www.stowlekidukielskie.dukla.org

<<< Strony poświęcone historii i czasom teraźniejszym wsi Łęki Dukielskie >>>

Linkownia

AKTUALNOŚCI 2016

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 
INDEX
 
STOWARZYSZENIE
 informacje
 działalność
 projekty
przegląd kolęd
 biesiada
 dzień seniora
 folklor
 muzeum wsi
 archiwum
 
ZESPÓŁ ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
ŁĘKI DUKIELSKIE
 historia
 Łęki na foto
 aktualności
 parafialne
 gazeta paraf.
 foto Czajson
 panoramy
 szkoła
 
RÓŻNE
 ciekawe linki
 kontakt
 webmaster
 

 Gości od stycznia 2007

2007/1 -  2007/2  - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 -

- 2019 - 2020 - 2021 -2022 - 2023

2016

więcej aktualności w gazecie parafialnej Powołanie 

Święto Niepodległości

    W przeddzień Święta Niepodległości odbyła się w sali widowiskowej wieczornica patriotyczna. Z programem wystąpiła młodzież szkolna, a oprawę muzyczną zapewnił chór szkolny.
     Po przedstawieniu głos zabrali zaproszeni na tę uroczystość historycy p. Stanisław Kalita, nauczyciel historii z ZS nr.2 w Dukli który przedstawił historię chrześcijaństwa w Polsce na przestrzeni 1050 lat oraz autor książki o średniowiecznych początkach Polski "Prasłowianie, Słowianie, Polacy-rozważania". Pan Jerzy bardzo sugestywnie i z wielkim zacięciem historycznym przedstawił nasze dzieje, osadnictwo, migrację ludów w Europie. A że nie o wszystkim zdążył powiedzieć, otrzymał zapewnienie od p. dyrektor K. Delimaty, że z pewnością będzie jeszcze możliwa kontynuacja jego frapujących i niezwykle ciekawych wątków historycznych.
     Po prelekcjach historycznych udaliśmy się pod Pomnik Wdzięczności gdzie złożone zostały wieńce i zapalono znicze pamięci tych, którzy o naszą wolność walczyli i tych, którzy przez wieki budowali pomyślność naszej Ojczyzny.

dodano 2016.11.12

Jubileusz 650. lecia Łęk Dukielskich

Jubileusz 650. lecia Łęk Dukielskich

piątek 26 sierpnia Msza św.

piątek 26 sierpnia wystawa prac

 

piątek 26 sierpnia objazd wsi z zespołem, biesiada, wystawa broni

 

sobota 27 sierpnia odsłonięcie i poświęcenie pomnika

 

sobota 27 sierpnia uroczystości w sali widowiskowej, część artystyczna, promocja książki Moje Łęki Dukielskie

 

niedziela 28 sierpnia uroczysta suma, występy zespołów, zabawa

 

Galeria Czajsona

 

Masz swoje zdjęcia, filmy albo pragniesz podzielić się swoimi wrażeniami i przeżyciami -PRZYŚLIJ,  NAPISZ>>

    
    Dla mieszkańców i przyjaciół Łęk Dukielskich dni 26-28 sierpnia 2016 pozostaną w pamięci przez wiele długich lat. Wieś w tych dniach przeżywała wielki Jubileusz 650-lecia istnienia. W roku 1366 w dokumentach Państwa Polskiego, w czasie rządów Kazimierza Wielkiego po raz pierwszy pojawiła się nazwa tej miejscowości.

