www.stowlekidukielskie.dukla.org

<<< Strony poświęcone historii i czasom teraźniejszym wsi Łęki Dukielskie >>>

Linkownia

Działalność 2010

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 
INDEX
 
STOWARZYSZENIE
 informacje
 działalność
 projekty
przegląd kolęd
 biesiada
 dzień seniora
 folklor
 muzeum wsi
 archiwum
 
ZESPÓŁ ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
ŁĘKI DUKIELSKIE
 historia
 Łęki na foto
 aktualności
 parafialne
 gazeta paraf.
 foto Czajson
 panoramy
 szkoła
 
RÓŻNE
 ciekawe linki
 kontakt
 webmaster
 

      

WYDARZENIA


    Rok 2010

16 października przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy jubileuszową, V edycję Dnia Seniora więcej tutaj>>

We wrześniu dokonaliśmy szeregu prac zabezpieczających budynki hal po byłym SKR przed zalewaniem. Zostały wykopane rowy odwadniające - także od strony zachodniej i północnej.

18 lipca - po wielu dniach przygotowań - została przeprowadzona kolejna, VI edycja Spotkań Folklorystycznych. więcej tutaj>>

W maju i czerwcu trwała kolejna "akcja starocie". Zostały przywiezione większe eksponaty, które zostały złożone w hali Kółka Rolniczego. Wyremontowano i zakonserwowano kolejna partię przedmiotów pozyskanych do Izby Pamięci w ostatnim czasie. Dokonano także inwentaryzacji i opisów eksponatów. P. Edward Łajdanowicz wykonał dodatkowe półki powyżej regałów, gdyż doskwiera nam coraz bardziej brak miejsca na składowanie.

1 maja pożegnaliśmy naszego kolegę ze Stowarzyszenia i zespołu, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Zdzisława Trynkiewicza, który zmarł 28 kwietnia po długiej walce z ciężką chorobą.
     Dzień przed pogrzebem  udaliśmy się z wieńcem od członków Stowarzyszenia do domu Zmarłego, gdzie uczestniczyliśmy w modlitwie różańcowej.
     Podczas Mszy św. pogrzebowej zespół "Łęczanie" pięknie wykonał pieśni żałobne oraz uczestniczył w oprawie liturgicznej. Mszę św. odprawił ks. Proboszcz, wzruszające, osobiste kazanie wygłosił kolega z klasy ś.p. Zdzisława ks. Jan Wilusz. Uczestniczył w niej także ks. Roman Jagiełło z parafii polskokatolickiej, który - już na na cmentarzu - podziękował zmarłemu Zdzisławowi za jego wkład w dzieło ekumenizmu w naszej społeczności.
     Po Mszy św. odprowadziliśmy doczesne szczątki naszego kolegi na cmentarz parafialny, gdzie przy włączonej syrenie Straży Pożarnej urna z jego prochami została złożona do grobu.
    W pogrzebie uczestniczył poczet sztandarowy naszej OSP, delegacja nauczycieli i dzieci naszej szkoły, delegacja leśników oraz bardzo liczne grono mieszkańców, znajomych i rodziny.


12 stycznia odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia. Przewodnicząca Stowarzyszenia p. K. Łajdanowicz złożyła sprawozdanie z dokonań Stowarzyszenia w minionym roku. Podziękowała wszystkim serdecznie za osobiste zaangażowanie które zaowocowało kolejnymi sukcesami.
    Wśród zadań na obecny rok wymieniła organizację kolejnych Spotkań Folklorystycznych, godne podjęcie gości z Polski, Węgier i Ukrainy, organizację Dnia Seniora i zimowe przygotowania do następnego Przeglądu Kolęd. I oczywiście stała praca, koncerty i wyjazdy zespołu "Łęczanie".
    Wcześniej, w połowie roku, czekają nas kolejne wybory w Stowarzyszeniu, gdyż upływa 3-letnia kadencja.
    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Z. Trynkiewicz złożył sprawozdanie z prowadzenia ksiąg i rachunków podkreślając sumienne ich prowadzenie i zgodność salda z ksiąg z rachunkiem bankowym.
   Zebranie zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem i wspólnym śpiewem kolęd i melodii ludowych.


6 stycznia - wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Krośnie - zorganizowaliśmy w Łękach Dukielskich I Przegląd Kolęd I Pastorałek. Opis i zdjęcia na stronach Przeglądu. /kliknij na baner w górnym prawym rogu/

www.stowledkidukielskie.dukla.org        2009            webmaster: kychen