INDEXPARAFIASTRONA GŁÓWNAOGŁOSZENIA PARAFIALNEINTENCJE MSZALNEWSKAZANIA LITURGICZNEGAZETA PARAFIALNACMENTARZ PARAFIALNYHISTORIA PARAFIIHISTORIA NA FOTOGRAFIIGRUPY PARAFIALNEAKCJA KATOLICKAKSMMINISTRANCIRÓŻE RÓŻAŃCOWEINNE GRUPYMUZYKA W PARAFIIDLA DUCHAŻYCIE KOŚCIOŁASERCE BOŻEZIARNO SŁOWAKALENDARZ LITURGICZNYLINKI RELIGIJNE

http://www.ak.przemyska.pl/foto/logo%20DIAK.jpg

http://www.ksmap.pl/static/img/logo.jpg


WYDARZENIA PARAFIALNE:  
2007 - 2008/1 - 2008/2 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013
- 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022

INNE GRUPY PARAFIALNE

 

Oaza Nowego Życia młodzieży

          W 1994r. do naszej parafii zaczął przyjeżdżać ks. Jan Mazurek zaangażowany w Ruch Apostolstwa Młodzieży, wikariusz z parafii św. Marii Magdaleny z Dukli. W Klubie zaczęła gromadzić się coraz większa grupa młodzieży, dla której było to pierwsze zetknięcie z taką formą duchowości. Ks. Jan ofiarował młodzieży Krzyż z wizerunkiem Ukrzyżowanego, który wisi tam po dzień dzisiejszy. Odejście ks. Jana z Dukli wytworzyło pustkę w sercach naszych młodych, którzy odtąd szukali innych form zaspokojenia swoich duchowych poszukiwać i dociekań.

          Ks. prob Edward Wołos wraz z prowadzącym scholę parafialną udali się zatem do ks. Ks. Januarego Horwatha, proboszcza parafii Wrocanka, ucznia ks. Fr. Blachnickiego z prośbą o radę. Kolejnym etapem była wizyta w Domaradzu u ks. Wiesława Przepadły, ówczesnego moderatora Ruchu Światło – Życie. I tak się zaczęło…

           W 1996r. powstała w parafii grupa oazowa młodzieży, a następnie dzieci. Wielokrotnie brali udział w rekolekcjach Ruchu Światło-Życie m.in. w Domaradzu, Przemyślu, Ustrzykach Dolnych, Olchowej, Dynowie. Kursy animatora tego Ruchu ukończyli: Marcin Śliwiński, Mariusz Jaracz i Anna Koszela. Dwaj pierwsi – po dalszym szkoleniu – zostali mianowani animatorami tzw. „krzyżowymi”. Wszystko zaczęło się w roku 1996 w parafii, a tak naprawdę w 1997 r., gdy po raz pierwszy pojechali na 1 ONZ (czyli pierwszy stopień Oazy Nowego Życia), który miał miejsce w Zboiskach koło Sanoka, a prowadzony był przez ks. moderatora Grzegorza Garbacza.

          Kolejne takie rekolekcje naszej młodzieży oraz Dzień Wspólnoty miały miejsce w roku 1998r. w Domaradzu. Było to spotkanie młodzieży z całej Archidiecezji przemyskiej, która brała udział w wakacyjnych rekolekcjach oazowych. Były wielkim przeżyciem dla naszej młodzieży oraz impulsem do dalszego budowania wartości duchowych w parafii w oparciu o duchowe zasady życia chrześcijańskiego nakreślone przez założyciela Ruchu ks. Franciszka Blachnickiego.

          22 stycznia 1999r. w Domu Rekolekcyjnym Ruchu Światło - Życie Archidiecezji Przemyskiej rozpoczęła się w Maćkowicach KODA, czyli Kurs Oazowy Dla Animatorów. Podstawowym, ale nie jedynym celem kursu, który trwał 10 dni, było przygotowanie kandydatów na animatora do samodzielnej pracy w grupach. Kurs prowadzili: ks. Janusz Krygowski i dyrektor ośrodka w Maćkowicach - ks. Henryk Pszona. Pod koniec kursu 80 uczestników KODA z różnych stron archidiecezji przemyskiej przeszło wstępną weryfikację, którą przeprowadził ks. Adam Wąsik - Moderator Diecezjalny Diakonii Formacji Animatorów Ruchu Światło - Życie Archidiecezji Przemyskiej.

          Tych kursów i rekolekcji, a także spotkań młodzieży archidiecezji było bardzo, bardzo wiele.

