www.stowlekidukielskie.dukla.org

<<< Strony poświęcone historii i czasom teraźniejszym wsi Łęki Dukielskie >>>

Linkownia

Działalność 2011

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 
INDEX
 
STOWARZYSZENIE
 informacje
 działalność
 projekty
przegląd kolęd
 biesiada
 dzień seniora
 folklor
 muzeum wsi
 archiwum
 
ZESPÓŁ ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
ŁĘKI DUKIELSKIE
 historia
 Łęki na foto
 aktualności
 parafialne
 gazeta paraf.
 foto Czajson
 panoramy
 szkoła
 
RÓŻNE
 ciekawe linki
 kontakt
 webmaster
 

 

 

      

WYDARZENIA


    Rok 2011

    15 października Stowarzyszenie zorganizowało kolejną, VII edycję Dnia Seniora. Szersza fotorelacja na stronach poświęconych DS.


    3 września "Łęczanie" gościli w siedzibie Stowarzyszenia kuracjuszy z Uzdrowiska Iwonicz Zdrój, przebywających na turnusie rehabilitacyjnym. To zupełnie nowe doświadczenie w naszej działalności. Inicjatorką tego i przyszłych takich spotkań jest p. Bożena Ganczarska z Uzdrowiska. Szersza relacja i fotografie na stronie zespołu "Łęczanie".

    Kolejne spotkanie, tym razem przy ognisku, odbyło się z inną juz grupą 21 września. Zdjęcia i relacja na stronach zespołu


    

 

     30 sierpnia delegacja Stowarzyszenia brała udział w Dożynkach Gminy Dukla z wieńcem wykonanym przez naszą członkinię p. Zofię Leśniak. Otrzymała dyplom oraz nagrodę w kwocie 200 zł. którą w całości przekazano na zakup chodnika do kościoła parafialnego.


 

 

 

    15 sierpnia członkowie Stowarzyszenia, wespół z Akcją Katolicką naszej parafii przynieśli do świątyni piękny wieniec w kształcie kielicha. Wykonawcą wieńca była nasza członkini p. Zofia Leśniak.


     24 lipca Stowarzyszenie zorganizowało kolejną, VII edycję Spotkań Folklorystycznych. Szczegóły na stronie Spotkań /baner w lewym, górnym rogu/.


 

    
 
 
     Miesiące: czerwiec i lipiec to gorący czas przygotowań do Spotkań Folklorystycznych. W tym roku nasza młodzież dokonała spisu dokumentów znajdujących się w Muzeum, opisu, wykonania napisów i umieszczenia ich w foliach z dokumentami oraz. Te same czynności wykonała z mniejszymi eksponatami i umieściła je w gablocie, zakupionej na te cele.
    Na placu Spotkań wykonano szereg prac odwadniających, nawieziono tłucznia i rozsypano go w najbardziej namokniętych fragmentach placu, albowiem tegoroczna aura narobiła wiele szkód

          

 

 

     9 czerwca gościliśmy - jak corocznie - naszych przyjaciół z chóru Sursum Corda z Sambora. Było wspólne ognisko, śpiewy i wiele radości. Młodzież z Łęk i Sambora była w swoim żywiole.
     W spotkaniu uczestniczyli także: Andrzej Krężałek z małżonką oraz Krystyna Delimata z małżonkiem.

     13 maja przewodnicząca Stowarzyszenia oraz kierownik zespołu uczestniczyli w spotkaniu z ks. bp Marianem Rojkiem z racji wizytacji w naszej parafii. Przedstawiliśmy w skrócie naszą współpracę z parafią i ks. Proboszczem.    
        W spotkaniu brały udział wszystkie organizacje współpracujące z parafią.
 

     18 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia. Przewodnicząca Stowarzyszenia p. K. Łajdanowicz złożyła sprawozdanie z z realizacji zadań w minionym roku. Podziękowała wszystkim za całoroczną współpracę.
    Wśród zadań na obecny rok wymieniła - zorganizowany już II Przegląd Kolęd, organizację kolejnych Spotkań Folklorystycznych,  organizację Dnia Seniora i zimowe przygotowania do następnego Przeglądu Kolęd. W trakcie dyskusji do zadań dołączono również potrzebę znalezienia stałej opieki nad Muzeum Wsi. I oczywiście stała praca, koncerty i wyjazdy zespołu "Łęczanie".
  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Helena Koszela przedstawiła sprawozdanie Komisji z kontroli prowadzenia ksiąg i rachunków podkreślając sumienne ich prowadzenie i zgodność salda z ksiąg, z rachunkiem bankowym.
Podczas dyskusji omówione zostały także bieżące problemy Stowarzyszenia.
    Zebranie zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem i wspólnym śpiewem kolęd i melodii ludowych.

     6 stycznia po raz kolejny ze Starostwem Powiatowym w Krośnie  zorganizowaliśmy w Łękach Dukielskich Przegląd Kolęd i Pastorałek. Tym razem uczestniczyło 20 zespołów - łącznie 250 wykonawców. Opis i zdjęcia na stronach Przeglądu. /kliknij na baner w górnym prawym rogu/

www.stowledkidukielskie.dukla.org        2009            webmaster: kychen