÓŻAŃCOWEINNE GRUPYMUZYKA W PARAFIIDLA DUCHAŻYCIE KOŚCIOŁASERCE BOŻEZIARNO SŁOWAKALENDARZ LITURGICZNYLINKI RELIGIJNE

http://www.ak.przemyska.pl/foto/logo%20DIAK.jpg

http://www.ksmap.pl/static/img/logo.jpg


WYDARZENIA PARAFIALNE:  
2007 - 2008/1 - 2008/2 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013
- 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022

WYDARZENIA 2019


Przed sumą, w niedzielę 22 grudnia, nasi harcerze z "Głębi", wraz z opiekunką, przynieśli do świątyni parafialnej - po raz pierwszy - Betlejemskie Światło Pokoju.   Jest to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Światło Pokoju - po wcześniejszym wprowadzeniu słownym, zostało przekazane na ręce Ks. Proboszcza, który umieścił je przy ołtarzu głównym. galeria>>


5 grudnia naszą parafię odwiedził Św. Mikołaj. Było to co prawda dzień przed "oficjalnym" terminem, ale - z wiadomych względów - tę niedogodność wszyscy, a szczególnie dzieci, z łatwością świętemu wybaczyły. Święty Mikołaj otoczony był wianuszkiem aniołków - takich malutkich i tych większych, pomocników. Z prezentami zatem szybko się uwinęli, nim Ks. Proboszcz cukierkami obdarzył "starsze dzieci", obecne w tym dniu w świątyni.  A wszystkie aniołki pięknie animowały również oprawę muzyczną tego doniosłego wydarzenia. fotogaleria>>


3 listopada w naszej parafialnej świątyni miał miejsce koncert skrzypcowy pn. „Ku zadumie” w wykonaniu Elżbiety Węgrzyn oraz Izabeli Klapuch i Joanny Ludwik. Koncert był dedykowany Łęczanom jako podziękowanie za wsparcie materialne Elżbiety okazane podczas zbiórki funduszy na leczenie. fotogaleria>> film>>


2 listopada z kolei modliliśmy się na mogile Łęczan zmarłych na choroby zakaźne, a pochowanych na Wygonie. Została również poświęcona tablica pamiątkowa  wraz z postumentem, które zostały ufundowane przez burmistrza Dukli, dzięki staraniom sołtys wsi i naszych łęckich radnych Rady Miejskiej w Dukli. fotogaleria>> film>>


1 listopada  obchodziliśmy Uroczystość Wszystkich Świętych. Po Mszy św. o godz. 10:00 odbyła się procesja na cmentarz połączona z modlitwami za zmarłych. fotogaleria>>


5 października zgromadziliśmy się na ostatnim w tym roku nabożeństwie fatimskim. Z powodu nieobecności księdza z Dębowca nabożeństwu przewodniczył i homilię wygłosił ks. prob Marek Danak. Przedstawiciele rejonu VII - który tę oprawę przygotował - nieśli dary ołtarza, a po Mszy św. prowadzili nabożeństwo fatimskie.

Po nabożeństwie grupa dzieci przyjęła po raz pierwszy - po poświęceniu - tajemnice różańcowe, tworząc nową Różę w naszej parafii - Św. Jana Pawła II, a następnie odbyła się zmiana tajemnic pozostałych Róż Różańcowych.

Procesja przy roszącym deszczu i zimnie oraz błogosławieństwo i Apel Jasnogórski zakończyły tegoroczne spotkania z Maryją Fatimską. fotogaleria>>


14 września Polska stanęła pod Krzyżem w ramach akcji modlitewnej „Polska pod Krzyżem”.  Organizatorzy poinformowali, że nabożeństwo modlitewne w intencji Ojczyzny zgromadziło  w sumie 2 mln osób. W spotkaniu 14 września na lotnisku Kruszyn pod Włocławkiem uczestniczyło ponad 60 tys. osób. W duchowej łączności w swoich parafiach, kościołach na modlitwie gromadziły się tysiące osób. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej transmitowane przez Telewizję Polską obejrzało 1,2 mln osób.

Także i nasza parafia dołączyła do modlitewnego szturmu za Ojczyznę, a zwłaszcza nadchodzące wybory do parlamentu. Po Mszy św. udaliśmy się pod nasz krzyż misyjny, który odnowił pan kościelny, by modlitwą i ucałowaniem Krzyża zjednoczyć się z całą Polską w obronie Ojczyzny przed zalewem współczesnego barbarzyństwa niszczącego Kościół, człowieka i rodzinę. fotogaleria>>


7 września nabożeństwo fatimskie oraz oprawę liturgiczną Mszy św. zorganizowali mieszkańcy rejonu VI. Mszy św. przewodniczył i kazanie wykłosił ks. Jakub Dudek MS, saletyn z Dębowca, a koncelebrował ks. prob Marek.

