www.stowlekidukielskie.dukla.org

<<< Strony poświęcone historii i czasom teraźniejszym wsi Łęki Dukielskie >>>

Linkownia

Działalność 2013

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 
INDEX
 
STOWARZYSZENIE
 informacje
 działalność
 projekty
przegląd kolęd
 biesiada
 dzień seniora
 folklor
 muzeum wsi
 archiwum
 
ZESPÓŁ ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
ŁĘKI DUKIELSKIE
 historia
 Łęki na foto
 aktualności
 parafialne
 gazeta paraf.
 foto Czajson
 panoramy
 szkoła
 
RÓŻNE
 ciekawe linki
 kontakt
 webmaster
 

 

 

      

WYDARZENIA


Rok 2013
      Grudzień był kolejnym etapem w pracach nad realizacją projektu związanego z nowymi, kompletnymi strojami. To także czas przygotowań do V Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Na Przegląd zostało zgłoszonych 23 zespoły, co daje w sumie liczbę 322 uczestników. Opracowany został harmonogram występów i trwały prace nad realizacją dalszych punktów przygotowań.

      W listopadzie rozpoczęliśmy wstępną fazę realizacji projektu wykonania strojów ludowych dla zespołu "Łęczanie". Gościliśmy krawca, który przedstawił nam różne warianty realizacji zadania. Podczas dyskusji zostały wybrane kroje i kolory. Przed nami czas zakupu materiałów i prace nad realizacją projektu.
     26 października Koło Seniorów działające przy naszym Stowarzyszeniu zorganizowało i przeprowadziło VII Dzień Seniora. Fotorelacja na stronach poświęconych Dniom Seniora..

    14 października otrzymaliśmy długo oczekiwaną wiadomość z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie: nasz projekt w ramach działania osi 4 "Leader" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)  został wybrany do realizacji i dofinansowany kwotą 17280,00zł. Całość projektu to 21600,00zł., a przeznaczony jest na "Wykonanie strojów ludowych dla zespołu folklorystycznego "Łęczanie"".

    1 października rozpoczęły się zajęcia do nowego układu tańca zespołu STEP oraz kurs tańca  polki, dla zespołu "Mali Łęczanie". Ci drudzy naukę tańca mają oprócz dotychczasowych zajęć z nauki śpiewu ludowego i rytmiki.
    Kursy tańca prowadzi instruktor OK w Dukli p. Norbert Uliasz.

    28 września sekretarz, skarbnik oraz jedna z członkiń wzięli udział w spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych powiatu krośnieńskiego w Zręcinie. Wysłuchali referatu nt. możliwości pozyskiwania funduszy oraz sprawozdania z działalności organizacji NGO. Poszczególne stowarzyszenia prezentowały swoje osiągnięcia i dokonania. Nam gratulowano zwłaszcza z powodu dzieci i młodzieży, których kilka dziesiątek jest czynnych w zespołach.
   Okazją spotkania akurat w Zręcinie była 10. rocznica powstania Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Społecznych w Zręcinie. Nasi przedstawiciele złożyli z tej okazji życzenia bliźniaczej organizacji wsparte upominkami.
    W tym dniu także odbyło się zebranie starszej "części" zarządu z rodzicami dzieci z zespołu "Mali Łęczanie". Spotkanie było poświęcone omówieniu bieżących spraw związanych z prowadzeniem i utrzymaniem zespołu, niezbędnymi zakupami, a także możliwościami dalszego pozyskiwania środków na funkcjonowanie zespołu. Zakończyło się wspólnym biesiadowaniem.

