www.stowlekidukielskie.dukla.org

<<< Strony poświęcone historii i czasom teraźniejszym wsi Łęki Dukielskie >>>

Linkownia

Działalność 2006

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 
INDEX
 
STOWARZYSZENIE
 informacje
 działalność
 projekty
przegląd kolęd
 biesiada
 dzień seniora
 folklor
 muzeum wsi
 archiwum
 
ZESPÓŁ ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
ŁĘKI DUKIELSKIE
 historia
 Łęki na foto
 aktualności
 parafialne
 gazeta paraf.
 foto Czajson
 panoramy
 szkoła
 
RÓŻNE
 ciekawe linki
 kontakt
 webmaster
 

      

WYDARZENIA


 Rok 2006

      * W dniu 28 października z inicjatywy Stowarzyszenia „Jedność”, przy współudziale Koła Gospodyń Wiejskich, odbyła się w Łękach Dukielskich przepiękna uroczystość – Dzień Seniora. Po raz pierwszy tak olbrzymia grupa (ponad 160 osób samych seniorów) miała okazję być razem – spotkać się, porozmawiać, pośpiewać, potańczyć, posłuchać, posilić się smacznie przyrządzonym poczęstunkiem. więcej >>

             * W miesiącu wrześniu, staraniem członków Stowarzyszenia, przy finansowym wsparciu Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, został wydany śpiewnik na różne okazje. Zawiera 224 piosenki ludowe i okazjonalne, 27 pieśni patriotycznych i żołnierskich oraz po 14 piosenek czeskich i słowackich, religijnych i kolęd. Śpiewnik stał się nieocenioną pomocą podczas różnych biesiad, Dnia Seniora i w domowych biblioteczkach, gdyż można go także nabywać na własność. Zawiera najbardziej znane i lubiane melodie, których wszystkich słów już niewiele osób pamięta, a korzystanie ze śpiewnika ułatwia w wydatny sposób wspólne śpiewanie.

              * Do końca zbliżają się prace związane z realizacją projektu MAŁE CENTRUM KULTURY LUDOWEJ. Na ukończeniu są prace w IZBIE-MUZEUM. Niestety, nie została ona na czas wyremontowana przez gminę. Przysporzy nam to dodatkowej pracy wiosną, ponieważ do remontu potrzebna będzie zupełna „wyprowadzka” z pomieszczenia. Cieszymy się bardzo z wielkiego zaangażowania mieszkańców w organizowaniu tej Izby. Otrzymaliśmy wiele bezcennych eksponatów, dokumentów, zdjęć, a także zapewnienia o dalszej współpracy w tej dziedzinie.

* Trwają jeszcze prace przy dokończeniu kompletowania strojów ludowych /pasy, chusty/, których nie mogliśmy zakupić i są obecnie wykonywane.

               * Zakończono w tym roku prace związane z projektowaniem i wykonaniem estrady na terenie Kółka Rolniczego. Wykonane są już, pomalowane i złożone wszystkie elementy tworzące scenę. Zabezpieczono deski i kształtki na wykonanie elementów zadaszenia. W zimie będziemy się starać o środki na pokrycie dachu /blacha?/ impregnaty zabezpieczające, elementy scenografii etc.

              * 23 lipca 2006r. odbyła się II edycja Spotkań Folklorystycznych pn „ZACHOWAĆ DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ”.  Wiele trudu włożonego przez członków Stowarzyszenia  oraz organizacje: Uczniowski Klub Sportowy OLIMP i Koło Gospodyń Wiejskich nie poszło na marne. Wspaniała pogoda i atmosfera bardzo wysoko zostały ocenione przez naszych gości oraz zespoły, których było 9.

