www.stowlekidukielskie.dukla.org

<<< Strony poświęcone historii i czasom teraźniejszym wsi Łęki Dukielskie >>>

Linkownia

Zrealizowane projekty

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 
INDEX
 
STOWARZYSZENIE
 informacje
 działalność
 projekty
przegląd kolęd
 biesiada
 dzień seniora
 folklor
 muzeum wsi
 archiwum
 
ZESPÓŁ ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
ŁĘKI DUKIELSKIE
 historia
 Łęki na foto
 aktualności
 parafialne
 gazeta paraf.
 foto Czajson
 panoramy
 szkoła
 
RÓŻNE
 ciekawe linki
 kontakt
 webmaster
 

„Historia społeczności Łęk Dukielskich. Jedność i różnorodność.”

W dniach 30.08.2022-30.11.2022 została wykonana inicjatywa społeczna Pn „Historia społeczności Łęk Dukielskich. Jedność i różnorodność.” zgodnie z Umową nr 14/08/2022/FIO z dnia 30/08/2022 r.

W organizację, przygotowanie i przeprowadzenie inicjatywy zaangażowani byli: 1. Henryk Kyc - Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne „Jedność” z siedzibą w Łękach Dukielskich. 2. Dawid Krężałek - Łęckie Towarzystwo Patriotyczno Historyczne. 3. ks. Marek Danak - Parafia pw. NSPJ. 4. Beata Węgrzyn - Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich. 5. Beata Jaracz – archiwistka społeczna.

Inicjatywa polegała na: utworzeniu archiwum społecznego w postaci zbioru dokumentów, zdjęć i przedmiotów mieszczące się w dolnym kościele parafii pw. NSPJ w Łękach Dukielskich   Archiwum dostępne jest dla społeczności w formie otwartej – w godzinach otwarcia świątyni bądź wcześniejszego uzgodnienia terminu.

Na realizację zadania składało się: uczestnictwo w spotkaniu diagnostycznym partnerów projektu, na którym sprecyzowaliśmy formy działań związanych z realizacją projektu i funkcjonowaniem archiwum w dalszym okresie.

Uczestniczyliśmy w warsztatach z zakresu tworzenia archiwów społecznych prowadzonych przez Centrum Archiwistyki Społecznej.

Kolejnym działaniem był zakup i montaż regału oraz witryn ze szklanymi drzwiami - o 6 półkach każda, zamontowanie uchylnych, dodatkowych półek umożliwiających swobodny dostęp wzrokowy do ich zawartości. Kolejnym, najważniejszym etapem, była selekcja i dobór dokumentów, zdjęć i innych archiwaliów. Tutaj problem był największy, gdyż posiadamy ich dużo więcej, aniżeli byliśmy w stanie ich w zakupionych witrynach pomieścić. Tym bardziej, że nasza inicjatywa o utworzeniu archiwum spotkała się ze sporym odzewem wśród mieszkańców, którzy z domowych archiwów dostarczyli nam dziesiątki dodatkowych archiwaliów, a które dołączyły do już przez naszą grupę inicjatywną wstępnie posegregowanych i przygotowanych eksponatów. Po wielu trudach dokonaliśmy selekcji i w archiwum znalazły się archiwalia wg. załączonego spisu>>. Pozostałe zostały opisane i zabezpieczone w teczkach i osłonach foliowych. Będą czekały na kolejne gabloty i witryny do ekspozycji. W realizację i wykonanie inicjatywy zaangażowani byli również członkowie społeczności lokalnej, m.in. wolontariusze i lokalni działacze.

W trakcie realizacji inicjatywy uczestnicy poinformowani byli przez Lidera o pochodzeniu środków finansowych ze środków Rządowego Programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWE FIO 2021-2030. Zostały wydrukowane i umieszczone na witrynach loga FIO oraz Instytutu Regionalnego. Informacje o inicjatywie zamieszczane były również w social mediach / na stronie internetowej http://www.stowlekidukielskie.dukla.org).

Dzięki środkom pozyskanym ze środków FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH NOWE FIO 2021-2030 utworzone zostało archiwum społeczne, inicjatywa została przeprowadzona z korzyścią dla lokalnej społeczności, która uzyskała potwierdzenie potrzeby wspólnych działań społecznych i wolontariackich w zakresie tworzenia archiwów społecznych.

W przygotowanie i przeprowadzenie inicjatywy zaangażowani byli wolontariusze: Beata Jaracz i Henryk Kyc.

Całkowity koszt projektu to 5500,zł., w tym zakup witryn i regału - 4000,00zł.


STOWARZYSZENIE KULTURALNO – REKREACYJNE „JEDNOŚĆ” W ŁĘKACH DUKIELSKICH

Projekt w ramach działania osi 4 "Leader" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) został wybrany do realizacji i dofinansowany kwotą 17280,00zł. Całość projektu to 21600,00zł., a przeznaczony został na "Wykonanie strojów ludowych dla zespołu folklorystycznego "Łęczanie"".