   1 września nasze stowarzyszenie, wsparte rodzicami dzieci z "Małych Łęczan", rękodzielnikami oraz zespół "Łęczanie", reprezentowali Lokalną Grupę Działania "Kraina Nafty" podczas „Targów Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Podkarpackiego” w Rzeszowie. Imprezę zorganizowali: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Prezydent Rzeszowa i Polskie Radio Rzeszów S.A.
    Głównym celem targów jest promocja walorów kulinarnych oraz bogactwa dziedzictwa kulturowego i rękodzieła z terenu województwa podkarpackiego.
W Targach uczestniczyły 23 Lokalne Grupy Działania oraz jeden wystawca spoza LGD. Prezentowały przebogate specjały kulinarne oraz rękodzieło przeplatane elementami dziedzictwa kulturowego swych lokalnych społeczności poprzez śpiew i muzykę.
    Podczas Targów trwały konkursy na „Najlepsze stoisko wystawowe prezentujące potencjał Lokalnej Grupy Działania” oraz „Nasza muzyka i śpiewanie”. Każde stoisko oraz prezentujący się na scenie zespół ludowy oceniała komisja złożona z etnografów, muzyków, pracowników Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, prezydenta Rzeszowa i radia Rzeszów.
    Jest nam niezmiernie miło, że w obu konkursach najlepsi okazali się właśnie przedstawiciele LGD Kraina Nafty, czyli stowarzyszenie „Jedność” i zespół folklorystyczny „Łęczanie”.
    Na ten sukces w dziedzinie kulinarno-wystawienniczej szczególnie zapracowali rodzice dzieci „Małych Łęczan”: Iwona i Sławomir Buczyńscy, Krystyna i Grzegorz Łajdanowiczowie, Beata i Jacek Węgrzynowie, Kasia Kołodziejska /jadło, nalewki, prezentacja stoiska/, Katarzyna Plajstek, Anna Jastrzębska, Aneta Koszela /jadło, nalewki/. Na ten sukces zapracowali pod okiem niestrudzonej p. Marii Kołacz, wiceprzewodniczącej naszego stowarzyszenia. Swoją cegiełkę dołożyli nasi rękodzielnicy z Pałacówki: p. Magda Patzer, p. Feliks Hrehorowicz /prezentacja/ oraz p. Zbigniew Marchewka /udostępnił swoje prace/.
    To właśnie bardzo szeroka oferta naszego stoiska w dziedzinie kulinarnej i rękodzielniczej, a także ogólny wystrój i liczba osób uczestniczących w prezentacji złożyły się na najlepszą ocenę ze strony komisji konkursowej. A "bandurzak" przygotowany przez p. Marię został hitem tegorocznych targów, a p. Maria ma zaproszenie do Urzędu Marszałkowskiego celem wpisania go do dziedzictwa kulinarnego Podkarpacia!
    Zespół „Łęczanie” na swój sukces zapracował brawurowym niemal wykonaniem pieśni i tańców, co urzekło komisję i zaowocowało przyznaniem I miejsca.
    Nagrody wręczał wicemarszałek województwa podkarpackiego p. Lucjan Kuźniar oraz prezes Polskiego Radia w Rzeszowie. Były nimi: dla stowarzyszenia patelnia, patelnia elektryczna, zastawa stołowa oraz kociołek do podgrzewania żywności, a dla zespołu mikrofony bezprzewodowe oraz statywy.  galeria1>> galeria2>>

   15 sierpnia nasze stowarzyszenia było współorganizatorem "Rodzinnej Zielnej", czyli festynu dożynkowego połączonego z zabawą dla wszystkich. To także udział dzieci z "Małych Łęczan" w barwnym korowodzie z wieńcem i uczestnictwo w uroczystej sumie połączonej z poświęceniem plonów. Głównym organizatorem byli rodzice dzieci z zespołu "Małych Łęczan"  oraz ks. Proboszcz Zdzisław Babiarz. Szersza fotorelacja na stronach parafialnych.

   26 lipca nasza sekretarz Sylwia Wierdak, a jednocześnie członek zarządu Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych, uczestniczyła w obradach zarządu w Rymanowie.
Celem obrad było ustalenie planu pracy na najbliższy czas oraz sprawy udzielania bardzo konkretnej pomocy stowarzyszeniom w działalności, m.in. praktycznego kursu pisania wniosków i organizowania bieżącej działalności.