   Przygotowania do tego wiejskiego Triduum trwały ponad trzy lata. Podjęto trud gromadzenia informacji, pomysłów i środków na to wydarzenie. W swym założeniu dni te miały pomóc ocalić historię od zapomnienia, uczcić pamięć pokoleń, a uczestnikom przypomnieć o wartościach oraz dać przekonanie, iż każdy mieszkaniec ma wielkie znaczenie dla całej społeczności łęckiej. Tak też było…

   Obchody rozpoczęto 26 sierpnia, w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Częstochowskiej. O godzinie 1700uroczystą Eucharystią w intencji uczestników uroczystości, którą celebrował ks. Wojciech Kisiel z Równego wraz z ks. proboszczem Zdzisławem Babiarzem. Na Mszy św. obecny był zespół EdBand z Krosna, który na instrumentach dętych wykonywał pieśni religijne, a po Eucharystii odbył się jego koncert. Grupa muzyków wraz z dyrygentem Edwardem Świątkiem na specjalnie przygotowanej platformie udała się na jubileuszową trasę dookoła miejscowości by koncertować na posesjach mieszkańców. W tym czasie w podziemiu parafialnego kościoła odbył się wernisaż malarstwa profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego Stanisława Białogłowicza, rodaka Łęk Dukielskich oraz rzeźby profesora Wincentego Kućmy, jednego z najwybitniejszych żyjących polskich rzeźbiarzy. Przed otwarciem wystawy w nowo powstałej galerii prof. Białogłowicz przybliżył zebranym tematykę swych obrazów.

    Sobota 27 sierpnia była najbardziej bogata w różnorakie wydarzenia. W centrum miejsce miało odsłonięcie Pomnika Wdzięczności uświetnione obecnością kompanii wojska oraz orkiestry wojskowej. Poświęcenia pomnika dokonał ks. major Andrzej Piersiak z Lublina. Modlitwę ekumeniczną w imieniu wszystkich wyznań odmówił ks. Jan Wilusz, syn łęckiej ziemi. Po tym nastąpiło odczytanie Apelu Pamięci, następnie złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje. Podczas uroczystości na placu parafialnym nieopodal pomnika zasadzony został okolicznościowy dąb przywieziony z Katynia. Pamiątkowe drzewo zasadzili ks. prałat Kazimierz Kaczor, którego łęczanie szczególnie pamiętają z uroczystości poświęcenia kościoła w 1999 roku oraz ks. proboszcz Zdzisław Babiarz i naczelnik Policji z Krosna Pan Stanisław Syzdek. Wyżej wymienieni przywieźli sadzonkę z lasu Katyńskiego w 2011r. W uroczystościach brał też udział były proboszcz ks. kanonik Edward Wołos i proboszcz parafii Wietrzno Ireneusz Wójcik. Na zakończenie obchodów w części pod Pomnikiem głos zabrała wicemarszałek Województwa Podkarpackiego pani Maria Kurowska oraz kombatant, sędziwy w wieku, były sołtys sołectwa Myszkowskie pan Józef Pernal.

    Kolejną częścią programu była uroczysta sesja Rady Gminy Dukla w hali widowiskowo - sportowej. Podzielona na następujące punkty: prezentacja „Łęki Dukielskie - 650 lat” wygłoszona przez sołtysa wsi pana Tomasza Węgrzyna; występy solistów i chóru szkolnego ZSP im. Św. Jana Pawła II oraz inscenizacja historyczno - patriotyczna uczniów i absolwentów szkoły; prezentacja książki pt. „Moje Łęki Dukielskie” lokalnego pasjonata historii pana Henryka Kyca. Zwieńczeniem części oficjalnej był wspólny obiad dla mieszkańców i gości, który podkreślił rodzinną atmosferę. Od godziny 1500 trwały dodatkowe wydarzenia w różnych częściach miejscowości.

    W niedzielę o godzinie 1000 rozpoczęła się Eucharystia dziękczynna za Jubileusz 650-lecia sprawowana przez księdza proboszcza. Oprawę muzyczną w ten dzień objął chór szkolny, który po Mszy Św. zaśpiewał dwie pieśni jako dziękczynienie dla zaangażowanych w przygotowanie obchodów jubileuszowych. Podobnie jak w dniu wcześniejszym przez cały dzień trwały imprezy towarzyszące.