Naszymi gośćmi byli m.in. Dyrektor Wydziału Kultury Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie p. Marian Duda, Starosta krośnieński p. Zbigniew Braja, Przewodniczący Rady Gminy w Dukli p. Stanisław Lis, Wydział Kultury Starostwa Powiatowego w Krośnie reprezentowali: kierownik p. Andrzej Prugar oraz p. Grażyna Ostrowska, Radny p. Władysław Stanisław Węgrzyn.     Szczegóły  na stronie FOLKLOR

* Stowarzyszenie "JEDNOŚĆ" oraz KGW zorganizowali 11 czerwca dla swoich członków wycieczkę na Słowację. Program był bardzo napięty, gdyż byliśmy w kilku miejscowościach i uczestniczyliśmy w różnych formach spędzenia tego czasu. Rozpoczęliśmy od Kapišovej, gdzie mogliśmy podziwiać pozostawione po II wojnie światowej czołgi i działa w tych miejscach, gdzie zostały unieruchomione. W Śvidniku byliśmy w muzeum II wojny światowej oraz w muzeum - skansenie wsi ukraińskiej.      Następnie udaliśmy się do Roztok na festiwal kultury ukraińskiej i łemkowskiej, gdzie występowały zespoły z wielu krajów m.in. z Polski /Legnica/. Potem udaliśmy się do zaprzyjaźnionej Cerniny, by pokazać ją tym wszystkim łęczanom, którzy tam jeszcze nie byli. W drodze powrotnej "zaliczyliśmy" kilka sklepów, a całość zakończyliśmy wspólnym ogniskiem - już na polskiej stronie, w Tylawie. Umęczeni, ale bogaci wrażeniami, wróciliśmy do domu po godz.22.

* 30 kwietnia 2006r. Stowarzyszenie było współorganizatorem  parafialnego wielkanocnego spotkania przy Jajku połączonego z zabawą taneczną. Do tańca przygrywał zespół „AKCES”.  Zysk z zabawy  w kwocie 1.360zł. przeznaczono na witraż.

            * W miesiącach wiosennych i letnich trwają prace związane z realizacją projektu Małe Centrum Kultury Ludowej dotowanego przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga – CITIBANK HANDLOWY w Warszawie. Zakupiono materiały do wykonania strojów oraz remontu staroci.

* Trwa gorączkowe kompletowanie materiałów na stroje, ponieważ ciągle występują w hurtowniach jakieś braki, które uniemożliwiają pełne wykonanie poszczególnych elementów stroju. Wielkim zaangażowaniem wykazują się zwłaszcza osoby z zarządu Stowarzyszenia, jak też krawiec, p. Zygmunt Łajdanowicz. Realizacją zadań związanych z remontem staroci zajęli się mężczyźni.

          * W dniu 28 lutego 2006r. odbyło się zebranie sprawozdawcze połączone ze „śledzikiem”. Oceniono w nim i podsumowano pierwszy rok działalności oraz nakreślono cele i zadania na 2006 rok.

Po uchwaleniu porządku zebrania i przegłosowaniu jego programu przystąpiono do odczytania sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 oraz protokołu Komisji Rewizyjnej. Podjęto i uchwalono postulaty na dalszą działalność naszej organizacji na rok 2006. Niektóre z nich to:

1.  Dalsza praca i kontynuacja przedsięwzięć zespołu "Łęczanie";

2.  Związane z tym występy i wyjazdy na różne uroczystości i imprezy;

3.  Zorganizowanie II Edycji Spotkań Folklorystycznych 23 lipca br.;

4.  Realizacja prac związanych z odnową staroci i pozyskaniem nowych strojów dla zespołu, przy wykorzystaniu dotacji z fundacji Kronenberga;

5. Realizacja zadań ujętych w pozostałych wnioskach o przyznanie dotacji (jeśli będą pozytywnie rozpatrzone), np. budowa estrady;

6. Zorganizowanie wycieczki krajoznawczej w czerwcu na Słowację;

7. Zorganizowanie wspólnie z Kołem Gospodyń drugiej wycieczki w miesiącu wrześniu.

Podsumowując miniony rok z naszej działalności mogę stwierdzić, że ożywiliśmy życie w naszej organizacji i naszej wsi. Pokazaliśmy, że w każdym wieku można robić coś w dziedzinie kultury i współpracować z innymi organizacjami tworząc JEDNOŚĆ, pozyskiwać fundusze dla realizowania szczytnych, społecznych celów.

