www.stowlekidukielskie.dukla.org

<<< Strony poświęcone historii i czasom teraźniejszym wsi Łęki Dukielskie >>>

Linkownia

REGULAMIN I KARTA!!!

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 
INDEX
 
STOWARZYSZENIE
 informacje
 działalność
 projekty
przegląd kolęd
 biesiada
 dzień seniora
 folklor
 muzeum wsi
 archiwum
 
ZESPÓŁ ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
ŁĘKI DUKIELSKIE
 historia
 Łęki na foto
 aktualności
 parafialne
 gazeta paraf.
 foto Czajson
 panoramy
 szkoła
 
RÓŻNE
 ciekawe linki
 kontakt
 webmaster
 
 
Regulamin
Powiatowego Przeglądu
Kolęd i Pastorałek
 
I. ORGANIZATORZY
 -  Starostwo Powiatowe w Krośnie
 -  Ośrodek Kultury w Dukli
 - Stowarzyszenie Kulturalno - Rekreacyjne „Jedność” w Łękach Dukielskich.
 -  Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łękach Dukielskich  
 
II. CELE
 - Prezentacja twórczości kolędniczej
 - Promocja twórców i wykonawców
 - Pielęgnacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz ochrona przed zanikaniem zwyczaju kolędowania
 - Pobudzanie twórczych zainteresowań młodego pokolenia  
 
III. UCZESTNICY
 - Zespoły śpiewacze – z akompaniamentem lub bez.  
 
IV. CZAS I MIEJSCE
 - Przegląd rozpoczyna się Mszą św. o godz. 1500 6 stycznia każdego roku w kościele rzymsko-kat. w Łękach Dukielskich  
 
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
 - Zgłoszeni uczestnicy wykonują dwa utwory: kolędę i pastorałkę lub dwie kolędy.
 - Czas prezentacji programów nie może przekroczyć 8 minut.
 - Promowane będą kolędy, pastorałki dawne i mało znane.
 - Może być prezentowana własna twórczość.
 - Ośrodki kultury, stowarzyszenia lub urzędy gmin przekażą informacje o warunkach udziału w Przeglądzie do zespołów na terenie swojego działania.
 
VI. ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW
- Zgłoszeń do udziału w Przeglądzie dokonują ośrodki kultury, stowarzyszenia lub urzędy gmin.
 - Zgłoszenia przyjmujemy bez ograniczeń.
 - Karty zgłoszeń należy przesyłać do 10 grudnia każdego roku poprzedzającego Przegląd na adres:  Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne „Jedność” w Łękach Dukielskich  38-456 lub e-mailem: skrjednosclekiduk@wp.pl,  
 
VII. NAGRODY
 - Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.    
 
VIII. PRZEPISY OGÓLNE
 - Prosimy o ścisłe przestrzeganie warunków Regulaminu, szczególnie w zakresie czasu prezentowanego repertuaru oraz terminu przesyłania kart zgłoszeń.
 - Koszty przejazdu oraz ubezpieczenia uczestników pokrywa instytucja delegująca we własnym zakresie.
 - Za bezpieczeństwo grup odpowiadają ich opiekunowie.
 - Uczestnikom i opiekunom organizatorzy zapewniają posiłek w sali widowiskowej po prezentacji. Prosimy jednak o zarezerwowanie dłuższego czasu pobytu na wspólne spotkanie zespołów.
 - Regulamin wraz z kartą zgłoszenia do pobrania na stronie www.stowlekidukielskie.dukla.org. Tam też podane zostaną godziny występów poszczególnych zespołów.
 - Informacji na temat Przeglądu udzielają: Grażyna Ostrowska – Starostwo Powiatowe w Krośnie, Tel 134375779, Henryk Kyc – Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne „Jedność” w Łękach Dukielskich, Tel. 783 633 064
 

 POBIERZ!

                 Regulamin                 Karta zgłoszenia

 

www.stowledkidukielskie.dukla.org        2009            webmaster: kychen