INDEXPARAFIASTRONA GŁÓWNAOGŁOSZENIA PARAFIALNEINTENCJE MSZALNEWSKAZANIA LITURGICZNEGAZETA PARAFIALNACMENTARZ PARAFIALNYHISTORIA PARAFIIHISTORIA NA FOTOGRAFIIGRUPY PARAFIALNEAKCJA KATOLICKAKSMMINISTRANCIRÓŻE RÓŻAŃCOWEINNE GRUPYMUZYKA W PARAFIIDLA DUCHAŻYCIE KOŚCIOŁASERCE BOŻEZIARNO SŁOWAKALENDARZ LITURGICZNYLINKI RELIGIJNE

http://www.ak.przemyska.pl/foto/logo%20DIAK.jpg

http://www.ksmap.pl/static/img/logo.jpg


WYDARZENIA PARAFIALNE:  2007 - 2008/1 - 2008/2 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013
- 2014 - 2015 - 2016 - 2017- 2018

OGŁOSZENIA PARAFIALNE


Łęki Dukielskie 2018-10-21


XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA


Z EWANGELII Mk 10: „Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane». Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».".
   Jeszcze raz Jezus zachęca nas do zastanowienia się nad miejscem, jakie On zajmuje w naszym życiu. Z chwilą przyjścia Jezusa jakiekolwiek próby różnicowania ludzi pozbawione są wszelkiego sensu. Innymi słowy, w królestwie Bożym, którego przyjście ogłosił Jezus, wszyscy jesteśmy równi i nie do nas należy wybieranie sobie dogodnych miejsc. To wszystko należy pozostawić Panu Bogu.
   Logika Jezusa stanowi alternatywę dla wyścigu szczurów, dla wzajemnego niszczenia się i zwalczania. Wydaje się, że dzisiejsza Ewangelia jest dramatycznym wołaniem o przemianę naszych zachowań we wszystkich wymiarach naszego życia; społecznego, politycznego, a nawet religijnego!
   W kontekście śmiałego pytania apostołów Jakuba i Jana, warto dzisiaj zapytać siebie: o co chciałbym poprosić Jezusa na pierwszym miejscu? Czy prosiłbym o wprowadzenie mnie na drogę pokory, uniżenia i służby aż po ofiarę z własnego życia? Czy chciałbym dzielić los Jezusa umęczonego, odrzuconego, upokorzonego, aby następnie mieć udział w Jego chwale? Święci tego pragnęli.
    Krótko mówiąc, ewangeliczny epizod z sympatycznymi i nieco naiwnymi synami Zebedeusza może nam wiele powiedzieć o nas samych. Niezależnie od tego, czy sami dążymy do znacznych stanowisk, czy też innym mamy za złe, że to czynią.

 1. Pan Jezus przypomina dziś swoim uczniom, jakie zasady powinny obowiązywać w ich wzajemnych relacjach. Na pierwszym miejscu powinna być zasada służenia jeden drugiemu, to znaczy ciągłe zabieganie o dobro drugiego. Taka postawa życiowa prowadzi do cnoty pokory, a pokora bardzo podoba się Panu Bogu.

 2. W całym Kościele obchodzimy dziś Światowy Dzień Misyjny, zwany popularnie Niedzielą Misyjną. To święto Papieskich Dzieł Misyjnych i całego Kościoła. Rozpoczyna ono Tydzień Misyjny przeżywany w tym roku pod hasłem: „Pełni ducha i posłani”. Módlmy się w intencjach misji i misjonarzy na całym świecie. Jeszcze wielu ludzi nie słyszało o Ewangelii, czyli o dobrej nowinie o Jezusie – Zbawicielu świata. W tym dniu spojrzenie kierujemy na wielką sprawę niesienia Ewangelii do wszystkich, którzy się z nią nie spotkali albo spotkali się z nią w taki sposób, że nie rozpoznali miłującego oblicza Ojca. Takie osoby spotykamy również w naszych środowiskach. Niech ten dzień wzmocni nasz zapał ewangelizacyjny w środowiskach, w których żyjemy. Dzisiaj teren działalności misyjnej to również nasz kontynent. Prośmy o misjonarzy w naszych zlaicyzowanych środowiskach. Pamiętajmy w naszych modlitwach nie tylko o misjonarzach, ale i wszystkich świeckich pracujących na misjach oraz o błogosławione owoce ich posługi. Zachęcamy, by wspierać finansowo różne dzieła misyjne.