    21 lipca przeprowadzona została IX edycja Spotkań Folklorystycznych /relacja tutaj>>/, a następnie wykonano prace demontażowe i zabezpieczające.

     Miesiąc lipiec to tradycyjnie w naszym Stowarzyszeniu miesiąc wzmożonej aktywności i pracy związanej z przygotowaniami do Spotkań Folklorystycznych. Bardzo cieszy, że w tym roku młodzież z zespołu STEP w większości dołączyła do pracy czując potrzebę dania z siebie tej cząstki dobra, które służy wszystkim. Dużą pomocą był nam również p. Bogdan Kasprzyk oraz jego współpracownicy, którzy za darmo wykonali instalację oraz użyczyli swoich przewodów i różnych innych dodatków i sprzętów. Te pokłady dobra procentują w naszej działalności i pozwalają wierzyć w sens bezinteresowności. W galerii trochę fotografii z urywka naszych prac.

     Z początkiem lipca nowe suknie otrzymały nasze tancerki z zespołu STEP, które wykonał nasz "firmowy" krawiec p. Zygmunt. 7 lipca mogły się pochwalić nimi podczas Dni Dukli, gdy wykonywały nowy układ taneczny cha-chę.

     Końcem czerwca wznowione zostały próby zespołu dziecięcego. Krawiec rozpoczął szycie koszul i bluzek, a firma z Krakowa uszyła dzieciakom buty na miarę.

     Nasze stowarzyszenie było w dniu 7 czerwca głównym organizatorem oprawy liturgiczno-muzycznej parafialnego odpustu ku czci Serca Pana Jezusa. Szersza relacja i zdjęcia na stronach parafialnych.

     Z początkiem czerwca zostały odwołane wszystkie próby i występy zespołu dziecięcego "Łęczan".
   23 maja przewodniczący, zastępczyni i skarbnik uczestniczyli w  Dniu Działacza Kultury w dukielskim muzeum. Organizatorem było - jak corocznie - starostwo powiatowe w Krośnie. Jedną z nagród starosty, na wniosek Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych, otrzymało nasze stowarzyszenie. więcej>>

    14 maja - oprócz stałego instruktora p. Norberta - na kursie tańca zespołu STEP gościła instruktorka tańca z RCKP w Krośnie p. Paulina, która przekazywała swoją bardzo bogatą wiedzę i doświadczenie naszym tancerzom. Opracowali wspólnie nowe układy do już istniejących, co przy dalszej ciężkiej pracy, wyda z pewnością wspaniałe owoce.

    11 maja, na zaproszenie starostki zaprzyjaźnionej z nami obce Cernina p. Heleny Madzinovej, w uroczystościach związanych z obchodami święta św. Floriana na górze Makovica, uczestniczyła 5. osobowa delegacja naszego Stowarzyszenia. więcej>>

   Kwiecień. 19 kwietnia skarbnik uczestniczył w walnym zebraniu sprawozdawczym LGD Kraina Nafty, które odbyło się w Iwoniczu Zdroju. Z kolei 23 kwietnia skarbnik i sekretarz uczestniczyli w szkoleniu nt. pisania i rozliczania wniosków w ramach tzw. "Małych projektów". Szkolenie organizowała LGD w swojej siedzibie w Miejscu Piastowym.
     W marcu odwiedziliśmy także naszą młodzież z zespołu tańca nowoczesnego pilnie ćwiczącą nowy układ taneczny. Wygląda na to, że ten skomplikowany układ "zaserwowany" tancerzom przez instruktora Norberta Uliasza ma się ku końcowi i wkrótce będziemy mogli podziwiać ich ciężką pracę w pięknym wykonaniu scenicznym.

