www.stowlekidukielskie.dukla.org

<<< Strony poświęcone historii i czasom teraźniejszym wsi Łęki Dukielskie >>>

Linkownia

Działalność 2017

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 
INDEX
 
STOWARZYSZENIE
 informacje
 działalność
 projekty
przegląd kolęd
 biesiada
 dzień seniora
 folklor
 muzeum wsi
 archiwum
 
ZESPÓŁ ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
ŁĘKI DUKIELSKIE
 historia
 Łęki na foto
 aktualności
 parafialne
 gazeta paraf.
 foto Czajson
 panoramy
 szkoła
 
RÓŻNE
 ciekawe linki
 kontakt
 webmaster
 

 

 

      

WYDARZENIA


Rok 2017

   
18 listopada 2 osoby z naszego Stowarzyszenia: sekretarz i członek Komisji Rewizyjnej uczestniczyły w II Podkarpackim Forum Obywatelskim w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

 
14 października odbyła się II Biesiada Folklorystyczna zorganizowana przez nasze Stowarzyszenie. Poprzedziły ją jak zwykle spotkania zarządu i wykonano szereg prac przygotowawczych. więcej>>

23 lipca zorganizowaliśmy ostatnie, XIII Spotkania Folklorystyczne. więcej>> Bezpośrednio po Spotkaniach rozpoczęła się rozbiórka estrady foto>>


W miesiącu lipcu przeprowadzaliśmy się z dwóch hal na terenie kółka, do jednej. Było sporo porządków, przenoszenia i...palenia na ognisku. A później już bezpośrednie przygotowania do ostatniej edycji Spotkań Folklorystycznych, poprzedzone kilkoma spotkaniami zarządu. foto>>

7 czerwca odbyło się zebranie Stowarzyszenia poświęcone przygotowaniom do Spotkań Folklorystycznych, a także sprawom bieżącym.  Z racji przyznania przewodniczącemu Stowarzyszenia honorowej odznaki "Zasłużony dla kultury polskiej" zebranie zakończyła część biesiadna tym bardziej, że zebranie odbyło się o u naszej Bogusi, przy ognisku. foto>>

 • 19 maja gościliśmy uczestników VII Podkarpackiego Rajdu Starszaków „Bóbrka 2017”. (program>>)
  O przyjęcie uczestników i program o charakterze historycznym zwrócili się do nas organizatorzy pp. Stanisław Roman i Waldemar Półchłopek  oraz Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku. To bardzo prężnie działające stowarzyszenie, które za cel swojej działalności obrało działalność kulturalno-oświatową oraz zajęcia z różnych dziedzin, dające możliwość zagospodarowania wolnego czasu i utrzymania aktywności życiowej dla osób starszych.
  Uczestników rajdu podjęliśmy w Muzeum Wsi, gdzie doszło do wielu niezwykłych wspomnień i opowiadań, a także odpowiedzi na wiele pytań. Rajdowcy wpisali się do księgi pamiątkowej Muzeum, a także mogli zabrać ze sobą materiały związane z historią wsi i naszego stowarzyszenia.
  Kolejnym punktem rajdu było wzgórze przy wiatrakach i drodze rowerowej, gdzie uczestnicy wysłuchali prelekcji o historii tych terenów oraz budowy farmy wiatrowej. Tutaj również było wielkie zainteresowanie zwłaszcza działaniami frontowymi podczas I i II wojny światowej, a także wpływu wiatraków na środowisko i życie mieszkańców.
  Po tym punkcie rajdu uczestnicy udali się pieszo w stronę wietrzneńskiego przysiółka Sośniny, a następnie przez las do Bóbrki. Autokary natomiast udały się tam drogą przez Chorkówkę z racji remontu drogi w Wietrznie. galeria>>

 • 18 marca przewodniczący, zastępca, sekretarz i członek Komisji Rewizyjnej uczestniczyli w I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego który odbył w Dukli. Organizatorem była Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Dukli, gmina Dukla, OK w Dukli.
  Gośćmi Forum byli m.in. Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Rady Ministrów Wojciech Kaczmarczyk, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Kierownik Oddziału Współpracy z Samorządami | i Organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Kierownik Oddziału Współpracy z Samorządami i Organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Anna Tworz, Asystent Marszałka Województwa Podkarpackiego Tomasz Wasielewski, Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego Kinga Bielec, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Jerzy Jęczmienionka, Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Krystyna Leśniak - Moczuk, burmistrzowie, wójtowie, zarządy i członkowie stowarzyszeń  z Beskidu Niskiego. 

  Program Forum był następujący>>

  Kolejne Forum odbędzie się w przyszłym roku w Komańczy. fotogaleria>> 
   

   
  W połowie lutego rozpoczął się spis z natury środków trwałych majątku stowarzyszenia. Spisu dokonuje wybrana na zebraniu 28 lutego Komisja Inwentaryzacyjna.
  Koniec lutego to także czas uaktualniania kosztorysów i harmonogramów wniosków składanych do Gminy Dukla i Urzędu Marszałkowskiego, z których dostaliśmy w tym roku dofinansowanie na organizację XIII edycji Spotkań Folklorystycznych.

       28 stycznia odbyliśmy zebranie sprawozdawcze za rok 2016 oraz nakreśliliśmy plan działań na rok 2017. Do stowarzyszenia przystąpiło 6 osób i tym samym członków na progu 2017 roku mamy 33. Wybrano także skład komisji inwentaryzacyjnej majątku stowarzyszenia. Końcowym akcentem był poczęstunek i wspólne śpiewanie.


        6 stycznia, po raz szósty odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek. Opis i zdjęcia na stronach Przeglądu. /kliknij na baner w górnym prawym rogu/

  www.stowledkidukielskie.dukla.org        2009            webmaster: kychen
  Gości od stycznia 2007