Myślą przewodnią kazania była pokora Maryi, która wyniosła Ją do godności Królowej. Poprzez swoją służbę Maryja jest Królową, a przez swoje królowanie - służy. Kaznodzieja zwrócił naszą uwagę na fakt, że Maryja była zawsze w najważniejszych wydarzeniach zbawczych: Zwiastowaniu, Nawiedzeniu, pod Krzyżem i po Zmartwychwstaniu Jezusa. Ale tego wszystkiego nie mogło być bez cichej, codziennej pokory, dzięki której została wyniesiona na Królową Nieba i Ziemi.

Drugim znaczącym elementem kazania było nawiązanie do objawień Maryi w dziejach świata. W nich zawsze upomina i napomina swoje duchowe dzieci, aby zwróciły się do Boga zostawiając na boku sprawy materialne i ziemskie, które mają jedynie służyć do zbawienia. Tak postępuje każda matka, która kocha swoje dzieci i pragnie ich dobra. Maryja wskazuje na swojego Syna z perykopy ewangelicznej o weselu w Kanie Galilejskiej: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" (J 2,5). Rozumieli to doskonale artyści malujący Maryję z Dzieciątkiem na obrazach. Tam Maryja także wskazuje na Dziecię - nie na siebie. Uczmy się zatem pokory Maryi, abyśmy mogli z Nią kiedyś królować w niebie.

Po Mszy św. odmówiliśmy część Światła Różańca św. z rozważaniami poświęconymi życiu Jezusa i naszemu odniesieniu do  Zbawiciela.

Na zakończenie kapłani dokonali zmian tajemnic Róż Różańcowych.

Końcowym wydarzeniem tego wieczoru była procesja wokół świątyni z figurą MB Fatimskiej, Apel Jasnogórski i błogosławieństwo. fotogaleria>> (zdjęcia M. Więcek)


16 sierpnia zgromadziliśmy się licznie w naszej świątyni na Apel Jasnogórski o godzinie 21:00. Było to jednocześnie pożegnanie Obrazu Matki Bożej. Po odśpiewaniu Apelu odmówiliśmy dziesiątek Różańca, ks Proboszcz zawierzył naszą parafię i nas wszystkich Maryi, a następnie udaliśmy się w procesji światła wokół świątyni. Obraz niosły Panie z łęckiego Koła Gospodyń, po czym otrzymaliśmy przez ręce kapłana Boże błogosławieństwo i odśpiewaliśmy pieśń maryjną. Piękną oprawę procesji przygotowały nasze harcerki. fotogaleria>> (foto Mateusz Więcek)


15 sierpnia. Uroczystość  Wniebowzięcia Maryi to od wieków w naszej Ojczyźnie dzień dziękczynienia za plony "ziemi i pracy rąk ludzkich".  W naszej parafii także były barwne "ziela", poświęcane na każdej Mszy św. i trzy arcydzieła - wieńce dożynkowe, misternie uplecione i z sercem wykonane od Koła Gospodyń z Łęk Dukielskich, Myszkowskiego i Akcji Katolickiej, które zostały procesyjnie wniesione i poświęcone podczas sumy. Po Mszy św. było tradycyjne dzielenie się chlebem przyniesionym przez delegacje wieńcowe. fotogaleria>> (foto Mateusz Więcek)


Niedzielny poranek 11 sierpnia 2019 roku w Łękach Dukielskich był inny niż pozostałe. O wyjątkowości tego dnia nie przesądził wcale nocny deszcz, na który Łęczanie czekali już długie tygodnie, ale w tym dniu do naszej parafii przybyli niezwykli goście. Powitaliśmy w naszej parafii Matkę Bożą w znaku Obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności oraz Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki., którego cząstka została umieszczona w relikwiarzu. Tym znakom towarzyszyła replika krzyża nowohuckiego. 

Uroczystą Eucharystię rozpoczęło procesyjne wejście mające początek przy wyjściu z dolnego kościoła, w którym już od soboty oczekiwały te dwa znaki. 

Za krzyżem i ministrantami były dwa poczty sztandarowe: szkoły im. Jana Pawła II oraz OSP w Łękach Dukielskich, następnie harcerki, które niosły relikwie błogosławionego oraz replikę krzyża. Strażacy trzymali obraz z wizerunkiem Matki Bożej i jej przeczystego Syna. Za nimi przedstawiciele wsi i parafii trzymali kosz z biało-czerwonymi różami. 