    Już teraz mówi się, że jest to dla tej wsi największe wydarzenie w XXI wieku. Wspomnienia zostaną na długo, a my, mieszkańcy liczymy, że nie był to dla nas tylko czas radosnego świętowania, ale również refleksja nad historią i przemijaniem.
 

tekst i foto Mateusz Jakub Więcek

...............................................................................................................

UDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO, SŁUŻB MUNDUROWYCH
i PARTNERÓW SPOŁECZNYCH
w UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNO-RELIGIJNEJ
„ŁĘKI DUKIELSKIE – 650 LAT SEMPER FIDELIS”
      Podczas jubileuszowych uroczystości uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski, 650-lecia lokacji Łęk Dukielskich, działań na tym terenie Wojskowej Konspiracji Niepodległościowej podczas II Wojny Światowej oraz 40-lecia powstania Parafii Rzymsko-Katolickiej wojskową asystę honorową (WAH) i kompanię honorową (KH) wystawiła 2. Kompania Zmechanizowana ze składu 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy z Przemyśla. Dowódcą Kompanii Honorowej był por. Daniel BUŻ. Znak bojowy – Sztandar 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich prezentował poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu – ppor. Marcin FALEJCZYK, sztandarowy – st. kpr. Damian WARSZAWSKI, asystujący – kpr. Rafał WĄS. W składzie WAH występował również poczet flagowy w składzie: dowódca pocztu – plut. Radosław SROKA, flagowy – kpr. Paweł WACŁAWSKI, asystujący – kpr. Paweł BROŻEK oraz posterunek honorowy w składzie: dowódca posterunku – st. kpr. Przemysław KOŁODZIEJ, wartownicy – szer. Krzysztof MOŁODYŃSKI, szer. Robert DUDEK, szer. Sebastian ROZENBAJGER, szer. Mariusz CEGLARZ. 
    
     Wojskową oprawę muzyczną podczas uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza pod batutą zastępcy naczelnika mjr SG mgr Leszka MIECZKOWSKIEGO. Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej mogła wziąć udział w jubileuszowych uroczystościach dzięki inicjatywie Organów Przedstawicielskich Żołnierzy Zawodowych Wojsk Lądowych, wystąpieniu dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich płk dypl. Zenona BRZUSZKO i aprobacie Komendy Głównej Straży Granicznej oraz przychylności naczelnika Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej ppłk SG dr hab. Stanisława STRĄCZKA. W kwestii organizacyjnej nieocenionego wsparcia udzielili oficerowie z Dowództwa Garnizonu Warszawa – płk Andrzej DROZD i płk Przemysław GRUSZKA.
 
     W naszej uroczystości uczestniczyła również asysta honorowa wystawiona przez Komendę Miejską Policji z Krosna, łęcką Ochotniczą Straż Pożarną, Zespół Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich oraz Grupę Rekonstrukcji Historycznej z Krosna.
 
      Policja wystawiła poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu – asp. Łukasz FIAŁKOWSKI, sztandarowy – st. sierż. Arkadiusz PAŁYS, asystujący – sierż. Szczepan JAKIEŁA.
     OSP Łęki Dukielskie wystawiła poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu – druh Leszek KOŁACZ, sztandarowy – druh Ryszard PIETRUŚ, asystujący – druh Marek WIDZISZEWSKI.
    Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II wystawił poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu – Dominika ŁAJDANOWICZ, sztandarowy – Arkadiusz WĘGRZYN, asystująca – Martyna GAC.
     Grupa Rekonstrukcji Historycznej z Krosna wystąpiła w składzie: szer. 1 Armii L.W.P. – Kazimierz Przybyła, st. szer. „niezłomny-wyklęty” – Piotr Kiełtyka, szer. 1 Samodzielnej Kompani Commando P.S.Z. na Zachodzie – Patryk Pelczar.
 