Firma GABUT z Łodzi wykonała przepiękne buty skórzane /dla pań czerwone!/, a krawiec Zygmunt Łajdanowicz uszył 24 kpl strojów ludowych. Po 12 dla pań i panów.

Realizacja projektu: XI 2013 - 03 2014r.


Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne „JEDNOŚĆ”
w Łękach Dukielskich
PREZENTACJA PROJEKTU
MAŁE CENTRUM KULTURY LUDOWEJ
w obszarze programowym Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga:
DZIEDZICTWO KULTUROWE I TRADYCJE  

             Rozpatrując na naszych spotkaniach organizacyjnych poszczególne tematy dotyczące sensu naszych starań i prac doszliśmy jednogłośnie do wniosku, że zamierzone cele i działania muszą być dostosowane do aktualnych potrzeb naszych mieszkańców - ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży – a nie być celem samym w sobie. Nasz projekt, mimo ściśle materialnego założenia, kładzie nacisk na efekty, które bardzo trudno jest wyliczyć. Doskonale wiemy, że jego realizacja podniesie prestiż i atrakcyjność naszej wsi, co będzie miało zdecydowanie korzystny, duchowy wymiar dla naszych mieszkańców. Będzie także bodźcem dla naszych i okolicznych mieszkańców do działalności na rzecz swojej społeczności. Dlatego też naszym pragnieniem jest, aby realizacja projektu przyniosła następujące rezultaty: 1/ Wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 2/ Zostały zabezpieczone cenne eksponaty: jak żyli, czym się posługiwali, jak się bawili nasi przodkowie. 3/ Doprowadziła do integracja społeczności lokalnej wokół problemu zachowania dziedzictwa kulturowego. 4/ Podniosłą estetykę i atrakcyjność wsi, co szczególnie ma znaczenie u nas, gdyż nasza wieś nie ma ani jednego gospodarstwa agroturystycznego, a panuje wysokie bezrobocie. 5/ Przyniosła propozycje spędzania wolnego czasu – szczególnie przez dzieci i młodzież - w sposób kulturalny, aktywny, wnoszący do społeczności integrację, bliższe poznawanie siebie i otoczenia. 6/ Pobudziła wyobraźnię mieszkańców do innych działań mających na celu dobro wspólne. Celem naszego projektu jest danie naszym mieszkańcom – szczególnie dzieciom i młodzieży - możliwości rozwijania zainteresowań kulturą ludową, tradycją wsi rodzinnej, kulturalną rozrywką. Chcemy przybliżyć i rozbudzić zainteresowanie kulturą i twórczością ludową szczególnie ludzi młodych, budowania ich poczucia tożsamości i więzi z lokalną wspólnotą, aby przyszłe pokolenia zachowały ciągłość tradycji i obyczajów swoich ojców. Naszym celem jest także przypominanie i zachowanie tradycji i twórczości na wsi podkarpackiej, coraz bardziej zapominanej w nowoczesnym świecie. Stowarzyszenie, organizując I i II edycję Spotkań Folklorystycznych i widząc ogromne zainteresowanie taką formą podtrzymywania tradycji i kultury, pragnie wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców oraz przyjmując ich sugestie, odnośnie innych form naszej działalności podjęło decyzję o założeniu zespołu śpiewaczego, który ma już za sobą kilkadziesiąt występów. To zaś zrodziło pomysł jeszcze szerszego wykorzystania potencjału ludzkiego w naszej wsi, a szczególnie młodzieży, która zaczęła z zainteresowaniem przyglądać się naszej działalności. To zrodziło w niektórych z nich myśl, by także młodzież mogła włączyć się w kultywowanie tradycji i obyczajów ludowych tworząc ludowy zespół taneczny. Ta jednak sprawa nie została na razie zrealizowana, lecz jest ciągle w centrum naszej uwagi na przyszłość.  

                Do tego wszystkiego potrzebne były nade wszystko stroje ludowe, które są bardzo kosztowne. Gmina nasza, pozbawiona przemysłu i większych przedsiębiorców, nie była w stanie z subwencji wyposażyć zespołu w kompletne stroje. Otrzymaliśmy pieniądze na początku naszej działalności na skompletowanie strojów będących w posiadaniu Koła Gospodyń Wiejskich. Wykonaliśmy niezbędne przeróbki i uzupełnienia o stroje dla mężczyzn. Była to jednak od początku sprawa tymczasowa i czyniliśmy starania o znalezienie środków finansowych na ten cel. Gmina zaś zobowiązała się do udzielenia pomocy w przypadku znalezienia przez nas głównego darczyńcy. I tak też się – w przypadku tego projektu – stało. Gmina stanęła na wysokości zadania i wspomagała nasze działania z różnych źródeł oraz czyni starania o dalszą wszechstronną pomoc w naszej działalności. Dotacja Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga uruchomiła szerokie zainteresowania naszą działalnością także przez włodarzy powiatu krośnieńskiego i Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie / otrzymaliśmy po raz pierwszy dotację do Spotkań Folklorystycznych/, a także prywatnych sponsorów.

