www.stowlekidukielskie.dukla.org

<<< Strona poświęcona Jubileuszowi 650-lecia wsi Łęki Dukielskie >>>

Linkownia

W reporterskim skrócie

Ogłoszenia

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 
INDEX
 
STOWARZYSZENIE
 informacje
 działalność
 projekty
 folklor
przegląd kolęd
 dzień seniora
 muzeum wsi
 
ZESPÓŁ ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
 MALI ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
ŁĘKI DUKIELSKIE
 historia
 Łęki na foto
 aktualności
 parafialne
 gazeta paraf.
 foto Czajson
 panoramy
 szkoła
 
RÓŻNE
 ciekawe linki
 kontakt
 aktualizacje
 webmaster
 
 
 

 Gości od stycznia 2007 web stats stat24

Książkę "Moje Łęki Dukielskie" można nabywać u autora, tel. 783 633 064,
a także u Wydawcy w Dukli  info>>
-------------------------------

Wspaniały jubileusz. Łęki Dukielskie    zobacz>> 
.........................................
pokazy strażackie>>>
.........................................
I część opisu i zdjęć z Jubileuszu na naszej stronie>>
...............................
kolejne cztery fotogalerie - tym razem - w wykonaniu Czajsona>>
....................
pokaz sztucznych ogni na zakończenie Jubileuszu >>
........................................
salwa honorowa>>
.....................................
przemarsz orkiestry i kompanii honorowej>>
....................................
strona Kurii Przemyskiej>>
......................................................
strona szkoły "Naftówki">>
.....................................................
strona naszej szkoły>>
..................................
strona dukielska>>
...................................
jubileusz na sportowo - strona szkoły>>   2>>
.....................................
strona 5 batalionu strzelców podhalańskich w Przemyślu >>
...................................................
film z odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Wdzięczności>>
...................................................
budowa Pomnika Wdzięczności na fotografii>>
................................................
Link do programu o Łękach Dukielskich w TVP3 >>

UDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO, SŁUŻB MUNDUROWYCH
i PARTNERÓW SPOŁECZNYCH
w UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNO-RELIGIJNEJ
„ŁĘKI DUKIELSKIE – 650 LAT SEMPER FIDELIS”
      Podczas jubileuszowych uroczystości uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski, 650-lecia lokacji Łęk Dukielskich, działań na tym terenie Wojskowej Konspiracji Niepodległościowej podczas II Wojny Światowej oraz 40-lecia powstania Parafii Rzymsko-Katolickiej wojskową asystę honorową (WAH) i kompanię honorową (KH) wystawiła 2. Kompania Zmechanizowana ze składu 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy z Przemyśla. Dowódcą Kompanii Honorowej był por. Daniel BUŻ. Znak bojowy – Sztandar 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich prezentował poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu – ppor. Marcin FALEJCZYK, sztandarowy – st. kpr. Damian WARSZAWSKI, asystujący – kpr. Rafał WĄS. W składzie WAH występował również poczet flagowy w składzie: dowódca pocztu – plut. Radosław SROKA, flagowy – kpr. Paweł WACŁAWSKI, asystujący – kpr. Paweł BROŻEK oraz posterunek honorowy w składzie: dowódca posterunku – st. kpr. Przemysław KOŁODZIEJ, wartownicy – szer. Krzysztof MOŁODYŃSKI, szer. Robert DUDEK, szer. Sebastian ROZENBAJGER, szer. Mariusz CEGLARZ. 
    
     Wojskową oprawę muzyczną podczas uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza pod batutą zastępcy naczelnika mjr SG mgr Leszka MIECZKOWSKIEGO. Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej mogła wziąć udział w jubileuszowych uroczystościach dzięki inicjatywie Organów Przedstawicielskich Żołnierzy Zawodowych Wojsk Lądowych, wystąpieniu dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich płk dypl. Zenona BRZUSZKO i aprobacie Komendy Głównej Straży Granicznej oraz przychylności naczelnika Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej ppłk SG dr hab. Stanisława STRĄCZKA. W kwestii organizacyjnej nieocenionego wsparcia udzielili oficerowie z Dowództwa Garnizonu Warszawa – płk Andrzej DROZD i płk Przemysław GRUSZKA.
 