Po przybyciu księdza celebransa Krzysztofa Mijala, Archidiecezjalnego Duszpasterza Ludzi Pracy Regionu Podkarpacie, proboszcza parafii pw. św. Wojciecha i Matki Bożej Częstochowskiej w Krośnie  oraz naszego proboszcza Marka Danaka procesyjnie zainaugurowano peregrynację znaków ludzi pracy w naszej rodzinie parafialnej. 

Gdy ustawiono obraz na przygotowanym podeście, przedstawiciel NSZZ Solidarność odczytał historię obrazu. Następnie przedstawiciele naszej parafii w osobie dyrektora szkoły, Pani Beaty Węgrzyn oraz Pana Andrzeja Krężałka, społecznika, działacza Solidarności, przywitali wzruszającymi słowami ten wizerunek, a następnie złożyli kwiaty. 

Oprawę liturgiczną przygotowali dorośli parafianie oraz harcerki pod opieką Pani Magdaleny Aszlar. 

W homilii ksiądz ks. Krzysztof przypomniał genezę chrześcijaństwa w Polsce wspominając związek Polski z Maryją już od pierwszych wieków chrześcijaństwa na polskich ziemiach. Przestrzegał przed pozornym szczęściem, które może spotkać Polski naród, gdy przyzwolimy na zaniechanie tradycji i wartości, którymi żyjemy, i które odebraliśmy od naszych przodków. Świadectwo życia i męczeństwa błogosławionego ks. Jerzego było zachętą do życia zgodnego z radami ewangelicznymi. 

Spora część homilii dotyczyła przypomnienia historii oraz wydarzeń które prowadziły polskich robotników do wolności. Przypominały o tym napisy znajdujące się na tle obrazu oraz replika krzyża z Nowej Huty, pierwszego miasta w Polsce, które miało być pozbawione Boga, w którym nie miało być miejsca na wiarę. Robotnicy, którzy nosili Boga w sercu, postawili krzyż, którego strzegli, a po wielu latach starań i postawili świątynię, która jest znakiem zwycięstwa Boga nad ciemnością grzechu. Wspominano represje komunistyczne wynikające ze starań o budowę świątyni w Nowej Hucie. Represje te, oraz epizody utraty stanowisk, są znane nawet Łęczanom, którzy mieli odwagę budować swój kościół w trudnych czasach, w których religia była nazywana "opium dla ludu". 

Po zakończonej mszy świętej, zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie Wojciech Jarząb odczytał zaproszenie od przewodniczącego ZR Tadeusza Majchrowicza na pielgrzymkę ludzi pracy do Częstochowy oraz podziękował za przyjęcie Matki Bożej i Relikwii ks. Jerzego do naszej parafii. 

Niezwykle cieszy fakt, że nasza parafia jest jedną z 54 parafii w diecezji, do której te znaki przybyły. Była to inicjatywa Zarządu Regionu w Krośnie w porozumieniu z ks. prob Markiem Danakiem. Obraz peregrynuje po całym kraju, lecz nie jest w stanie odwiedzić każdego kościoła. Żywimy szczerą nadzieję, że tygodniowy pobyt tych znaków w naszej wspólnocie będzie czasem wielu łask. 

Maryja zaprasza wszystkich rozeznających życiową drogę, wszystkich, którzy cierpią niedolę w związku z brakiem pracy oraz tych, którzy chcą jej zawierzyć siebie zarówno w czasie pracy, aktywności społecznej, jak też u progu emerytury. fotogaleria>>  (tekst i foto Mateusz Więcek)


4 sierpnia nabożeństwo fatimskie oraz oprawę liturgiczną Mszy św. zorganizowali mieszkańcy rejonu V. Mszy św. przewodniczył i kazanie wykłosił ks. Kazimierz Wolan MS, saletyn z Dębowca, a koncelebrował ks. prob Marek.

W swoim słowie do nas skierowanym kaznodzieja zaakcentował na odwieczną walkę dobra, ze złem, szatana z Bogiem, a wszystko w kontekście ludzkiego serca, przez które ten konflikt nieustannie przebiega i zmuszeni jesteśmy do ciągłego czuwania, bliskości z Bogiem w sakramentach i Eucharystii. To także nieustanne zwracanie się o opiekę do Maryi, która przez swoją bliskość z Bogiem i wierność Jego Słowu, jako Niewiasta z Apokalipsy św. Jana, "obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu" (Ap. 12,1). "starła głowę węża" (por. Rdz 3,15). My, jako dzieci Kościoła, jesteśmy stale narażeni na bezpośrednie ataki Złego. Dlatego tak cenne jest dla nas orędownictwo Maryi.