 

                W drugiej części naszego Projektu skupiliśmy swą uwagę i pracę nad doprowadzeniach do możliwie najlepszego stanu narzędzi ogrodniczych i gospodarstwa domowego używanego w naszej wsi w minionym stuleciu, a zebranych od naszych mieszkańców i przekazanym nam na własność w ilości blisko 200 szt. Wiele z nich już na zawsze utraciło możliwość renowacji, kilkanaście trzeba było w części zupełnie odbudować. Wymagało to wiele prac specjalistycznych stolarskich, a także ręcznych – niefachowych. Przygotowaliśmy zaplecze pod stałą ekspozycję staroci oraz kultury ludowej i dziedzictwa kulturowego mającą charakter muzeum naszej wsi w pomieszczeniach budynku remizy OSP przekazanych nam przez gminę. Zostały wykonane regały, podesty, wieszaki, stojaki oraz zaprojektowane gabloty, które zostaną także wykonane w terminie późniejszym. Chcemy to wszystko odpowiednio eksponować, by było żywą lekcją historii dla obecnych i przyszłych pokoleń. Nie wolno nam zatracić tego dziedzictwa i eksponatów, które obecnie są już „perełkami naszej historii”, jak chociażby: /m.in. prasa do sera, cebrzyk do odcedzania sera, chomonto na konia, chomonto na krowę, kondziołka, mendlica do konopi, mendlica do lnu, wrzeciono, młynek do zboża, sieczkarnia, żarna/. Do tego dołączyła – już w końcowej fazie realizacji projektu – spora ilość ponad stuletnich dokumentów i fotografii dokumentujących życie i działalność naszych przodków. W realizacji projektu uczestniczyła kilkudziesięcioosobowa liczba wolontariuszy stałych, wywodzących się ze Stowarzyszenia, zespołów: śpiewaczego oraz młodzieży. Otrzymaliśmy i otrzymujemy pomoc od organizacji działających w naszej wsi oraz mieszkańców spoza organizacji, którzy pragną swoimi zdolnościami i talentem służyć dla dobra wspólnego. Można stwierdzić z całym przekonaniem, że liczba ta nie jest mniejsza niż 100 osób. Z pewnością będzie się zwiększała, gdyż – po zorganizowanym przez Stowarzyszenie „DNIU SENIORA” - otrzymaliśmy wiele interesujących sygnałów współpracy od mieszkańców. Widać, że ta idea „przebija się” przez umysły łęczan powoli, lecz stale i coraz mocniej. Swoją pomocą na miarę możliwości i chęci służyli nam również: radny, sołtys z Radą Sołecką oraz dyrekcja szkoły, która przekazała nam również „starocie” będące w jej posiadaniu. Radością napawa fakt, że młodzież w dotychczasowej naszej pracy była zawsze chętna, gdy o taką pomoc i zaangażowanie poprosiliśmy, wnosząc do naszej pracy swój zapał, radość i żywiołowość. Żywimy nadzieję, że tak pozostanie, bo są ku temu mocne podstawy, a nawet ich symboliczna pomoc w tym i innych przedsięwzięciach sprawia, że utożsamią się one z naszymi celami i zadaniami. Nasz projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców naszej miejscowości, których jest 1700. Bardzo ważnym jednak dla nas jest, by był to projekt, którym nasi mieszkańcy będą mogli się poszczycić wśród swoich krewnych i naszych gości. Jednak chcemy też, organizując kolejne edycje Spotkań Folklorystycznych, adresatów naszego projektu znajdować wśród gości tychże Spotkań. Na Spotkaniach Folklorystycznych było ich do tej pory kilka tysięcy.

Całkowity koszt projektu: 33 134, 00 zł

Dotacja Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga – CITIBANK HANDLOWY w Warszawie: 17 236, 00 zł + odsetki 23,12zł.

Dotacja gminy: 2 300,00zł

Dotacja starostwa powiatowego: 500,00zł

Środki własne (składki, wpłaty darczyńców): 2.138,00zł.

Wkład niefinansowy (robocizna, wolontariat): 12.000,00

Rozpoczęcia projektu: 1 luty 2006

Zakończenia projektu: 31 grudzień 2006

Osoba odpowiedzialna za projekt: Henryk Kyc

 

www.stowledkidukielskie.dukla.org        2009            webmaster: kychen