www.stowlekidukielskie.dukla.org

<<< Strony poświęcone historii i czasom teraźniejszym wsi Łęki Dukielskie >>>

Linkownia

W reporterskim skrócie

Partnerzy

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 
INDEX
 
STOWARZYSZENIE
 informacje
 działalność
 projekty
przegląd kolęd
 biesiada
 dzień seniora
 folklor
 muzeum wsi
 
ZESPÓŁ ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
 MALI ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
ŁĘKI DUKIELSKIE
 historia
 Łęki na foto
 aktualności
 parafialne
 gazeta paraf.
 foto Czajson
 panoramy
 szkoła
 
RÓŻNE
 ciekawe linki
 kontakt
 aktualizacje
 webmaster
 
 
 

 

 

      

WYDARZENIA

2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016
- 2017 - 2018

      Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną oraz niektóre inne dokonania stowarzyszenia - szczegóły w poszczególnych latach (kliknij rok powyżej, bądź baner).

- Udział zespołu folklorystycznego w Dożynkach Wojewódzkich w latach 2004-2005, powiatowych (2006-2008, 2013)

- Organizacja trzynastu edycji Spotkań Folklorystycznych w latach 2005-2017 – przew. Rady Miejskiej w Dukli, Ośrodek Kultury w Dukli, Gmina Dukla, Starostwo Powiatowe w Krośnie, Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie (2005-2007, 2009-2011), WDK w Rzeszowie (2006-2007, 2009-2012, 2013, 2015)

- Udział folklorystycznego zespołu śpiewaczego „Łęczanie” w szeregu imprezach organizowanych przez WDK, RCKP, gminę, starostwo oraz przez organizacje o podobnym charakterze oraz wielokrotne koncerty na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie - ogółem ponad 300 razy

- Goszczenie zespołów polonijnych „Polonez” z Manchesteru podczas Spotkań Folklorystycznych (2008), zespołu TATRY z Edmonton /Kanada/ i KAROLINKA z Brześcia /Białoruś/ (2009), "Krakowiak" z Frankfurtu w Niemczech, "Oberek" z Edmonton w Kanadzie, "Krakusy" z Los Angeles w USA /2012/, “Kukułeczka” z Daugavpils na Łotwie, “Jutrzenka” z Nemenczyna na Litwie, “Piast” z Edmonton w Kanadzie /2015/, "Kujawy" z Sydney z Australii /2017/, zespołów ze Słowacji (2005-2008), Węgier i Ukrainy (2010) – Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, WDK w Rzeszowie, RCKP w Krośnie

- Organizacja innych imprez i uroczystości o charakterze lokalnym i religijnym np. Dzień Seniora (2006-2013) dla ponad 200 osób (jednorazowo) – gmina Dukla

- Renowacja i konserwacja narzędzi i sprzętów rolniczych i gospodarskich używanych w naszej wsi w minionym stuleciu. Wykonanie regałów, wieszaków, podestów do ich ekspozycji - Gmina Dukla, Fundacja Kronenberga w Warszawie

- Przygotowanie i przeprowadzenie wystawy zabytkowych przedmiotów używanych na wsi w minionym stuleciu – od roku 2007 wystawa stała: Muzeum Wsi Łęki Dukielskie - Gmina Dukla, Fundacja Kronenberga w Warszawie

- Przygotowanie degustacji dań kuchni staropolskiej podczas kolejnych edycji Spotkań Folklorystycznych oraz Dni Dukli i imprez w Krośnie - RCKP

- Skompletowanie, renowacja i zakup regionalnych strojów ludowych dla folklorystycznego zespoły śpiewaczego „Łęczanie” - Gmina Dukla, Fundacja Kronenberga w Warszawie

- Częściowy remont pomieszczeń w budynkach Kółka Rolniczego przekazanym nam w dzierżawę oraz placu i przystosowanie ich na potrzeby Spotkań Folklorystycznych - Gmina Dukla, Starostwo Powiatowe w Krośnie, sponsorzy prywatni

- Wybudowanie krytej estrady na potrzeby Spotkań na terenie Kółka Rolniczego - Gmina Dukla, Starostwo Powiatowe w Krośnie, sponsorzy prywatni

- Wydanie śpiewnika melodii ludowych regionu krośnieńskiego i zespołów występujących podczas Spotkań, zawierającego także kolędy oraz piosenki czeskie i słowackie - Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie (2007) oraz II wydania w roku 2013.

- Zainicjowanie i organizacja Powiatowych Przeglądów Kolęd i Pastorałek w kościele w Łękach Dukielskich, a następnie w sali widowiskowej, z udziałem zespołów ze Słowacji /2010-2018/ - Starostwo Powiatowe w Krośnie, Ośrodek Kultury w Dukli

- Organizacja kursów: tańca towarzyskiego i plastycznego z Ośrodkiem Kultury w Dukli /2012/

- Założenie zespołu tańca towarzyskiego „Step” / OK Dukla/ oraz Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Mali Łęczanie” - zespoły wystąpiły ponad 100 razy.

- reprezentacja "Krainy Nafty" poprzez udział Stowarzyszenia i Zespołu „Łęczanie” w V edycji Targów Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w 2013r. Zarówno w konkursie „Najlepszego stoiska wystawowego”, jak też „Nasza muzyka i śpiewanie” zajęliśmy pierwsze miejsca.

- realizacja projektu PROW 2007-2013 „WYKONANIE STROJÓW LUDOWYCH DLA ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO „ŁĘCZANIE” - 2014

- reprezentacja Lokalnej Grupy Działania "Kraina Nafty"  podczas imprezy plenerowej "Z Funduszami Europejskimi na Majówkę" na rzeszowskim rynku (14 maja 2016). W skład reprezentacji wchodzili: zespół "Łęczanie", a także Koło Gospodyń Wiejskich z Myszkowskiego

- wielokrotne podejmowanie gości z Polski i Ukrainy na imprezach integracyjnych

- organizacja biesiad folklorystycznych z udziałem zespołów ludowych, biesiadnych i wokalnych od roku 2016

 

 
 
 

 

www.stowledkidukielskie.dukla.org        2009            webmaster: kychen