Po zakończonej Eucharystii odmówiliśmy część bolesną Różańca św. z rozważaniami Męki i Śmierci naszego Zbawiciela i odniesieniem jej do naszego życia.

Na zakończenie kapłani dokonali zmian tajemnic Róż Różańcowych.

Końcowym wydarzeniem tego wieczoru była procesja wokół świątyni z figurą MB Fatimskiej, Apel Jasnogórski i błogosławieństwo. fotogaleria>> (zdjęcia M. Więcek)


W pierwszą sobotę miesiąca, 6 lipca, zgromadziliśmy się na kolejnym już nabożeństwie fatimskim. Tym razem zaszczyt przygotowywania go przypadł parafianom z rejonu IV. Podczas nabożeństwa gościliśmy księdza Pawła Brysia, saletyna z Dębowca, który skierował do nas bardzo żarliwe i treściwe Słowo.

Kaznodzieja odniósł się do słów czytanej Ewangelii Mateuszowej. W perykopie znalazł się fragment o tym, dlaczego uczniowie Jezusa nie przestrzegają postu według Starego Przymierza. Saletyn dał nam świadectwo tego, w jaki sposób poprzez post możemy wyprosić wiele łask. Zauważył, że egzorcyści często poszczą, by opętany mógł wyjść spod panowania złego. Zachęcił parafian do postu o chlebie i wodzie. Wskazując na wiele właściwości tej praktyki pokutnej, dał jej nowy wymiar, który nie ogranicza się tylko do umartwienia, ale także do polepszenia kondycji ciała.

Po Mszy św. odbył się różaniec fatimski oraz procesja zakończona apelem jasnogórskim i błogosławieństwem.

Warto zauważyć, że mieszkańcy IV rejonu włączyli się rodzinnie w oprawę liturgiczną. Były obecne małe dzieci ich rodzice oraz dziadkowie. Szkoda tylko, że mimo tak pięknej pogody i czasu wolnego od nauki i prac na roli, tak wiele ławek pozostało wolnych. Czy jest nam już tak dobrze, że nie musimy prosić o wstawiennictwo u naszej Matki? Gdy kapłan wspominał o dzieciach fatimskich, które podejmowały post tak rygorystyczny, że pozbawiły się nawet chleba i wody, należy oddać się chwili refleksji i zastanowić się, co jest tak naprawdę ważne i potrzebne dla każdego z nas. fotogaleria>>

tekst i foto: Mateusz Więcek

28 czerwca obchodziliśmy największe święto parafialne - odpust. Nasza parafia poświęcona Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w tym roku wyjątkowo uroczyście obchodziła ten dzień, bo był on zarazem świętem naszej parafialnej grupy Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. A trzeba nam wiedzieć, że 13 marca rozpoczął się Rok Jubileuszowy 150-lecia powstania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa na ziemiach polskich.

Każdy jubileusz jest darem, ale i zobowiązaniem. Tak też było w naszej parafii. Już w maju jedna z rodzin naszej parafii ufundowała figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa z myślą i sugestią ks. Proboszcza, aby poświęcić ją w czasie parafialnego odpustu. Na ten dzień został zaproszony Ks. Wiesław Szczygieł, moderator diecezjalny Arcybractwa SH NSPJ, który przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej. Współkoncelebransami byli: ks. prob Marek Danak oraz ks. Jan Wilusz, nasz rodak. Przed Mszą św. odmówiliśmy z ks. prob litanię do Serca Pana Jezusa.

W wygłoszonym kazaniu ks. Wiesław nawiązał do miłości Boga płynącej z przebitego Serca, które nawet po śmierci tak bardzo ludzi ukochało. Całość kazania można odsłuchać tutaj>> (wkrótce będzie dostępna wersja tekstowa).

W procesji z darami - oprócz już stojącej figury Serca Bożego - przynieśliśmy świecę, kwiaty, chleb, winogrona, wino i hostię.

Pod koniec Mszy św. ks. Wiesław dokonał aktu poświęcenia figury Serca Bożego. Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu dokonaliśmy aktu wynagrodzenia Sercu Bożemu za grzechy własne i świata, a szczególnie za ostatnie profanacje dokonane w naszej Ojczyźnie. Zawierzyliśmy także Sercu Bożemu nasze życie i naszą parafię.

W uroczystej procesji po raz pierwszy niesiona była - przez członków Honorowej Straży SPJ - figura Serca Bożego oraz pozostałe figury które nieśli przedstawiciele młodzieży i łęckiego Koła Gospodyń Wiejskich. Piękną oprawę procesji stanowił poczet sztandarowy szkoły, harcerze, strażacy i dzieci sypiące kwiaty.

