www.stowlekidukielskie.dukla.org

<<< Strony poświęcone historii i czasom teraźniejszym wsi Łęki Dukielskie >>>

Linkownia

POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 
INDEX
 
STOWARZYSZENIE
 informacje
 działalność
 projekty
 folklor
przegląd kolęd
 dzień seniora
 muzeum wsi
 
ZESPÓŁ ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
 MALI ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
ŁĘKI DUKIELSKIE
 historia
 Łęki na foto
 aktualności
 parafialne
 gazeta paraf.
 foto Czajson
 panoramy
 szkoła
 
RÓŻNE
 ciekawe linki
 kontakt
 aktualizacje
 webmaster
 
 
 

 

Starostwo Powiatowe w Krośnie

Ośrodek Kultury w Dukli

Parafia rzymsko-katolicka w Łękach Dukielskich
Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne "JEDNOŚĆ" w Łękach Dukielskich
 
 
2015

Po raz VI do świątyni parafialnej pw. NSPJ w Łękach Dukielskich zjechały zespoły folklorystyczne z powiatu krośnieńskiego, kapłani, goście, władze powiatu i gminy dukielskiej, dyrektorzy Ośrodków Kultury. Cel – jak co roku – ten sam: ubogacenie niezwykłego czasu Bożego Narodzenia pięknem śpiewanych kolęd i pastorałek.

Ale rozpoczęliśmy Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Wojciecha Kisiela, proboszcza parafii Równe. W koncelebrze uczestniczyli: ks. Ireneusz Wójcik, proboszcz parafii Wietrzno oraz ks. Zdzisław Babiarz, gospodarz, proboszcz naszej łęckiej parafii, który na wstępie wyraził radość z goszczenia po raz kolejny tylu zespołów oraz powitał zespoły, gości oraz parafian.

Na zakończenie Mszy św. miał miejsce obrzęd poświęcenia kredy i kadzidła.

Kolędowanie rozpoczęli gospodarze, "Łęczanie" z Łęk Dukielskich, a następnie wystąpiło jeszcze 20 zespołów: "Mali Łęczanie" z Łęk Dukielskich, „Jarzębina” z Piotrówki, "Seniorzy" ze Świerzowej, „Wietrznianki”, "Przybowianki" z Przybówki, "Odrzykonianki" z Odrzykonia, "Ustrobianki" z Ustrobnej, "Nadzieja" ze Zręcina, "Chorkowianie" z Chorkówki, "Jutrzenka" z Kopytowej, "Bobrzanie" z Bóbrki, „Głojszczanie” z Głojsc, „Równianie” z Równego, "Zalaski" z Zalesia, „Wrocanianki” z Wrocanki, ”Magnolia” z Podniebyla, „Mali Rogowice”, „Tołhaje Łęckie” z Łęk Dukielskich, „Szarotka-Duklanie” z Dukli oraz "Rogowice" z Rogów.

Kolędowy festiwal trwał do godz. 18.30. Zespoły włożyły wiele trudu i wysiłku w przygotowanie kolęd i pastorałek, a także dość emocjonalnie podchodziły do swoich prezentacji. Z każdym rokiem poziom zespołów wciąż się podnosi. Utwierdza to organizatorów w przekonaniu, że warto było podjąć tę piękną inicjatywę. Mówił o tym starosta krośnieński p. Jan Juszczak po wręczeniu zespołom pamiątkowych dyplomów, kalendarzy oraz II tomu Kolęd Podkarpacia: „Nie ma dzisiaj miejsca w powiecie, a nawet w województwie, gdzie tyle piękna i dobra może realizować się poprzez śpiew najpiękniejszych pieśni, jakimi są polskie kolędy – jak w Łękach Dukielskich”. Wyrażał swoje wielkie uznanie dla zespołów za obecność i poziom wykonania kolęd, a księdzu proboszczowi Zdzisławowi złożył serdeczne podziękowanie za gościnność, otwartość i udostępnienie świątyni dla tylu śpiewaków. Wręczył mu także upominki, które otrzymały zespoły. Zespoły nagradzali – oprócz p. starosty, p. Andrzej Bytnar – burmistrz Dukli oraz p. Andrzej Krężałek – radny powiatu krośnieńskiego.

Na zakończenie raz jeszcze zabrał głos ks. Zdzisław dziękując za piękne słowa p. starosty. Zapraszał na kolejne Przeglądy Kolęd i zapewniał, że świątynia nasza jest zawsze otwarta i z radością powita wszystkich również w innych dniach roku.

Po wspólnym odśpiewaniu „Wśród nocnej ciszy udaliśmy się do sali widowiskowej, gdzie w pięknej scenerii odbyło się dalsze kolędowanie, a zespoły i goście zostali ugoszczeni za swój trud i poświęcenie. Bo z Łęk Dukielskich nikt głodny w tym dniu nie mógł odjechać. A obsługę ponad 300 gości zawdzięczamy rodzicom „Małych Łęczan”, którym organizatorzy serdecznie dziękują.

Organizatorami Przeglądu byli: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne „Jedność” z Łęk Dukielskich, Ośrodek Kultury w Dukli oraz parafia pw. NSPJ w Łękach Dukielskich.

Przegląd prowadziła sprawnie p. Grażyna Ostrowska ze Starostwa Powiatowego.

Łęckie kolędowanie zarejestrowało diecezjalne radio FARA, z którego zostanie przygotowana i wyemitowana audycja. Obecny był także wśród nas ks. Andrzej Bienia z rozgłośni krośnieńskiej.

Zapewne spotkamy się w roku przyszłym, więc nie żegnamy się, lecz mówimy tylko – jak zwykle – do zobaczenia!

    Henryk Kyc


 

www.stowledkidukielskie.dukla.org        2009            webmaster: kychen