www.stowlekidukielskie.dukla.org

<<< Strony poświęcone historii i czasom teraźniejszym wsi Łęki Dukielskie >>>

Linkownia

Działalność 2019

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 
INDEX
 
STOWARZYSZENIE
 informacje
 działalność
 projekty
przegląd kolęd
 biesiada
 dzień seniora
 folklor
 muzeum wsi
 archiwum
 
ZESPÓŁ ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
ŁĘKI DUKIELSKIE
 historia
 Łęki na foto
 aktualności
 parafialne
 gazeta paraf.
 foto Czajson
 panoramy
 szkoła
 
RÓŻNE
 ciekawe linki
 kontakt
 webmaster
 

Gości od stycznia 2007

 

      

WYDARZENIA


    Rok 2019

1 października członkowie naszego stowarzyszenia spotkali się w klubie podsumowując odbyte uroczystości jubileuszowe. Atmosfera była bardzo podniosła, a humory wszystkim doskonale dopisywały, bo jest się z czego cieszyć. Był obfity poczęstunek oraz śpiewy biesiadno-ludowe z kapelą.


IV Biesiada Folklorystyczna. 

       I edycja 2016 - II edycja 2017 - III edycja 2018 - IV edycja 2019 - V edycja 2021 - VI edycja 2022 - VII edycja 2023

28 września 2019r. Jubileusz stowarzyszenia i zespołu "Łęczanie"

Wśród przyjaciół z zespołów ludowych – a było ich 10 – oraz dużego grona posłów, byłych i obecnych samorządowców, przedstawicieli instytucji kulturalnych i prywatnych przedsiębiorców, ludzi którzy nam pomagają, interesują się naszą działalnością i dobrze nam życzą, zespół folklorystyczny „Łęczanie oraz stowarzyszenie „Jedność” świętowali w dukielskiej restauracji ZIKO 15 lat swojego istnienia. Członków zespołu i stowarzyszenia – byłych i obecnych – uświetniło swoją obecnością ponad 60 osób. Długi na ponad 5 m baner przedstawiał w mikroskopijnym wymiarze dotychczasowe osiągnięcia zespołu i stowarzyszenia. Mikroskopijnym, gdyż zawierał 50 zdjęć, a sam zespół „Łęczanie” wystąpił przez 15 lat 380 razy!

Łącznie bawiło się 200 osób, wśród których byli: zespoły ludowe - Równianie z Równego, Wietrznianki z Wietrzna, Jarzębina z Piotrówki, Lubatowianie z Lubatowej, Jutrzenka z Kopytowej, kapela Jacy Tacy z Jaślisk, Jodłowianie z Jodłowej, „W kuźni u kowala” z Kowalowej /Małopolska/, Łanowiczanie z Łanowic k/Sambora oraz Borysławiacy z Borysławia. Te dwa ostatnie z Ukrainy. Wystąpił także człowiek-dusza, wspaniały harmonijkarz ustny Kazimierz Wiśniowski, wielki przyjaciel i fan naszego zespołu, którego gościliśmy wraz z małżonką.

Gościliśmy dostojne grono naszych oddanych przyjaciół, współpracowników i darczyńców wśród których byli: posłowie na sejm RP Piotr Babinetz i Stanisław Piotrowicz, Jerzy Borcz – przewodniczący sejmiku Województwa Podkarpackiego, który nasz jubileusz objął honorowym patronatem, o czym wielokrotnie podczas imprezy informowano, /na pierwszej stronie jest umieszczony herb i link z informacją/ Maria Kurowska – członek zarządu Województwa Podkarpackiego, Jan Pelczar – starosta krośnieński, Jan Juszczak – były starosta, wiceburmistrz Dukli Łukasz Piróg, były burmistrz Marek Górak, wiceprezes - LGD Kraina Nafty Stanisław Chochołek oraz skarbnik Edward Jakieła, Andrzej Krężałek – przewodniczący Rady Powiatu, Grażyna Ostrowska z wydziału kultury starostwa powiatowego w Krośnie. Placówki kulturalne reprezentowali: Maria Kula – WDK w Rzeszowie, Paweł Fiejdasz – RCKP w Krośnie, Artur Szajna – OK w Dukli, Waldemar Półchłopek – dyrektor Muzeum Historycznego w Dukli. Gościliśmy także darczyńców, którzy są z nami od lat na dobre i złe Mariana i Barbarę Niekowal – skład Kobylany, Edytę i Daniela Kędzierskich ze Studia Dekoratorskiego z Krosna, właściciela restauracji ZIKO w Dukli Bogusława Zimnego oraz łęckich współpracowników Józefa Bala – prezesa OSP i Beatę Węgrzyn – dyr. SP w Łękach Dukielskich. Prasę i media reprezentowali: Agnieszka Matusik z dukielskiego DPS-u oraz regionalny portal informacyjny.