 3. Dziś liczenie wiernych w kościołach w Polsce.

 4. Powoli dobiega końca miesiąc różańcowy. Zapraszamy na październikowe nabożeństwa różańcowe.

 5. Za tydzień, w ostatnią niedzielę października, w wielu kościołach świętujemy rocznicę poświęcenia własnego kościoła.

 6. W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości przypadającą w drugą niedzielę listopada, Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym został przeniesiony na przyszłą niedzielę 28 października. Tegoroczny Dzień Solidarności dedykowany będzie chrześcijanom z Pakistanu, którzy „żyją w ciągłym zagrożeniu ze strony ekstremistów wywołujących fale religijnej przemocy”.


W LITURGII TYGODNIA WSPOMINAMY:

                ŚWIĘTY NA KAŻDY DZIEŃ>>                 
 
Patroni I orędownicy>>
 
† w poniedziałek - św. Jana Pawła II, papieża;
† we wtorek - św. Józefa Bilczewskiego, biskupa;
† w środę - św. Antoniego Marii Clareta, biskupa.

 MODLITWA O DUCHA MISYJNEGO
     Panie, obudź w każdym, kto należy do Twojego Kościoła prawdziwy zapał misjonarski, by głosić Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie poznali, i tym, którzy przestali wierzyć. Spraw, by było wiele powołań i podtrzymuj swa łaską misjonarzy w dziele ewangelizacji. Pozwól, by każdy z nas poczuł się odpowiedzialny za misje, a przede wszystkim zrozumiał, ze naszym pierwszym obowiązkiem w szerzeniu wiary jest prawdziwe chrześcijańskie życie. Amen.
 
      Podejmij modlitwę za misje i misjonarzy>>

CYTAT TYGODNIA          

     Zanim osądzicie waszego bliźniego, pomyślcie, że wy jesteście nim, a on wami i zapewniam was, że wtedy osądzicie dobrze i uczciwie. (Św. Franciszek Salezy)


    Matce Bożej Różańcowej polecamy solenizantów i jubilatów tego tygodnia, a wszystkim Parafianom życzymy umiejętności podejmowania służby, w imię Jezusa, wobec każdego człowieka. Szczęść Boże.


LITURGIA SŁOWA I HOMILIE NA DZIŚ >>


SPRAWY PARAFIALNE:

 1. W poniedziałek Różaniec prowadzi Róża Św. Jana Pawła II.

 2. We wtorek Różaniec prowadzi kl. VIII.

 3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św. o godz. 17:00. Różaniec kl. VII.

 4. W czwartek Różaniec prowadzi kl. VI.

 5. W piątek Różaniec prowadzi kl. V.

 6. W sobotę o godz. 8:30 spotkanie oazy dzieci. Różaniec o 17. tej prowadzą dzieci z klasy IV.

 7. W przyszłą niedzielę o 9:30 Różaniec prowadzi Róża Św. Anny.

 8. W przyszłą niedzielę o 10:45 kurs przedmałżeński.

 9. W przyszłą niedzielę o 14:30 nabożeństwo różańcowe dzieci.

 10. Dzisiaj trzecia niedziela - zbiórka na remont i sprzątanie kościoła.

 11. Bóg zapłać nowożeńcom Joannie i Dominikowi za kwiaty.

 12. Bóg zapłać panom Buczyńskiemu i Cieklińskiemu za czyszczenie i malowanie okien w salce, a pani Bużanowskiej za przeszycie obrusu przy tabernakulum.

 13. Bóg zapłać panom Lągawa z sąsiadem za biohumus oraz p. Dziadoszowi za orkę.


INTENCJE MODLITEWNE

     PAŹDZIERNIK

Intencja papieska: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Intencje Róż Żywego Różańca: O umiłowanie modlitwy różańcowej w rodzinach naszej parafii i przekazania młodemu pokoleniu daru ufności i zawierzenia każdej chwili życia Maryi, Matce naszej.


 

 

www.stowledkidukielskie.dukla.org        2012           webmaster: kychen