www.stowlekidukielskie.dukla.org

<<< Strony poświęcone historii i czasom teraźniejszym wsi Łęki Dukielskie >>>

Linkownia

POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

Czas ucieka,
Wieczność czeka...

 
INDEX
 
STOWARZYSZENIE
 informacje
 działalność
 projekty
 folklor
przegląd kolęd
 dzień seniora
 muzeum wsi
 
ZESPÓŁ ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
 MALI ŁĘCZANIE
 historia
 występy
 
ŁĘKI DUKIELSKIE
 historia
 Łęki na foto
 aktualności
 parafialne
 gazeta paraf.
 foto Czajson
 panoramy
 szkoła
 
RÓŻNE
 ciekawe linki
 kontakt
 aktualizacje
 webmaster
 
 
 

 

Starostwo Powiatowe w Krośnie

Ośrodek Kultury w Dukli

Parafia rzymsko-katolicka w Łękach Dukielskich
Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne "JEDNOŚĆ" w Łękach Dukielskich
 •  
  2014
 • /kliknij w obrazek - 192 zdjęcia/

      6 stycznia, w Święto Objawienia Pańskiego, 23 zespoły ludowe z terenu powiatu krośnieńskiego ponownie gwiazda betlejemska przywiodła do świątyni pw. NSPJ w Łękach Dukielskich. Niemalże letnia sceneria na zewnątrz świątyni w niczym nie zakłóciła zespołom celu, dla jakiego przybyli do Łęk Dukielskich.

       Przy żłóbku Pana odbył się V Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek, który swoim zasięgiem oraz ilością uczestników należy z pewnością do największych w Polsce. 322 uczestników z radością poświęciło swój czas ( a jest to 4 godziny) na to niezwykłe popołudnie i wieczór, by kolędować Małemu Zbawicielowi, by pielęgnować piękno polskiej kolędy i pastorałki oraz przekazywać je młodym pokoleniom.

       W Łękach Dukielskich nigdy nie brakuje wielu znamienitych gości wśród których w tym roku byli: wicestarosta p. Andrzej Guzik, przewodniczący Rady Powiatu p. Andrzej Krężałek, wiceprzewodniczący p. Kazimierz Krężałek, członek zarządu p. Jan Pelczar, burmistrz gminy Dukla p. Marek Górak, wójt gminy Wojaszówka p. Sławomir Stefański, dyrektorowie Ośrodków Kultury z Dukli p. Małgorzata Walaszczyk – Faryj, Chorkówki p. Bogusław Pacek, Miejsca Piastowego p. Janusz Węgrzyn, prezes zarządu LGD Kraina Nafty p. Janina Gołąbek i wiceprezes p. Stanisław Chochołek, dyrektor Muzeum Historycznego w Dukli p. Waldemar Półchłopek, radni powiatowi i gminni, dyr. ZSP w naszej miejscowości p. Krystyna Delimata.

      Nie można tak pięknych chwil rozpocząć inaczej, jak tylko od uczestnictwa we Mszy św. Tak też było i tym razem. Msza św. koncelebrowana sprawowana była przez gwardiana dukielskiegho klasztoru O. Micheasza Okońskiego w intencji organizatorów i uczestników Przeglądu oraz ks. prob Zdzisława Babiarza w intencji parafian, którzy bardzo licznie w tym roku uczestniczyli w Przeglądzie. Na wstępie wszystkich gości, wykonawców i organizatorów serdecznie przywitał ks. prob Zdzisław wyrażając im swoje podziękowanie za przybycie i przygotowania.

      W krótkim kazaniu, w nawiązaniu do Święta Objawienia Pańskiego, O. Gwardian podkreślił, że tak jak mędrcom Pan Bóg poprzez gwiazdę dał znak, gdzie znajduje się Nowonarodzony, tak poprzez Św. Jana z Dukli dał nam, współczesnym znak, „...jak żyć, jak postępować, by spotkać w swoim życiu Boga”. Nawiązał tym samym do rozpoczętego obchodu 600. lecia urodzin Św. Jana oraz ogłoszonego w związku z tym „Roku Świętego Jana z Dukli” ustanowionego przez sejm RP. Kaznodzieja podkreślił, że właśnie jego obecność tutaj, pośród nas to pragnienie przypomnienia nam o patronacie Św. Jana z Dukli i przypomnienia, że „...jest to rok szczególnej łaski przez przyczynę naszego Patrona”. Życzył wszystkim, „...aby ten rok szczególnej łaski był rokiem błogosławieństwa dla nas wszystkich, bo jako Patron Polski jest Św. Jan Patronem każdego z nas, który zna nasze troski, nasze problemy i to, czym żyje ta ziemia i uprasza nam wszelkie potrzebne łaski”. Na koniec gorąco wszystkich zapraszał na obchody jubileuszu do dukielskiego sanktuarium.

