www.stowlekidukielskie.dukla.org

<<< Strony poświęcone historii i czasom teraźniejszym wsi Łęki Dukielskie >>>

Linkownia

SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 
INDEX
 
STOWARZYSZENIE
 informacje
 działalność
 projekty
przegląd kolęd
 biesiada
 dzień seniora
 folklor
 muzeum wsi
 archiwum
 
ZESPÓŁ ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
ŁĘKI DUKIELSKIE
 historia
 Łęki na foto
 aktualności
 parafialne
 gazeta paraf.
 foto Czajson
 panoramy
 szkoła
 
RÓŻNE
 ciekawe linki
 kontakt
 webmaster
 

TEKST ARCHIWALNY /Spotkania kontynuowane są jesienią w sali widowiskowej jako Biesiada Folklorystyczna/

      Stowarzyszenie Kulturalno – Rekreacyjne „JEDNOŚĆ” w Łękach Dukielskich zaprasza zespoły ludowych twórców i artystów, instytucje kultury, sponsorów i reklamodawców na Spotkania Folklorystyczne pn. „Zachować dla przyszłych pokoleń” które odbywają się w naszej miejscowości. Spotkania są współorganizowane przez WDK w Rzeszowie, Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe w Krośnie i Gminę Dukla.

     W/w impreza ma formę przeglądu dorobku artystycznego folklorystycznych zespołów śpiewaczych, obrzędowych, kapel ludowych, a także rękodzielnictwa, i innych twórców ludowych z terenu województwa oraz zaproszonych zespołów polonijnych z zagranicy. Spotkania mają charakter promocyjny, stąd udział - szczególnie zespołów i Kół Gospodyń - jest tylko jeden raz. W ramach Spotkań zorganizowana jest wystawa i kiermasz rękodzieła, sprzętu gospodarstwa domowego i rolniczego używanego na wsi w minionym stuleciu, przygotowane zostają do degustacji dania kuchni staropolskiej. Wystawione zostają obrzędy ludowe wsi podkarpackiej.

     Celem zorganizowania Spotkań jest aktywizacja działalności twórców ludowych przez propagowanie ich działalności, a przez to dające im możliwości częstszego występowania oraz prezentowania efektów swej twórczości. Odbierającym zaś i zaproszonym gościom pragniemy ukazać żywe piękno wsi podkarpackiej zawarte w twórczości i podtrzymywaniu obyczajów i tradycji. Chcemy przybliżyć i rozbudzić zainteresowanie kulturą i twórczością ludową szczególnie ludzi młodych, aby przyszłe pokolenia zachowały ciągłość tradycji i obyczajów swoich ojców.

     Ofertą naszą obejmujemy wszystkie zespoły i ludowych twórców, które te idee propagują i pielęgnują.

     Organizatorzy zapewniają obiad, zwrot kosztów transportu zespołu  /w miarę posiadanych środków, po przedstawieniu faktury zgodnej ze stanem faktycznym/ okolicznościowe dyplomy i upominki oraz oprawę medialną. Zostaje wydany folder prezentujący wykonawców oraz ich historię podczas każdej edycji imprezy, a zawierający także kontakt. Relację z poprzednich edycji Spotkań można zobaczyć na stronach GALERII z poszczególnych edycji.

     Spotkania Folklorystyczne odbywają się zawsze w przedostatnią niedzielę lipca. Zgłoszenia uczestników do 20 czerwca. Decyduje kolejność zgłoszeń w poszczególnych kategoriach.

      Prosimy uprzejmie o zgłoszenie drogą pocztową lub poprzez e-mail. skrjednosclekiduk@wp.pl

      Po otrzymaniu zgłoszeń zostanie ustalony skład wykonawców i szczegółowy scenariusz imprezy oraz rozesłany do uczestników.

     Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia limitu zespołów i twórców w poszczególnych kategoriach, limitu czasowego dla poszczególnych zespołów oraz kwoty zwrotu kosztów transportu.

       O udziale uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń w poszczególnych kategoriach. Preferujemy uczestników w ramach wymiany i współpracy z naszym Stowarzyszeniem i zespołami.

     Jednocześnie informujemy, że przy naszym Stowarzyszeniu działają zespoły folklorystyczne „Łęczanie” oraz "Młodzi Łęczanie", które – w ramach wymiany - mogą wystąpić w organizowanych przez Państwa imprezach. Strony zespołów znajdują się w zakładkach na tym portalu.

www.stowledkidukielskie.dukla.org        2009            webmaster: kychen