     Osobisty nadzór nad przygotowaniami WAH do uroczystości sprawował dowódca 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy ppłk Dariusz CZEKAJ oraz pani Barbara BREM-KOWALIK, która koordynowała udział WAH od strony formalno-administracyjnej.
      Z ramienia 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza za koordynację wojskowej części uroczystości odpowiadał szef sekcji wychowawczej mjr Ryszard ŚNIEŻEK oraz mjr rez. Artur SURMACZ.
 
     Uroczystość była koordynowana i zabezpieczana również przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Organy Przedstawicielskie Żołnierzy Zawodowych w osobie dziekana korpusu oficerów zawodowych wojsk lądowych kpt. Jana JASTRZĘBSKIEGO, który był min. autorem apelu pamięci i dowódcą uroczystości.
 
     Odczytany, podczas uroczystości, apel pamięci powstał przy wydatnym wsparciu pana Lesława WILKA z Prywatnego Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych i pomocy archeologa pana Wojciecha PASTERKIEWICZA oraz pod czujnym okiem łęckiego pasjonata historii pana Henryka KYCA.
 
     Policję reprezentował komendant miejski Policji w Krośnie mł. insp. Leszek BURYŁA wraz z komendantem komisariatu w Dukli podkom. Jerzym SZWASTEM.
 
     Miejsce uroczystości zostało zabezpieczone przez druhów i druhny z OSP Łęki Dukielskie pod dowództwem naczelnika Tadeusza WIERDAKA.
 
     Na koniec należy wspomnieć, że obsługę fotograficzną uroczystości, ze strony wojska, zapewnił 5. Batalion Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy. Koordynatorem w tym zakresie był por. Piotr GAWŁOWSKI a zdjęcia wykonał st. kpr. Dominik RUT. Zdjęcia z uroczystości możemy znaleźć pod linkiem:


kpt. Jan Jastrzębski

dodano 2016.08.29

110 lat OSP Łęki Dukielskie

     Nasza Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej obchodziła 18 czerwca swój piękny jubileusz 110. lecia istnienia. Z tej okazji odbyła się najpierw uroczysta Msza św. na którą udał się zwarty pododdział naszych strażaków ze sztandarem.

    W Mszy św. uczestniczyli także zaproszeni goście, rodziny strażaków oraz Panie z niezapomnianej drużyny lat 60. tych, która reprezentowała Polskę na zawodach w Austrii: Halina Dziadosz, Krystyna Śliwińska i Alina Krężałek.

    Oprawę liturgiczną Mszy św. modlitwę wiernych oraz psalmy wykonali druhny i druhowie. Najważniejszym przesłaniem okolicznościowej homilii ks. prob. Zdzisława było przesłanie, że strażak, to jest KTOŚ, kto winien każdego dnia i w każdej sytuacji świadczyć swoim słowem i postępowaniem o gotowości służby społeczności, parafii i drugiemu człowiekowi. Powinien być „światłem i solą” na życiowych drogach ludzkiej rodziny zdążającej ku wieczności.

    Mszę św. zakończyło specjalne błogosławieństwo dla braci strażackiej i ich rodzin oraz odśpiewano pieśń ku czci św. Floriana.

    Po przejściu do sali widowiskowej odbyła się część oficjalna uroczystości, która prowadzili: prezes naszej Jednostki dh Józef Bal oraz dh Justyna Wierdak.

    Rozpoczęto niezwykle podniośle co zawsze ma miejsce, gdy następuje uroczyste wprowadzenie sztandaru. Po komendzie naczelnika „Sztandar OSP wprowadzić” poczet sztandarowy wprowadził sztandar i ustawił się w wyznaczonym miejscu, a następnie zebrani wysłuchali hymnu straży pożarnych.

    Po tym doniosłym akcie przystąpiono do realizacji dalszych punktów uroczystości.