   12 marca przewodniczący, skarbnik i sekretarz gościli w siedzibie Stowarzyszenia p. Grażynę Boczar-Wolańską, lidera ds. osób 50+. Tematem spotkania było rozważenie możliwości współpracy naszego Stowarzyszenia z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego w kwestii pomocy osobom po pięćdziesiątce w znalezieniu pracy oraz innych form wsparcia działalności naszego Stowarzyszenia dla seniorów.
     Spotkanie było pokłosiem uczestnictwa sekretarza i skarbnika w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Rady Powiatowej Organizacji Pozarządowych powiatu krośnieńskiego

    5 marca skarbnik oraz sekretarz uczestniczyli w w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Rady Powiatowej Organizacji Pozarządowych powiatu krośnieńskiego w starostwie powiatowym. Miło nam poinformować, że podczas zebrania delegatką do zarządu z terenu gminy Dukla została nasza sekretarz p. Sylwia Wierdak.

   W okresie ferii zimowych, w połowie lutego, przystąpiono do prac porządkowych i porządkujących w Muzeum Wsi. Nowe eksponaty poddano zabiegom pielęgnacyjnym i zabezpieczającym. Dokonano także małych remontów i odnowienia ścian oraz wygospodarowano nowe miejsca dla ekspozycji. W pomieszczeniu prób młodzież zagospodarowała ścianę zachodnią na wyeksponowanie dyplomów i podziękowań, które otrzymały dotychczas nasze zespoły, a jest ich ponad 60. W gablotach i na ścianie południowej natomiast zawisły zdjęcia z występów naszych zespołów w poszczególnych latach.
    Na placu po byłym KR zostały usunięte zwały śniegu zalegające na ścianach i drzwiach hal.

    W dniach 10-11 styczeń 2013 r. dwójka naszych członków: Iza i Łukasz uczestniczyła w Iwoniczu - Zdroju w szkoleniu z Małych Projektów PROW 2007-2013, oś Leader, wdrażanie LSR, połączonego z warsztatami sporządzania wniosków, organizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty”. Efektem szkolenia było napisanie wniosku „Wykonanie strojów ludowych dla zespołu folklorystycznego „Łęczanie”. Celem tej operacji jest zachowanie dziedzictwa kulturowego. 21 lutego otrzymaliśmy informację o wynikach oceny wniosku przez Radę Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”. Na możliwych 29 pkt. Otrzymaliśmy 25,30% co stanowi 87,24% możliwych do zdobycia punktów. Nasz wniosek znajduje się na pozycji 2 listy rankingowej przyjętych do dofinansowania. Teraz czekamy z nadzieją na pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie i zakwalifikowanie naszego wniosku do realizacji, co nastąpi końcem roku.

    24 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia za rok 2012. Poruszane były tematy związane z przygotowaniami do kolejnych imprez cyklicznych, pozyskiwania nowych środków, organizującego się Koła Seniorów, oraz przypadającego w roku przyszłym jubileuszu Stowarzyszenia i zespołu "Łęczanie".

   6 stycznia, po raz czwarty, w święto Objawienia Pańskiego, „Gwiazda Betlejemska” przywiodła do żłóbka Pana Jezusa w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łękach Dukielskich rozśpiewanych pielgrzymów z całego powiatu krośnieńskiego. Barwny, radosny korowód już od godziny 14. tej podążał na spotkanie Pana Jezusa podczas Mszy św. i uroczystego kolędowania podczas dorocznego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Opis i zdjęcia na stronach Przeglądu. /kliknij na baner w górnym prawym rogu/

    5 stycznia nasze najmłodsze pociechy z zespołu "Mali Łęczanie" otrzymały pięknie wykonane i wyhaftowane stroje ludowe. Wykonawcą był p. Zygmunt Łajdanowicz. W dalszej kolejności planujemy uszycie koszul i bluzek oraz butów.
www.stowledkidukielskie.dukla.org        2009            webmaster: kychen