      Pod koniec Mszy św. miał jeszcze miejsce obrzęd poświęcenia wody, kredy i kadzidła. Kredę i kadzidło można było nabyć pod chórem, a ofiary zostaną przekazane na potrzeby misji w Kasisi.

      Po Mszy św. rozpoczął się kolędowy festiwal. 46 kolęd i pastorałek wyśpiewały zespoły: zespół folklorystyczny "Łęczanie" z Łęk Dukielskich, zespół śpiewaczo-obrzędowy "Rogowice" z Rogów, zespół śpiewaczy „Wietrznianki” z Wietrzna, zespół śpiewaczy "Zalaski" z Zalesia, zespół śpiewaczy „Wrocanianki” z Wrocanki, zespół śpiewaczy "Nadzieja" ze Zręcina, zespół śpiewaczy "Seniorzy" ze Świerzowej, zespół śpiewaczy "Chorkowianie" z Chorkówki, zespół śpiewaczy "Bobrzanie" z Bóbrki, zespół śpiewaczy "Jutrzenka" z Kopytowej, zespół "Mali Łęczanie" z Łęk Dukielskich, zespół teatralno-obrzędowy „Równianie” z Równego, zespół śpiewaczy "Ustrobianki" z Ustrobnej, zespół wokalny "Prządki" z Odrzykonia, zespół śpiewaczy "Przybowianki" z Przybówki, zespół śpiewaczy "Odrzykonianki" z Odrzykonia, zespół ludowy Mali „Lubatowianie” i zespół ludowy „Lubatowianie” z Lubatowej, zespół śpiewaczy „Jarzębina” z Piotrówki, zespół „Mali Rogowice” z Rogów, zespół śpiewaczy ”Magnolia” z Podniebyla, zespół „Szarotka-Duklanie” z Dukli, zespół śpiewaczy „Kamratki” z Krosna-Turaszówki.

      Ludowi artyści za każdym razem otrzymywali solidne porcje braw, a całe kolędowanie upłynęło wyjątkowo szybko w myśl porzekadła: „To, co dobre, szybko się kończy”. Przyszedł czas na wręczenie przedstawicielom zespołów okolicznościowych upominków, wspólne fotografie oraz krótkie podziękowania i życzenia które wygłosili: wicestarosta p. Andrzej Guzik, przewodniczący rady p. Andrzej Krężałek, ks. prob Zdzisław Babiarz oraz przedstawiciel Stowarzyszenia „Jedność' p. Henryk Kyc, który jednocześnie zaprosił wszystkich na posiłek do sali widowiskowej przygotowany przez organizatorów.

      Organizatorami Przeglądu byli: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne „Jedność” z Łęk Dukielskich, Ośrodek Kultury w Dukli oraz parafia pw. NSPJ w Łękach Dukielskich.

      Nad sprawnym przebiegiem Przeglądu czuwała niezrównana prezenterka i i wodzirej p. Grażyna Ostrowska.

      Całość łęckiego kolędowania został zarejestrowana przez diecezjalne radio FARA, z którego zostanie przygotowana i wyemitowana audycja. tutaj>>

      Dalsze kolędowanie i radosna atmosfera tego dnia trwało podczas kolacji w sali widowiskowej, gdzie organizatorzy wydali 340 porcji.

      Opuszczając gościnne Łęki Dukielskie – jak zwykle – wszyscy zapewniali o swoim powrocie z kolędą i pastorałką w przyszłym roku.

      A więc: do zobaczenia!

      Henryk Kyc


   

   

  www.stowledkidukielskie.dukla.org        2009            webmaster: kychen