Uroczystość rozpoczęli krótkim koncertem jubilaci, zespół „Łęczanie”, po czym słowa powitania i krótki zarys historii przedstawili przewodniczący Henryk Kyc i wiceprzewodnicząca Krystyna Leń. Po tym fakcie na scenę zaproszeni zostali przedstawiciel zespołów, którzy otrzymali dyplomy podziękowania za lata współpracy oraz pamiątkowe medale wykonane na tę uroczystość, a które zostały wykonane ze środków Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, przy osobistym zaangażowaniu pana dyr. Marka Jastrzębskiego. Miłym akcentem było wzajemne obdarowanie nas i naszego zespołu upominkami i podziękowaniami oraz ciepłym słowem „od serca”. Nagrody wręczali przewodniczący i wiceprzewodnicząca stowarzyszenia.

Podziękowania i medale otrzymali także posłowie, samorządowcy i darczyńcy: Piotr Babinetz, Jerzy Borcz, Stanisław Chochołek, Marek Górak, Marek Jastrzębski (odebrała Maria Kula), Edyta i Daniel Kędzierscy, Andrzej Krężałek, Maria Kurowska, Marian Niekowal, Grażyna Ostrowska, Jan Pelczar, Stanisław Piotrowicz, Bogusław Zimny. Nagrody wręczali przewodniczący i wiceprzewodnicząca stowarzyszenia.

Dalsza część podziękowań i odznaczeń była zarezerwowana wyłącznie dla członków stowarzyszenia oraz byłych i obecnych członków zespołu „Łęczanie”. Podziękowania, dyplomy oraz medale otrzymali: Maria Białogłowicz, Halina Borek, Lidia Buczyńska, Małgorzata Jagiełło, Grzegorz Łajdanowicz, Marcin Szczypior, Ryszard Cypara, Weronika Dembiczak, Krystyna Fara, Monika Misiewicz, Stanisław Kmiecik, Wiesława Majer, Leon Koszela, Maria Kozielec, Zofia Leśniak, Dominika Łajdanowicz, Zuzanna Węgrzyn, Zofia Pietruś, Andrzej Szmyd, Zofia Trynkiewicz, Hubert Turek, Alina Węgrzyn, Bronisława Węgrzyn, Ewelina Węgrzyn, Piotr Węgrzyn, Stanisława Wierdak, Tadeusz Wójtowicz, Antoni Zając, Tadeusz Ziębka, Barbara Widziszewska, Roksana Wilk. Trzy osoby z tego grona – ze względów losowych – nie mogły w tym dniu w uroczystości uczestniczyć, pomimo wcześniejszego potwierdzenia. Nagrody wręczali obecny przewodniczący oraz była przewodnicząca Krystyna Łajdanowicz.

Z kolei okolicznościowe statuetki z wygrawerowanym zdjęciem i podziękowaniem za trud pracy w zarządzi i Komisji Rewizyjnej otrzymały osoby funkcyjne: Marta Bal, Helena Koszela, Krystyna Łajdanowicz (mł.), Beata Węgrzyn, Agnieszka Wilk, Krystyna Leń, Krystyna Łajdanowicz. Nagrody wręczał przewodniczący.

Gdy ten fragment uroczystości dobiegł końca, prowadzenie objęła p. Grażyna Ostrowska z Wydziału Kultury starostwa powiatowego. Na scenę poprosiła cały zespół „Łęczanie”, któremu – na wniosek starosty krośnieńskiego Jana Pelczara – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wicepremier prof. Piotr Gliński przyznał odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej. Medal wręczył na ręce przewodniczącego poseł Piotr Babinetz oraz starosta Jan Pelczar. Ta nagroda „uruchomiła” lawinę życzeń, podziękowań i okolicznościowych prezentów od wszystkich niemalże gości, które w imieniu zespołu odbierał przewodniczący i przekazywał na ręce członków zespołu – łącznie z medalem. Pierwszą była nagroda starosty – piękny grawerton i gratyfikacja finansowa oraz kosz pełen kwiatów, który – decyzją zarządu – został ofiarowany do naszej świątyni parafialnej pod figurę Serca Pana Jezusa. Kolejnym, bardzo miłym wydarzeniem było odczytanie przez posła Stanisława Piotrowicza listu gratulacyjnego od ministra Kultury Piotra Glińskiego. O wszystkich nagrodach „opowiedzą” fotografie z galerii.

Nasz zespół dzielnie stał „na posterunku”, a wkrótce z jego grona wywołanych zostało 6 członków oraz dwoje byłych członków zespołu, ale wciąż członków stowarzyszenia: Roman Kasprzyk, Lucyna Kubicka, Stanisław Kubicki, Eugeniusz Soliński, Bogusława Szydło, Edward Węgrzyn, Zofia Frączek i Edward Łajdanowicz. Na wniosek przewodniczącego stowarzyszenia, za wybitne, wieloletnie zasługi dla naszej organizacji, także decyzją MKiDN otrzymali medale Zasłużony dla Kultury Polskiej. Medale wręczał poseł Piotr Babinetz z asystą starosty Jana Pelczara. Ta chwila była bardzo wzruszająca tym bardziej, że o tym fakcie z zespołu i stowarzyszenia nie wiedział nikt. W imieniu zespołu za odznaczenie podziękował przewodniczący, zaś w imieniu odznaczonych – Stanisław Kubicki.