          W dniu 17 września 2000r. w Przemyślu odbyła się uroczystość wręczenia krzyża animatorskiego Ruchu Światło - Życie oraz ruchu Apostolstwa Młodzieży.

          W grupie animatorów, którzy otrzymali krzyż animatorski Ruchu Światło - Życie były dwie osoby z naszej parafii - Marcin Śliwiński i Mariusz Jaracz. Otrzymanie krzyży było zwieńczeniem 5 - letniego okresu, kursów, rekolekcji i praktyk w poszczególnych diakoniach.

          Od tego też okresu animatorzy prowadzili rekolekcje Ruchu w ośrodkach diecezjalnych oraz prowadzili grupy parafialne dzieci i młodzieży.

           Młodzież zrzeszona w  parafialnym oddziale intensywnie działała w swojej parafii. Podejmowała stałą formację duchową przygotowując czuwania modlitewne w pierwsze piątki, podczas rekolekcji parafialnych, misji, organizowała i prowadziła Drogi Krzyżowe – także ulicami naszej miejscowości, przygotowywał i prowadziła adorację podczas Wielkiego Tygodnia, prowadziła Różaniec, nabożeństwa majowe i adoracje – także całonocne.

 

Oaza Nowego Życia dzieci

          19 września 1998r. przyjechał do naszej parafii ks. Robert Szteliga, ówczesny wikariusz w Sanoku, moderator tego Ruchu, który podczas uroczystej Mszy św. Wręczył dzieciom medaliki Ruchu, które były zaczątkiem Oazy dzieci w naszej parafii. Tak to ujęły dzieci w 6 wydaniu gazety parafialnej: „Te medaliki symbolizowały nasza wierność Bogu, oraz przypominały nam, że jesteśmy włączeni do oazy. Modliliśmy się o dobro w naszej parafii, oraz o to aby na oazy uczęszczało coraz więcej dzieci i młodzieży (i nie tylko)”.

          Odtąd dzieciaki włączyły się pilnie w działalność pisarską w gazecie, w zbiórkę odzieży zabawek, które osobiście zawoziły do ubogich rodzin w diecezji, prowadziły czuwania modlitewne, wykonywały stroiki, które sprzedawały w parafii ofiarując pozyskane środki na cele misyjne itp. Wspólnie ze starszymi organizowały śniadania wielkanocne i opłatek Oazy, a także okolicznościowe spotkania przy ognisku i pogodne wieczory dla starszych.

           Wielokrotnie mali oazowicze wyjeżdżali na rekolekcje Ruchu do ośrodków diecezjalnych.

 

Apostolstwo Modlitwy

          W 1995r. powstała w Łękach Dukielskich grupa Apostolstwa Modlitwy. Inspiracją były artykuły w Posłańcu oraz zaproszenia na rekolekcje do Szczyglic k/Krakowa. Na nich to został nawiązany głębszy kontakt z o. Tadeuszem Kiersztynem, Dyrektorem Krajowym Apostolstwa Modlitwy w Polsce oraz o. Tadeuszem Chromikiem, późniejszym dyrektorem i rekolekcjonistą, współautorem wielu katechizmów i materiałów katechetycznych. Współpraca z Jezuitami zaowocowała udziałem wielu osób dorosłych, młodzieży i dzieci w rekolekcjach AM w Domu Rekolekcyjnym pod Krakowem. Parafialną wspólnotę wizytowali obydwaj ojcowie, a o. Chromik był głównym celebransem sumy odpustowej w roku 1997. W tym też roku cała grupa AM wszystkich stanów oraz parafianie odbyli pielgrzymkę do Krakowa m.in. do grobu Apostołki Kultu Serca Pana Jezusa Sł.B. Rozalii Celakówny (zdjęcie po lewej)

          Apostolstwo modlitwy było inspiratorem pierwszych czuwań, adoracji, prowadzenia nabożeństw i oprawy muzycznej i liturgicznej Mszy św. w parafii oraz założenia gazety parafialnej. Rozprowadzało duże ilości książek i czasopism katolickich pobudzając naszą wspólnotę parafialną do pełniejszego życia wiarą i Kościołem. W 1996r. spora grupa naszych parafian uczestniczyła w ofiarowaniu Panu Jezusowi w Bazylice Serca Jezusa w Krakowie – złotej korony Króla (zdjęcia obok).

          Apostolstwo Modlitwy było zaczynem nowego życia w parafii oraz impulsem otwierającym serca parafian na głębsze życie duchowe.

 
www.stowledkidukielskie.dukla.org        2012           webmaster: kychen