www.stowlekidukielskie.dukla.org

<<< Strony poświęcone historii i czasom teraźniejszym wsi Łęki Dukielskie >>>

Linkownia

AKTUALNOŚCI 2023

 

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 
INDEX
 
STOWARZYSZENIE
 informacje
 działalność
 projekty
przegląd kolęd
 biesiada
 dzień seniora
 folklor
 muzeum wsi
 archiwum
 
ZESPÓŁ ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
ŁĘKI DUKIELSKIE
 historia
 Łęki na foto
 aktualności
 parafialne
 gazeta paraf.
 panoramy
 szkoła
 
RÓŻNE
 ciekawe linki
 kontakt
 webmaster
 

 Gości od stycznia 2007

2007/1 -  2007/2  - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 -

- 2019 - 2020 - 2021 -2022 - 2023

2023

więcej aktualności w gazecie parafialnej Powołanie 


12 listopada - 105. rocznica odzyskania Niepodległości

W 105. rocznicę odzyskania Niepodległości podczas Mszy św. modliliśmy się w parafialnej świątyni za naszą Ojczyznę. Czytań liturgicznych z tej okazji podjęli się nasi mężczyźni, a psalm i Aklamację wykonała Weronika z zespołu zespół wokalno-muzycznego  In Caleo z Dukli. Nasza Jednostka OSP wystawiła poczet sztandarowy.
Po Mszy św. zespół dał piękny koncert patriotyczny, po którym udaliśmy się pod Pomnik Wdzięczności Pokoleniom. Tutaj słowa wprowadzenia wygłosił p. Andrzej Krężałek, a następnie Ks. Proboszcz poprowadził krótką modlitwę.
Po modlitwie kwiaty i znicze złożyli przedstawiciele organizacji: harcerzy, Akcji Katolickiej, parafii, p. sołtys, p. dyrektor szkoły, Kół Gospodyń, stowarzyszenia "Jedność", Straży Pożarnej, radna Rady Miejskiej, radny Rady Powiatu.
Pomimo przenikliwego zimna uroczystość zakończyło odśpiewanie Roty.
 fotogaleria>> (zdjęcia Michał Jaracz)    film>>
   

27 sierpnia - Rocznica powstania naszej miejscowości

27 sierpnia, podczas sumy, oprawy liturgicznej podjęli się nasi parafianie, a po Mszy św. udaliśmy się pod Pomnik Wdzięczności, gdzie kilka zdań skierował do zebranych Andrzej Krężałek. Podkreślił właśnie wartość wdzięczności i pamięci o naszych przodkach, które jesteśmy im winni oraz o pielęgnowaniu tych wartości.
Za pokolenia modlitwę poprowadził Ks. Proboszcz, a następnie sołtys, radni, przewodnicząca KGW i przedstawiciel społeczności parafialnej złożyli kwiaty i znicze.
Uroczystość zakończyło odśpiewanie Roty. fotogaleria>>
   

2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Łękach Dukielskich

      2 maja obchodzony jest w naszej Ojczyźnie Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.  Jest to święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004r., W tym dniu szczególnie upamiętniamy historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. Święto ma również przypominać o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych.

        W tym roku to święto miało w Łękach Dukielskich szczególny wydźwięk. O godz. 12-tej spotkaliśmy się w parafialnej świątyni podczas Mszy św. za naszą Ojczyznę - szczególnie tę lokalną, najbliższą naszym sercom. Mszę św. sprawował Ks. Proboszcz, który podczas kazania położył główny akcent na tych, którzy przed nami trudzili się na tej ziemi, bronili jej i całej naszej Ojczyny, oddali za nią swe życie. Doceniając ich trud, społeczeństwo wzniosło Pomnik Wdzięczności Pokoleniom, który jest hołdem, wyrazem, uznania i wdzięczności, ale i wskazówką dla przyszłych pokoleń - jak żyć i jakie wartości wybierać, abyśmy trwali w wierze i wartościach naszych przodków.

