www.stowlekidukielskie.dukla.org

<<< Strony poświęcone historii i czasom teraźniejszym wsi Łęki Dukielskie >>>

Linkownia

Działalność 2021

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 
INDEX
 
STOWARZYSZENIE
 informacje
 działalność
 projekty
przegląd kolęd
 biesiada
 dzień seniora
 folklor
 muzeum wsi
 archiwum
 
ZESPÓŁ ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
ŁĘKI DUKIELSKIE
 historia
 Łęki na foto
 aktualności
 parafialne
 gazeta paraf.
 foto Czajson
 panoramy
 szkoła
 
RÓŻNE
 ciekawe linki
 kontakt
 webmaster
 

 Rok 2021

    10 października 2021r. - po rocznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa - spotkaliśmy się w sali widowiskowej podczas V Łęckiej Biesiady Folklorystycznej. szczegóły>>


   29 września odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia. Przewodniczący Stowarzyszenia złożył sprawozdanie z dokonań Stowarzyszenia w minionej kadencji. Sekretarz zarządu złożyła sprawozdanie z posiedzeń zarządu.
    Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. H. Koszela złożyła sprawozdanie z kontroli ksiąg finansowych i majątkowych stowarzyszenia. Sprawozdania zostały przez zebranych jednogłośnie przyjęte.     
    W toku dyskusji nad wyborem władz na kolejną, trzyletnią kadencję, poddano pod głosowanie wniosek, aby przez aklamację pozostawić władze stowarzyszenia i komisji rewizyjnej na kolejną kadencję. Wniosek uzyskał akceptację zebranych, którzy jednogłośnie przyjęli w/w wniosek.

www.stowledkidukielskie.dukla.org        2009            webmaster: kychen