    Prezes powitał uroczyście wszystkich gości wyrażając jednocześnie podziękowanie za ich przybycie. A gości było naprawdę spore grono: Andrzej Bytnar - burmistrz Dukli, dh Jan Kilar - prezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krośnie, st. bryg. Mariusz Bieńczak - z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, dh Andrzej Ukleja - członek Zarządu Powiatowego i Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Dukli, dh Wiktor Madej - Komendant Gminnego ZOSP w Dukli, Andrzej Krężałek - radny rady powiatu w Krośnie, ks. Zdzisław Babiarz - proboszcz naszej parafii, Tomasz Węgrzyn i Andrzej Kędra - radni Gminy Dukla, Krystyna Delimata – dyrektor naszej szkoły, Leszek Białogłowicz - właściciel firmy Auto-Serwis, Marian Niekowal - właściciel składu budowlanego w Kobylanach, Marek Szołtun - właściciel firmy geodezyjnej, Małgorzata Tomkiewicz - prezes Kółka Rolniczego, Henryk Kyc - prezes Stowarzyszenia Jedność, Maria Kołacz – prezesa Koła Gospodyń Wiejskich, Aleksander Śliwiński - prezes Klubu Sportowego „Zorza”.

    Po powitaniach prezes przedstawił rys historyczny naszej Jednostki spisany na kartach kronik i opracowań historycznych ( historię można poznać tutaj>>).

    Kolejnym doniosłym momentem uroczystości było wręczenie odznaczeń oraz medali druhnom i druhom. Otrzymali je:

   „Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” druhowie: Grzegorz Łajdanowicz, Ryszard Pietruś, Wojciech Krężałek.

    „Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Tadeusz Boczar, Justyna Wierdak, Kazimierz Tomkiewicz, Rafał Jakubik.

    „Odznakę Strażak Wzorowy” otrzymali z kolei: Mateusz Łajdanowicz, Tomasz Tomkiewicz i Łukasz Szombara.

    Odznaczenia wręczali: prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Dh Jan Kilar oraz z- ca Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak.

    Odznaki „Za Wysługę Lat” wręczono następującym druhom: Ireneusz Jastrzębski - 60 lat, Aleksander Krężałek - 50 lat, Aleksander Śliwiński - 50 lat, Leszek Kołacz - 50 lat, Władysław Kołacz - 50 lat, Bolesław Kołacz - 45 lat, Marek Widziszewski - 40 lat, Tadeusz Szombara - 35 lat, Michał Kogut - 35 lat, Józef Bal - 35 lat, Tadeusz Wierdak - 35 lat, Tadeusz Boczar - 35 lat, Ryszard Pietruś - 30 lat, Wojciech Krężałek - 30 lat, Krzysztof Szpiech - 25 lat, Grzegorz Łajdanowicz - 15 lat, Justyna Wierdak - 10 lat, Rafał Jakubik - 10 lat, Tomasz Tomkiewicz - 10 lat, Damian Wierdak - 10 lat, Dawid Szombara - 10 lat, Kinga Wierdak - 10 lat, Łukasz Szombara - 10 lat, Patryk Biały - 5 lat, Kamil Tomkiewicz - 5 lat, Tomasz Krężałek - 5lat, Tomasz Krężałek s. Wojciecha - 5 lat, Arkadiusz Węgrzyn - 5 lat.

    Ostatnią odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” przyznano:

    Złotą: Tomasz Krężałek s.Wojciecha, Jakub Koszela (nb), Arkadiusz Węgrzyn,

    Srebrną: Jakub Jastrzębski (nb), Paweł Krężałek, Żaneta Lichtarska, Brygida Wierdak,

    Brązową: Sebastian Węgrzyn, Piotr Krukar (nb), Dawid Szpiech, Kamil Krężałek, Miłosz Koszela

    Odznaki wręczali: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Dukli Andrzej Ukleja oraz komendanta Oddziału Gminnego ZOSP w Dukli Wiktor Madej.