Na zakończenie otrzymaliśmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i odśpiewaliśmy "Boże, coś Polskę". Po procesji i błogosławieństwie chęć przynależności do grona stałej obecności przy Sercu Pana Jezusa wyraziło ponad sto osób i kilkadziesiąt dzieci. Otrzymali po raz pierwszy bilety co pozwala wierzyć, że ta obecność przy Sercu Bożym w naszej parafii będzie odtąd bardziej gorliwa.

Bilety zelatorskie pełnią szczególną funkcję formacyjną w życiu członków Straży Honorowej. Losowane w pierwszy piątek miesiąca nie tylko motywują do pracy nad sobą i uczęszczania na spotkania, lecz również pozwalają lepiej poznać własną duszę i umocnić więź z Sercem Jezusa. Na każdym bilecie w pierwszej kolejności zamieszczony został cytat z Pisma Świętego odnoszący się do danego aspektu naszej relacji z Jezusem. Bilety inspirują nie tylko do udoskonalania siebie, ale i do głębszej i pełniejszej modlitwy, która zaczyna się wtedy, gdy wsłuchujemy się w głos Boga. Stąd też, całe życie może być modlitwą, do czego doskonałą pomocą są bilety zelatorskie.

Od czasu zaistnienia Straży Honorowej, siostra Maria od Najświętszego Serca Bernaud ustawicznie zachęcała członków do gorliwości. Czyniła to między innymi poprzez bilety, za pomocą których przekazywała cytaty Pisma Świętego lub słowa jakiegoś świętego ze swoim komentarzem. Napisała 5 serii biletów po 33 każda: dla kapłanów, sióstr zakonnych, osób świeckich, młodzieży i mężczyzn. Bilet zelatorski losuje się zazwyczaj w pierwszy piątek miesiąca, by karmić serce i żyć do końca miesiąca zamieszczonymi na nim słowami. Istnieją liczne świadectwa tych, którzy z miesiąca na miesiąc wcielają w życie otrzymane słowa. Widzą oni, że Pan wiernie wspomaga ich w codziennym zmaganiu się z różnymi trudnościami.

Warto wiedzieć, że pierwszą Strażą Honorową czuwającą przy Zbawicielu, który potrzebował pocieszenia i obecność dusz rozmiłowanych w Nim – była Maryja, matka Jezusa, Jan – ukochany Jego uczeń i Maria Magdalena – rozmiłowana w Chrystusie. Otrzymali oni największą nagrodę jaką otrzymała pierwsza Straż Honorowa – tzn. Obecność w chwili otwarcia Jezusowego Serca.

Jezus po dziś dzień poszukuje obecności grona kochających osób przy Jego Sercu, pragnących Go pocieszać i wynagradzać Mu swoją miłością, wierną i pamięcią – obojętność i niewdzięczność ludzi, dla których Zbawiciel tyle wycierpiał. Od odpustu parafialnego a.d 2019 w naszej parafii będzie z nami nie tylko w figurze swojego Serca, ale także pragnie, abyśmy Mu ofiarowali swoje serca, w których będzie mógł znaleźć pocieszenie, ukojenie i miłość.

Organizacją oprawy liturgicznej zajął się parafialny ośrodek Straży Honorowej NSPJ, z którym po uroczystościach spotkał się w salce ks. Wiesław na krótkiej odprawie organizacyjnej. fotogaleria>>


Zakończenie oktawy Bożego Ciała to tradycyjnie w Kościele czas święcenia pierwszych plonów ziemi i błogosławieństwo dzieci. W tym dniu - 27 czerwca - nasza świątynia wypełniła się po brzegi dziećmi, rodzicami, rodzinami. Były piękne wianki uplecione zwłaszcza przez babcie, dziewczynki z kwiatami, chłopcy z dzwoneczkami i wszechobecny radosny gwar.
Pod koniec Mszy św. ks Proboszcz poświęcił przyniesione wianki, a po procesji wokół świątyni odbył się obrzęd błogosławieństwa dzieci. Z kosza wypełnionego słodkościami dzieciaki otrzymały  podarunki za wytrwałość i całotygodniową oprawę procesji eucharystycznych. fotogaleria>>