     W naszej uroczystości uczestniczyła również asysta honorowa wystawiona przez Komendę Miejską Policji z Krosna, łęcką Ochotniczą Straż Pożarną, Zespół Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich oraz Grupę Rekonstrukcji Historycznej z Krosna.
 
      Policja wystawiła poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu – asp. Łukasz FIAŁKOWSKI, sztandarowy – st. sierż. Arkadiusz PAŁYS, asystujący – sierż. Szczepan JAKIEŁA.
     OSP Łęki Dukielskie wystawiła poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu – druh Leszek KOŁACZ, sztandarowy – druh Ryszard PIETRUŚ, asystujący – druh Marek WIDZISZEWSKI.
    Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II wystawił poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu – Dominika ŁAJDANOWICZ, sztandarowy – Arkadiusz WĘGRZYN, asystująca – Martyna GAC.
     Grupa Rekonstrukcji Historycznej z Krosna wystąpiła w składzie: szer. 1 Armii L.W.P. – Kazimierz Przybyła, st. szer. „niezłomny-wyklęty” – Piotr Kiełtyka, szer. 1 Samodzielnej Kompani Commando P.S.Z. na Zachodzie – Patryk Pelczar.
 
     Osobisty nadzór nad przygotowaniami WAH do uroczystości sprawował dowódca 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy ppłk Dariusz CZEKAJ oraz pani Barbara BREM-KOWALIK, która koordynowała udział WAH od strony formalno-administracyjnej.
      Z ramienia 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza za koordynację wojskowej części uroczystości odpowiadał szef sekcji wychowawczej mjr Ryszard ŚNIEŻEK oraz mjr rez. Artur SURMACZ.
 
     Uroczystość była koordynowana i zabezpieczana również przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Organy Przedstawicielskie Żołnierzy Zawodowych w osobie dziekana korpusu oficerów zawodowych wojsk lądowych kpt. Jana JASTRZĘBSKIEGO, który był min. autorem apelu pamięci i dowódcą uroczystości.
 
     Odczytany, podczas uroczystości, apel pamięci powstał przy wydatnym wsparciu pana Lesława WILKA z Prywatnego Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych i pomocy archeologa pana Wojciecha PASTERKIEWICZA oraz pod czujnym okiem łęckiego pasjonata historii pana Henryka KYCA.
 
     Policję reprezentował komendant miejski Policji w Krośnie mł. insp. Leszek BURYŁA wraz z komendantem komisariatu w Dukli podkom. Jerzym SZWASTEM.
 
     Miejsce uroczystości zostało zabezpieczone przez druhów i druhny z OSP Łęki Dukielskie pod dowództwem naczelnika Tadeusza WIERDAKA.
 
     Na koniec należy wspomnieć, że obsługę fotograficzną uroczystości, ze strony wojska, zapewnił 5. Batalion Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy. Koordynatorem w tym zakresie był por. Piotr GAWŁOWSKI a zdjęcia wykonał st. kpr. Dominik RUT. Zdjęcia z uroczystości możemy znaleźć pod linkiem:


kpt. Jan Jastrzębski

 

Dokładne mapy z oznaczeniem numerów domów i działek dostępne na stronach Gminy Dukla: http://dukla.punkty adresowe.pl/

Street View.
Mapy Google
Wirtualna podróż po Łękach Dukielskich i świecie!
Przesuwając mapę strzalką i przeciągając pomarańczowego ludzika, który znajduje się po lewej stronie, uruchamiamy usługę Street View. Po zdjęciach poruszamy się klikając na strzałki.
www.stowledkidukielskie.dukla.org        2016            webmaster: kychen Wszelkie prawa zastrzeżone