Trudności na modlitwie różańcowej

Kilka słów o Różańcu

 

    Przy odmawianiu Różańca należy w szczególny sposób uważać na dwa błędy , w które zwykle wpadają prawie wszyscy, którzy odmawiają Różaniec.

    Pierwszym – to bez wzbudzenia jakiejś intencji odmawiają  Różaniec tak, że zapytani , dlaczego odmawiają Różaniec nie umieją odpowiedzieć. I dlatego powinniśmy zawsze mieć na celu jakąś łaskę do uproszenia , jakąś cnotę do naśladowania , jakiś grzech do unikania.

    Drugim błędem, jeszcze częstszym, jest zaczynanie Różańca z myślą o tym, aby go jak najszybciej zakończyć.

    Toteż wzbudza politowanie fakt , iż tak wielu odmawia Różaniec źle. Odmawiając Różaniec z niewiarygodnym pośpiechem , zjadają połowę jego słów. I nie dziw, że nawet najbardziej święte modlitwy naszej religii nie przynoszą żadnego owocu.

     Święty Ludwik Grignon  radzi podzielić Różaniec na trzy momenty dnia.

    Odmawiać Różaniec częściami jest lepiej niż cały od razu. Jeżeli nie zdołacie znaleźć wystarczającego czasu, by odmówić cała cząstkę, zmówcie jeden dziesiątek teraz , drugi później. W ten sposób pomimo waszych zajęć i obowiązków będziecie mogli zmówić cały Różaniec zanim położycie się na spoczynek

 

    Ze wszystkich sposobów odmawiania Różańca świętego najbardziej chwalebnym dla Pana Jezusa i najbardziej zbawiennym dla duszy, którego boi się szatan jest odmawianie go na sposób psalmów , czyli publicznie.

    Pan Bóg kocha zgromadzenia. W Niebie zgromadzeni razem Aniołowie i Błogosławieni śpiewają nieustannie Boską Chwałę. Na Ziemi zebrani we wspólnotach sprawiedliwi modlą się jednomyślnie dzień i noc.

    Pan Jezus wyraźnie zalecał swoimi Apostołom i swoim Uczniom modlitwę wspólną. Obiecał, że zawsze, kiedy dwie lub trzy osoby znajdą się zebrane w Jego Imię, On będzie pośród nich.

Jakie to szczęście mieć Jezusa w swoim towarzystwie !

    Różaniec odmawiany wspólnie jest groźniejszy dla szatana, gdyż tym sposobem tworzy się przeciw niemu zwycięska armia modlących się. Nad  modlitwą osoby pojedynczo się modlącej odnosi on triumf z łatwością.

    Łatwo złamać jedna gałązkę, ale wiązka złożona z kilku gałązek nie da się złamać, tworzy siłę nie do pokonania.

 

  „Jest rzeczą niemożliwą powiedzieć – pisze św. Ludwik Grignon – jak Najświętsza Dziewica  bardziej ceni Różaniec niż inne praktyki pobożne i jak jest wspaniałomyślna w wynagradzaniu tych , którzy zajmują się głoszeniem go, ustanawianiem i pielęgnowaniem. I tak samo niemożliwą jest rzeczą powiedzieć , jak groźna jest dla przeciwników Różańca”.

 

    Nic nie leżało św. Dominikowi w całym życiu tak bardzo na sercu, jak wychwalanie Matki Bożej , głoszenie Jej wielkości i zachęcanie wszystkich do oddawania jej czci Różańcem. Potężna Królowa Nieba ze swej strony nie ustawała zlewać na tego Świętego obfitych błogosławieństw : tysiącami cudów ukoronowała jego trudy. Za każdym razem, kiedy o coś prosił Pana, wypraszała mu to Swoim wstawiennictwem.

 

    Kiedy ktoś ma trudności w odmawianiu Różańca polecam następującą modlitwę – ona naprawdę zdaje egzamin: Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbała(ł), by się stała moją codzienną potrzebą.

    Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią , łącząca mnie z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna.

    Spraw, aby rozważanie  Tajemnic Waszego życia wprowadzało mnie w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi. W świetle świętych Tajemnic Różańcowych ukazuj mi Matko powagę życia ziemskiego, które przygotowuje mi los wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne.

    Przez tajemnice Różańcowe pouczaj mnie, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu, przynosi wielkie owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii doświadczenia otwiera przede mną blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim, tam nie będzie już łez, lecz nieustanne dziękczynienie za łaski, które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w Chrystusie.

    Królowo Różańca Świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi. Amen"