20 czerwca przypadła Uroczystość Najświętszego Ciała i Krowi Chrystusa - Boże Ciało. Tym razem Msza św. - suma -sprawowana była w naszej świątyni, a ołtarze usytuowane były obok szkoły, starego kościoła, pp. Krężałków oraz czwarty - pod krzyżem misyjnym przy kościele. Msza św. sprawowana była przez Ks. Proboszcza w intencji dzieci z klasy IV z racji rocznicy I Komunii Świętej. Dzieci przygotowały również oprawę muzyczno-liturgiczną Eucharystii, a strażacy, panie z KGW Myszkowskie, młodzież z Myszkowskiego i dzieci sypiące kwiatki oraz harcerze - oprawę procesji. Myszkowskie przygotowało także trzy ołtarze, a czwarty - Pałacówka. fotogaleria>>    ( Mateuszowi dziękujemy za fotografie)


W sobotę 15 czerwca, kilkudziesięcioosobowa grupa naszych parafian na czele z Księdzem Proboszczem udała się z pielgrzymką do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.
Pierwszym punktem naszego tam pobytu była prelekcja pani Iwony Józefiak przewodniczki, która w interesujący sposób opowiedziała nam historię objawienia Matki Bożej w La Salette, we francuskich Alpach, w sobotę 19 września 1846 r. Świadkami były dzieci: Melania i Maksymin, które zobaczyły Piękną Panią, bo tak Ją nazwały, siedzącą wewnątrz promiennej kuli światła. Maryja zakrywała twarz dłońmi i płakała. Na piersi miała charakterystyczny krzyż z obcęgami i młotkiem.
Następnie pani przewodniczka przybliżyła nam historię Sanktuarium od momentu przybycia na to miejsce w 1910 r. misjonarzy aż do dnia dzisiejszego. Równocześnie z klasztorem budowano kaplicę pw. Matki Bożej Saletyńskiej. Została ona poświęcona 15 września 1912 r. Obraz Maryi umieszczony w głównym ołtarzu, szybko zasłynął cudami. W 1926 r. dokonano poświęcenia nowej figury Matki Bożej Saletyńskiej w postawie siedzącej.
Coraz większy napływ pielgrzymów doprowadził do tego, że w 1936 r. rozpoczęto budowę kościoła którą ukończono w 1939 r. Jednak w wyniku rozpoczęcia działań wojennych i wkroczeniu do klasztoru wojsk niemieckich nie zdążono konsekrować kościoła. W sytuacji zagrożenia przekształcenia budynku kościoła przez oddziały niemieckie na magazyn w pośpiechu poświęcono kościół, a do ołtarza głównego wstawiono figurę MB. Niemieccy żołnierze uszanowali to i świątynia nie została zbeszczeszczona.
Na szczęście w czasie działań wojennych do roku 1944 klasztor nie ucierpiał. Dopiero 17 września 1944 r. Rosjanie rozpoczęli bombardowanie klasztoru, w wyniku którego zniszczeniu uległy zabudowania klasztorne i kościół MBS lecz w cudowny sposób nikt nie zginął, chociaż na podwórze klasztorne spadło 30 bomb.
Następne lata były ciężkie dla klasztoru, nastąpiła grabież majątku gospodarstwa klasztornego przez państwo i likwidacja nowicjatu, nastąpiła konfiskata drukarni przez władze państwowe i której nigdy już nie odzyskano.
Obecna budowla kościoła została konsekrowana przez biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka w 1966 roku. Obecna figura Płaczącej Madonny z La Salette została wykonana z drewna w 1959r.  i pokryta polichromią w Krakowie w 1960r. 15 września 1996 została udekorowana papieskimi koronami przez ówczesnego nuncjusza apostolskiego, ks. abp. Józefa Kowalczyka. 20 maja 2012 roku decyzją papieża Benedykta XVI świątynia została ustanowiona bazyliką mniejszą. Jest to drugie miejsce na świecie po La Salette gdzie Sanktuarium MB Saletyńskiej otrzymało tytuł Bazyliki Mniejszej NMP z La Salette.
Kolejnym punktem naszej pielgrzymki była Msza Św. sprawowana przez pięciu księży w intencjach pielgrzymów. W tym czasie oprócz nas przybyły tam cztery inne grupy. Po skończonej Eucharystii poszliśmy zwiedzić tzw. Kalwarię Saletyńską. Znajduje się ona w głębi placu sanktuaryjnego i jest wzorowana na podobnym obiekcie w La Salette. Trzy grupy figur przedstawiają trzy części objawienia Matki Bożej w La Salette. Pomiędzy rzeźbą Maryi przekazującej pastuszkom Orędzie a sceną Wniebowzięcia, kończącą objawienie w La Salette, są umieszczone stacje Drogi Krzyżowej. Figury te noszą ślady kul z okresu bombardowania i ostrzału rosyjskiego z czasu wojny. Co ciekawe figury Matki Bożej mają tylko po jednym śladzie po kuli podczas gdy rzeźby dzieci noszą o wiele więcej takich śladów. Również cokół na którym stoi figura Matki Bożej był mocno zniszczony mimo to figura nie spadła z niego podczas bombardowania i nie uległa zniszczeniu. Jest tam także symboliczne źródełko, nawiązujące do faktu nieustannego płynięcia cudownej wody w La Salette. Kalwaria stanowi wielki dar pielgrzymów zainicjowany zbiórką ofiar na ten cel w 1927 r. Już dwa lata później bp Karol Fischer z Przemyśla poświęcił Kalwarię Saletyńską. W 1986 r. dokonano jej przesunięcia w głąb placu sanktuaryjnego. Poświęcenia odnowionego obiektu dokonał ówczesny prymas Polski kard. Józef Glemp. Kalwaria jest często nawiedzana przez pielgrzymów. W okresie letnim od maja do końca września każdego wieczoru udaje się tam z bazyliki Procesja Światła, kończąca Apel Maryjny.
Na zboczu Kalwarii rośnie tzw. Dąb Papieski nr 123 – jeden z pięciuset, które w całej Polsce upamiętniają pontyfikat Jana Pawła II. Sanktuarium otrzymało sadzonkę w 2006 r., kiedy obchodzono uroczyście 10. rocznicę koronacji. Wzdłuż alejek, które otaczają teren sanktuaryjny, rozmieszczone są kapliczki różańcowe. W głównej alei znajduje się ołtarz polowy i kamienna figura Chrystusa Króla. Kolejna aleja obok ołtarza prowadzi do dużego krzyża saletyńskiego z obeliskiem i tablicą upamiętniającą pobyt w Dębowcu kard. Karola Wojtyły i kard. Stefana Wyszyńskiego.
Kończąc nasz pobyt w tym cudownym miejscu zakupiliśmy pamiątki i odpoczęliśmy nieco w kawiarence. fotogaleria>>
zdjęcia i opis: Beata Bojda (pierwsze 8 Milena Buczyńska)