    Odznaki „Za wysługę lat” otrzymali także nieobecni w tym dniu: Zenon Wierdak - 40 lat, Jacek Węgrzyn - 30 lat, Tadeusz Krężałek - 30 lat, Mariusz Gniady - 30 lat, Kazimierz Tomkiewicz - 30 lat, Piotr Cypara - 15 lat, Sławomir Węgrzyn - 15 lat, Marcin Raczkowski - 10 lat, Mateusz Łajdanowicz - 10 lat, Jakub Koszela - 5 lat.

    W imieniu odznaczonych podziękowanie złożył dh Ryszard Pietruś. Kolejnym podniosłym momentem uroczystości było ślubowanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i odnowienie ślubowania przez członków jednostki OSP Łęki Dukielskie. Drużyna młodzieżowa wystąpiła przed szereg i powtarzała rotę ślubowania, którą odczytał prezes jednostki OSP Łęki Dukielskie dh. Józef Bal:

    „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam, czynnie uczestniczy w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

    Ślubowanie młodzieży strażackiej było zwieńczeniem doniosłych i uroczystych aktów przeżywania jubileuszu. Ostatnim akcentem były podziękowania i życzenia. Rozpoczął prezes J. Bal, który w imieniu zarządu łęckiej Jednostki OSP serdecznie podziękował wszystkim mieszkańcom naszej miejscowości oraz sponsorom, którzy zechcieli wesprzeć finansowo działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach Dukielskich. Szczególne słowa podziękowania skierował do: ks. Zdzisława Babiarza –za odprawienie mszy świętej w intencji strażaków i ich rodzin oraz Mariana Niekowala, Andżeliki Mikosz – właścicielce firmy transportowej MIKO, Pawła Pietrusia –właścicielowi firmy pogrzebowej CREDO w Łękach Dukielskich, Leszka Białogłowicza, Tadeusza Krężałka, Janusza Gajdy właściciel zakładu meblowego z Dobieszyna oraz Marka Szołtuna.

    Swoje słowo skierował do braci strażackiej Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Dh Kilar Jan oraz Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak, który wręczył okolicznościowy list gratulacyjny. Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar do życzeń dołączył okolicznościowy grawerton.

    Statuetkę strażaka do życzeń dołożyły również panie z KGW. Podziękowanie za pamięć i zaproszenie złożyła w imieniu mistrzowskiej drużyny żeńskiej z lat 60. tych Krystyna Śliwińska.

    Po podziękowaniach i życzeniach nastąpiła komenda „Sztandar OSP odmaszerować”, a prezes Bal zaprosił wszystkich na uroczysty obiad i wpisywanie się do księgi pamiątkowej.

    Po obiedzie – niezwykle zresztą smakowitym – nastała już swobodniejsza atmosfera, w której świętowano jubileusz do późnych godzin nocnych. H.K.

dodano 2016.06.18

Zabawa Karnawałowa

    
    Komitet Organizacyjny Jubileuszu 650. lecia Łęk Dukielskich zorganizował zabawę karnawałową z przeznaczeniem  na cele organizacyjne.
    Jak widać na załączonych fotografiach, zabawa była szampańska!
    Autorem fotografii jest p. Piotr Węgrzyn. Dziekujemy!    

dodano 2016.02.08

Zabawa Sylwestrowa

    
    Ponad 180 osób bawiło się podczas zabawy sylwestrowej, która miała miejsce w naszej miejscowości. Do tańca przygrywał tym razem DJ.. Organizatorem był Komitet Obchodów Jubileuszu 650. lecia naszej miejscowości.
    Autorem zdjęć jest Kuba P. któremu bardzo dziękujemy!
    Autorem drugiej fotogalerii jest Czajson. Dziekujemy!    

dodano 2016.01.03
www.stowledkidukielskie.dukla.org        2009            webmaster: kychen