          * W dniu 9 lutego 2006r. otrzymaliśmy wiadomość o przyznaniu dotacji dla naszego Stowarzyszenia na stroje ludowe oraz remont przedmiotów codziennego użytku i narzędzi rolniczych używanych w naszej wsi w minionym stuleciu, a podarowanych nam przez naszych mieszkańców. Z odpowiednim wnioskiem Stowarzyszenie wystąpiło w dniu 28 listopada 2005r. Kwota dotacji na te cele to 17 236, 00 zł. (siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych). Darczyńcą jest Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga – Citibank Handlowy w Warszawie.

Korzystając z okazji zwracamy się do naszych mieszkańców o dalszą zbiórkę takich przedmiotów, o przeglądnięcie strychów, boisk, komórek, szop, abyśmy uratowali jeszcze wiele takich cennych zabytków. Prosimy o kontakt w kiosku lub pod telefonami osób ze Stowarzyszenia. Odbierzemy wszystko własnym transportem, odremontujemy, odrestaurujemy, by w przyszłości służyło nam wszystkim w przygotowywanym MAŁYM CENTRUM KULTURY LUDOWEJ.

         * W dniu 28 stycznia 2006r. odbył się w Łękach Dukielskich „OPŁATEK PARAFIALNY” połączony z zabawą karnawałową. Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście: w-ce starosta powiatu krośnieńskiego p. Andrzej Koniecki z małżonką, p. Grażyna Ostrowska z wydziału kultury starostwa powiatowego, burmistrzowie gminy Dukla p. Marek Górak oraz  p. Ignacy Lorenc z małżonką, a także przewodniczący Rady Miejskiej p. Stanisław Lis. Nie zabrakło naszego radnego i sołtysa oraz księży: Alojzego Szweda i proboszcza parafii polsko – katolickiej Romana Jagiełło. Było, jak podczas wigilijnej wieczerzy w naszych domach: życzenia, poświęcenie opłatków, Ewangelia, dzielenie opłatkiem oraz piękne polskie kolędy śpiewane przez wszystkich. Nie zabrakło występu „Łęczan” ze swoim repertuarem kolędowym.

Po obiedzie rozpoczęła się wspaniała zabawa karnawałowa przy muzyce bardzo lubianego w Łękach zespołu „LOMBARDINO” z Krościenka Wyżnego. Bawiliśmy się wspaniale: starsi i młodzi, parafianie obydwu kościołów.  I już płynęły zaproszenia do gości i zespołu na następne takie spotkania. Bo warto być razem. Tak buduje się jedność, która promieniuje na całą społeczność.

           * W dniu 22 stycznia 2006r.  delegacja Stowarzyszenia w osobach: Krystyna Łajdanowicz, Maria Kołacz, Stanisław Kubicki, Edward Łajdanowicz, Henryk Kyc, Tomasz Węgrzyn gościła w Rogach na zaproszenie tamtejszego Stowarzyszenia „Rogowice” w VI Biesiadzie Rogowskiej. Byliśmy uczestnikami ciekawego wydarzenia, w którym można było wiele podpatrzeć i „zarazić się” nowymi pomysłami. Nawiązaliśmy kontakty z zespołami ludowymi z Rogów, Miejsca Piastowego i Lisznej, które wstępnie przyjęły zaproszenie na nasze Spotkania Folklorystyczne w tym roku. Z pewnością, takie spotkania integrują nasze środowisko oraz pozwalają na nawiązanie ciekawych kontaktów z innymi organizacjami tego typu           

www.stowledkidukielskie.dukla.org        2009            webmaster: kychen