www.stowlekidukielskie.dukla.org

<<< Strony poświęcone historii i czasom teraźniejszym wsi Łęki Dukielskie >>>

Linkownia

Działalność 2008

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 
INDEX
 
STOWARZYSZENIE
 informacje
 działalność
 projekty
przegląd kolęd
 biesiada
 dzień seniora
 folklor
 muzeum wsi
 archiwum
 
ZESPÓŁ ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
ŁĘKI DUKIELSKIE
 historia
 Łęki na foto
 aktualności
 parafialne
 gazeta paraf.
 foto Czajson
 panoramy
 szkoła
 
RÓŻNE
 ciekawe linki
 kontakt
 webmaster
 

      

WYDARZENIA


Rok 2008

      18 października odbyło się III spotkanie z okazji Dnia Seniora.  więcej>>

      W miesiącu październiku dokonano wielu prac w Muzeum Wsi. Przybyło sporo eksponatów, które trzeba było wyremontować, wyczyścić, wymalować i wyeksponować. Niezawodnie dokonali tego panowie ze Stowarzyszenia. Przywieziono także nieużywany już w Ośrodku Kultury w Dukli sprzęt nagłaśniający, który podjęli się doprowadzić do sprawności młodzi nasi członkowie i sympatycy.

    20 lipca została przeprowadzona IV edycja Spotkań Folklorystycznych pn. "Zachować dla przyszłych pokoleń". Więcej o spotkaniach na stronie FOLKLORU.

      Przez cały lipiec trwały wytężone prace przygotowawcze do IV edycji Spotkań Folklorystycznych. Niesprzyjająca pogoda powodowała wiele problemów, ale wszystkie prace ukończono na czas. Została m.in. utwardzona droga przez plac i w części sam plac spotkań. Te prace wykonano dzięki firmie CJR z Portugalii, która wykonuje w naszej miejscowości farmę wiatrową. Firma przekazała nam samochód klińca oraz dostarczyła maszyny: koparkę i walec. Skoszono trawę na placu i wokół niego, wykonano instalację elektryczną w pomieszczeniu po byłe kuźni /prace te wykonał nieodpłatnie p. Dariusz Pabis - dziękujemy/. Ułożono podłogi na estradzie i i poniżej niej. Odmalowana została brama wjazdowa i drzwi do pomieszczenia po kuźni.

     12 lipca gościliśmy chór SURSUM CORDA z Sambora na Ukrainie. Naszych gości podjęliśmy po staropolsku: jadłem, muzyką, śpiewem.Pokazaliśmy im nasz kościół, w którym dali koncert. Nasi goście zachwycali się akustyką, jaka panuje w naszym kościele. Wieczorem biesiadowaliśmy przy wspólnym ognisku.

 fotogaleria ze spotkania

 

 

 

 

 

 

    W miesiącu czerwcu przewieziono z budynku byłej kuźni całe wyposażenie do innych pomieszczeń. Została zakupiona blacha trapezowa i rynny. Pan Józef Wołtosz nieodpłatnie pokrył dach estrady blachą. Zostało wykonane jej orynnowanie, a także założono rynny na dwóch przylegających do estrady budynkach. Zostało wysprzątane pomieszczenie po kuźni, a panie przywróciły jej normalny wygląd malując całe pomieszczenie. Panowie dokonali dalszych prac przy odwodnieniu terenu. Założono odpływy do studzienek kanalizacyjnych.

     W maju zostały rozpoczęte prace przy wykonaniu ubikacji, a także stołów z ławkami. Wszystkie te prace wykonuje nieodpłatnie p. Edward Łajdanowicz.

    Z końcem kwietnia Stowarzyszenie otrzymało w dzierżawę duży teren Kółka Rolniczego i pomieszczenia. Pozwoli nam to starać się o pieniądze na remonty i przystosowanie placu na potrzeby różnych imprez w naszej wsi.

     W marcu przywieziono, poukładano i zabezpieczono drzewo na ławki i stoły.

     Dnia 28 lutego delegat Stowarzyszenia p. Henryk Kyc uczestniczył w spotkaniu organizacyjnym LGD w skansenie w Bóbrce. Zebrani delegaci powołali do życia Stowarzyszenie "Kraina Nafty" z siedzibą w Miejscu Piastowym. Prezesem zarządu został p. Janina Gołąbek przedstawicielka gminy Miejsce Piastowe. Z naszej gminy do Zarządu i Rady  weszli: p. Piotr Sidor, p. Krystyna Boczar-Różewicz, Jan

   Dnia  28 lutego przewodnicząca Stowarzyszenia p. Krystyna Łajdanowicz uczestniczyła w spotkaniu organizacji pozarządowych powiatu krośnieńskiego  z przedstawicielami takich organizacji ze Słowacji. Spotkanie odbyło się w Roztokach w powiecie Svidnik na Słowacji.

    28 lutego członkowie Stowarzyszenia przygotowali i przeprowadzili Drogę Krzyżową w kościele parafialnym.

   Dnia 26 lutego odbyło się ponownie zebranie Stowarzyszenia, którego jedynym punktem było wyrażenie zgody i podjęcie uchwały na przystąpienie naszego Stowarzyszenia do Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia "Kraina Nafty". Zrzesza ono Stowarzyszenia, przedsiębiorców i władze gmin: Dukla, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Jedlicze i Iwonicz Zdrój. Delegatem Stowarzyszenia do LGD został p. Henryk Kyc.

           W dniu 5 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia za rok 2007. W zebraniu wzięła udział 22 osobowa grupa członków. W części sprawozdawczej przewodnicząca p. Krystyna Łajdanowicz przedstawiła osiągnięcia Stowarzyszenia w roku ubiegłym, a p. Zdzisław Trynkiewicz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wyniki kontroli przychodów i rozchodów środków finansowych Stowarzyszenia w roku 2007.

     W toku dyskusji postanowiono o powołaniu zespołu obrzędowego pielęgnującego dawne obyczaje, tradycje i codzienne czynności naszych ojców. Organizację tego przedsięwzięcia powierzono  p. Alfredzie Piotrowskiej.

     W dalszej części zebrania informacjami o pracy organizacji pozarządowych podzielił się p. Tomasz Węgrzyn - nasz delegat do Rady Organizacji Pozarządowych pow. krośnieńskiego. Radny p. Stanisław Węgrzyn przedstawił funkcjonowanie sposobów finansowania organizacji wiejskich przez Gminę Dukla.

     Zebranie zakończyło wspólną kolacją, gdyż wypadł w tym dniu ostatni dzień karnawału - "Ostatki".

www.stowledkidukielskie.dukla.org        2009            webmaster: kychen