1 czerwca przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej nabożeństwo fatimskie. Tradycyjnie już organizatorem była społeczność szkolna. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Jan Ślączka MS, saletyn pracujący w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, który ofiarę sprawował w intencji dziękczynnej za kończący się rok szkolny oraz o dary wszelkich łask dla naszej szkoły: uczniów, nauczycieli i pracowników. Koncelebransem był ks. prob Marek Danak.
W nawiązaniu do tajemnicy Nawiedzenia Maryi kaznodzieja pytał każdego z nas, czy wiemy, po co przychodzimy na Mszę św. i do kogo przychodzimy. Czy  nasze serce jest otwarte, słuchające, kochające, czy tylko jesteśmy obecni fizycznie i powierzchownie. I czy zdajemy sobie sprawę, że Maryja - podobnie jak św. Elżbietę - nawiedza każdego z nas z Panem Jezusem. Jak to zatem odbieramy i jaka odpowiedź dajemy swoim życiem. Z tymi pytaniami musimy się zmierzyć. Może nie tak z pytaniami, jak z odpowiedziami na nie.
Po Mszy św. kapłani dokonali zmiany tajemnic Róż Różańcowych. Oprawę liturgiczną i muzyczną Mszy św. oraz prowadzenie Różańca sprawowali uczniowie naszej szkoły przygotowani i prowadzeni przez p. katechetkę Danutę Witowską.
Niezwykłym akcentem o bardzo podniosłym charakterze była oprawa procesji. Otóż w naszej szkole - staraniem p. dyrektor Beaty Węgrzyn i opiekunki Magdaleny Aszlar - powstała drużyna harcerska. W krótkim czasie - sobie tylko znanym sposobem, bo wydatek to wielki - zakupili kompletne mundury, do tego jeszcze pochodnie, a całe piękno mogliśmy wczoraj podziwiać, gdy utworzyły szpaler wokół kościoła podczas procesji. Aż szkoda, że wczoraj wieczorem świeciło słońce....
Serdeczne gratulacje za pomysł, a jeszcze bardziej za jego realizację. To piękny znak, że nasze młode pokolenie będzie wzrastać w duchu patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny, a także swojej społeczności. W połączeniu z inną inicjatywą młodych, o której wkrótce zapewne usłyszymy, możemy być spokojni o mocnego łęckiego ducha patriotyczno-historycznego.
Wracając do nabożeństwa fatimskiego, to tradycyjnie zakończyła go wspomniana procesja z błogosławieństwem na zakończenie oraz podziękowaniami za zaangażowanie, obecność i udział - zwłaszcza dzieci i młodzieży szkolnej, którzy w tym dniu mieli swoje doroczne święto z okazji Dnia Dziecka.  fotogaleria>>