       Uczestnicy Mszy św. zostali wyposażeni w kotyliony w barwach narodowych wykonane przez uczniów naszej szkoły, flagi narodowe i chorągiewki, a podniosłość uroczystości akcentowały poczty sztandarowe OSP i szkoły.

     Po Mszy św. przeszliśmy pod Pomnik Wdzięczności, gdzie honorowy posterunek żołnierski  z bronią objęli wartownicy z 2. Kompanii Lekkiej Piechoty "Krośnieńskiej" 35. Batalionu Lekkiej Piechoty z Sanoka wchodzącego w skład 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa" z Rzeszowa. Modlitwę za obrońców Ojczyny poprowadził Ks. Proboszcz, a następnie p. Andrzej Krężałek Wprowadził zebranych w podniosły akt złożenia kwiatów i zapalonych zniczy w hołdzie naszym przodkom, które w imieniu społeczności złożyli: Wojsko Polskie, Kółko Rolnicze, radni wszystkich szczebli, szkoła, KGW, OSP, Akcja Katolicka. Z racji wigilii Uroczystości Królowej Polski ta część została zakończona odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

      Przemarsz biało-czerwony, ze sztandarami, na teren Kółka Rolniczego miał wyjątkowy urok. Tutaj także akcenty patriotyczne obecne były na każdym kroku. Rozpoczął je akt podniesienia przez żołnierzy Wojska Polskiego flagi państwowej na maszt, który na tę okoliczność stanął na terenie Kółka. Dokonał tego poczet flagowy z 2 . Kompanii Lekkiej Piechoty "Krośnieńskiej" 35. Batalionu Lekkiej Piechoty z Sanoka wchodzącego w skład 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa" z Rzeszowa. Odśpiewaliśmy w tym czasie 4 zwrotki hymnu państwowego. Tę część uroczystości prowadził kpt. Jan Jastrzębski, a zakończyło ją wyprowadzenie sztandarów.

      W kolejnej części miały miejsce wystąpienia sołtys wsi, radnych i dyr. szkoły. Nawiązywały one do sensu ustanowienia Święta Flagi Państwowej, ślubów Jana Kazimierza, Konstytucji 3 maja, jak też akcentów związanych z faktem, że pod polskimi barwami jednoczą się wszyscy, niezależnie od poglądów, czy sympatii politycznych, a święto ma wymiar uniwersalny.

     Ostatnim akcentem był program patriotyczny wykonany przez uczniów naszej szkoły, a zakończony wspólnym odśpiewaniem Roty.

     Ogromną atrakcją był POKAZ STATYCZNY uzbrojenia i wyposażenia Żołnierza Lekkiej Piechoty-Terytorialsa, który  prezentowała 2. Kompania Lekkiej Piechoty "Krośnieńska" 35. Batalionu Lekkiej Piechoty z Sanoka wchodzącego w skład 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa" z Rzeszowa 

   PUNKT PROMOCYJNY wystawili żołnierze z Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR) w Jaśle.

     POKAZ STATYCZNY uzbrojenia i wyposażenia Żołnierza Wojsk Operacyjnych prezentowali Podhalańczycy z 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia wchodzącego w skład 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza, a wchodzącej w skład 18. "Żelaznej" Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka podporządkowanej pod Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

     Ogromne podziękowania dla kpt. Jastrzębskiego za zorganizowanie tej formy promocji wojska i patriotycznej postawy wnoszącej ducha patriotyzmu i państwowości w naszą społeczność.

     Na zakończenie wszyscy chętni mogli rozkoszować się swojskim bigosem i grochówką.

     Organizatorami obchodów byli: sołtys, radni, Kółko Rolnicze oraz Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich.

    filmy: 1, 2, 3, 4, 5, 6

   

www.stowledkidukielskie.dukla.org        2009            webmaster: kychen