Jest to bardzo piękne, że łącznie nasza organizacja posiada już w sumie 10 odznaczeń Zasłużonych dla Kultury Polskiej. Dwa lata temu takie odznaczenie otrzymał z okazji Dnia Działacza Kultury przewodniczący H. Kyc. Jest to powód do dumy dla stowarzyszenia, zespołu i całej naszej społeczności łęckiej tym bardziej, że Ministerstwo niezwykle oszczędnie przyznaje podobne odznaczenia.

Ostatnim akcentem tej podniosłej części uroczystości było wręczenie kwiatów i okolicznościowego podarunku dla przewodniczącego stowarzyszenia, który ufundowali członkowie zespołu. Tutaj należy jeszcze dodać, że wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali pamiątkowe kubki z nadrukiem logotypów zespołu i stowarzyszenia, aktualne foldery z historią oraz kalendarze na 2020 rok ze zdjęciami i logotypami stowarzyszenia i zespołu. Wszystko podane w okolicznościowych torebkach z naszym nadrukiem firmowym.

Po części oficjalnej spożyliśmy pyszny obiad jubileuszowy, po czym rozpoczęły się występy dziesięciu zespołów. Mogliśmy posłuchać i zobaczyć całą plejadę naszych najlepszych, wypróbowanych przyjaciół z „ludowych dróg”. Symptomatyczne, że członkowie zespołów pierwsi dali sygnał do tanecznych pląsów i rozbawili wszystkich zebranych swoją żywiołowością, radością i pięknem tańca polskiego. Do północy zaś bawili nas – po występach zespołów – Ania i Marcin w takt muzyki nieco bardziej rozrywkowej i biesiadnej. Im także bardzo dziękujemy, także za opiekę nad całościowym nagłośnieniem uroczystości.

Nie sposób przejść obojętnie i nie wymienić dobrych ludzi i instytucji, dzięki którym – w głównej mierze – ta doniosła uroczystość mogła się odbyć w takim stylu, w tym miejscu i z taką rangą. Tak okazałe świętowanie i pamiątkowe upominki zawdzięczamy w głównej mierze: Grupie PGE Obrót SA w Rzeszowie – tutaj ukłony dla pana posła Babinetza, pana starosty Jana Pelczara, Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie – ukłony dla p. Marii Kurowskiej, gminie Dukla, Ośrodkowi Kultury w Dukli, przewodniczącemu sejmiku Woj Podkarpackiego p. Jerzemu Borczowi, który także objął swym patronatem naszą uroczystość, Wojewódzkiemu Domowi Kultury w Rzeszowie – serdeczne podziękowania dyr. p. Markowi Jastrzębskiemu także za wieloletnią pomoc finansową, starostwu powiatowemu w Krośnie. Serdeczne podziękowania kierujemy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za odznaczenia i obiecaną, aczkolwiek jeszcze – na dzisiaj - nie sfinalizowaną nagrodę finansową.

fotogaleria>> fotogaleria Agnieszki Matusik>>  film1>> film2>> film3>> film4>> film5>> film6>> filmM7>> filmM8>> filmM9>>

folder, kalendarz, medale, statuetki, kubki, torebki, odznaki


      11 maja 4. osobowa delegacja naszego stowarzyszenia oraz przewodniczący rady powiatu A. Krężałek gościli w zaprzyjaźnionej słowackiej Cerninie. Okazją do odwiedzin było zaproszenia starostki Heleny Madzinovej na XXVI uroczystości ku czci św. Floriana na górze Makovica.
   Nasza delegacja złożyła wiązankę kwiatów w barwach narodowych, uczestniczył w modlitwach, wysłuchała wielu wystąpień miejscowych władz samorządowych i strażackich.
   Końcowym akcentem było zapalenie ogromnego ogniska oraz sowity poczęstunek.
      Dziękujemy za zaproszenie i gościnę, a naszych przyjaciół zaprosiliśmy na nasz jubileusz 15. lecia we wrześniu. fotogaleria>>

     19 stycznia spotkaliśmy się na dorocznym zebraniu sprawozdawczym naszego stowarzyszenia. Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności stowarzyszenia, zarządu i komisji rewizyjnej odbyła się dyskusja. Głównym tematem było zorganizowanie jubileuszu 15. lecia naszego stowarzyszenia i zespołu.
       Spotkanie zakończyła biesiada imieninowo-karnawałowa.

      6 stycznia, zorganizowaliśmy X Przegląd Kolęd i Pastorałek. Opis i zdjęcia na stronach Przeglądu. /kliknij na baner w górnym prawym rogu/

www.stowledkidukielskie.dukla.org        2009            webmaster: kychen