W tygodniu poprzedzającym Wniebowstąpienie Pańskie w Kościele obchodzone są w poniedziałek, wtorek i środę tzw. Dni Krzyżowe. Są to dni błagalnej modlitwy o urodzaj i zachowanie od klęsk żywiołowych. Obchód Dni Krzyżowych zapoczątkował w Galii ok. roku 470 biskup diecezji Vienne - św. Mamert, w związku z klęskami nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojny. Nazwa Dni Krzyżowe wywodzi się stąd, że modlono się wówczas, idąc w procesji z głównego kościoła do innych kościołów, kaplic i krzyży przydrożnych. Od IX wieku śpiewano podczas procesji Litanię do Wszystkich Świętych. W średniowieczu w takich procesjach brali udział także królowie, magnaci, władze danego miasta, lud - wszyscy zazwyczaj w strojach pokutnych. W niektórych miejscowościach poświęcano popiół i posypywano nim uczestniczących w procesji. Obecnie Dni Krzyżowe nazywane są dniami modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Kościół zaleca organizowanie w tych dniach procesji błagalnych.

W naszej parafii - jak i w roku ubiegłym - w poniedziałek 27 maja modliliśmy się i poświęcone zostały  pola, sady i ogrody w Myszkowskiem, we wtorek 28 maja w Pałacówce, a w środę 29 maja - pomimo niezbyt sprzyjającej pogody - udaliśmy się z procesją na południową stronę wioski, gdzie modlitwy i poświęcenie pól, sadów i ogrodów miało miejsce przy kapliczce Serca Pana Jezusa posadowionej na posesji pp. Kołaczów. fotogaleria>>


4 maja  - w pierwsza sobotę miesiąca - rozpoczęliśmy tegoroczne nabożeństwa fatimskie. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Paweł Bryś MS, saletyn pracujący w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Znamiennym fragmentem kazania była wielokrotnie i z mocą powtarzana prośba: "Matko, bądź z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas". Jakże bardzo trzeba nam dzisiaj tej szczególnej opieki Maryi...

Ksiądz Paweł sprawował Eucharystię w intencji o błogosławieństwo i zdrowie dla mieszkańców rejonu III, a dla zmarłych o życie wieczne z Chrystusem. W koncelebrze uczestniczył ks. prob Marek. Oprawę liturgiczną sprawowali mieszkańcy rejonu III, którzy również ofiarowali w procesji dary ołtarza. Również rozważania, oparte na czerpaniu radości z wiary i życia Maryi były ich udziałem, a także przewodniczenie modlitwie różańcowej oraz procesji, która została zwieńczona błogosławieństwem z balkonu naszej świątyni.

Należy zaznaczyć liczny udział wiernych z naszej parafii, a także członków Róż Różańcowych, dla których jest to "małe, patronalne święto" zwieńczone zmianą tajemnic różańcowych na kolejny miesiąc. fotorelacja>>


Za nami najważniejsze wydarzenia w roku liturgicznym: Niedziela Palmowa, Święte Triduum Paschalne oraz Święta Zmartwychwstania Chrystusa. W naszej parafii - jak co roku - ten czas naznaczony był wielką intensywnością nabożeństw, czuwań i Świętej Liturgii. W poszczególnych fotogaleriach możemy zobaczyć, jak bardzo bogaty duchowo był to czas.  Niedziela Palmowa>>; Wielki Czwartek>>; Wielki Piątek - Droga Krzyżowa>>; Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej>> Wielka Sobota - poświęcenie pokarmów: godz. 9:00>>, godz. 11:00>>, Myszkowskie>>, Pałacówka>>, Liturgia Wigilii Paschalnej>>; Niedziela Zmartwychwstania - Rezurekcja>>    (zdjęcia Mateusz Więcek; czwartek, piątek, sobota 11:00, niedziela - dziękujemy!)


W tegorocznym Wielkim Poście Drogi Krzyżowe prowadzili: 08.03. - kobiety, 15.03. - mężczyźni, 22.03. - Akcja Katolicka, 29.03. - ks Zbigniew Baran - rekolekcjonista, 05.04. - Młodzież, 12.04. - Dzieci. Fotoleracja>>


6 stycznia, w Święto Objawienia Pańskiego, już po raz X gościnna świątynia parafialna przyjęła ludowe zespoły kolędnicze w ramach Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Tym razem było ich 22. Fotorelacja i opis na stronach Przeglądu>>.


 

   
www.stowledkidukielskie.dukla.org        2013           webmaster: kychen